Cyber Security Management we współpracy z IBM GSDC, edycja 5

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
17.09.2018 r.
Jeszcze 27 dni
Data uruchomienia
17.11.2018 r.
Za 88 dni
Cena
5 530,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

REKRUTACJA DO 17.09.2018r., START STUDIÓW listopad 2018r. STUDIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE POD WARUNKIEM ZEBRANIA GRUPY CO NAJMNIEJ 15 SŁUCHACZY.

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności menedżerskich w zakresie bezpieczeństwa systemów informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z cyber przestrzenią, w której funkcjonują współczesne organizacje. Program studiów dedykowany jest dla specjalistów, którzy chcą zostać menadżerami cyber bezpieczeństwa działającymi na różnych szczeblach zarządzania we współczesnych organizacjach biznesowych. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez UE we Wrocławiu i oraz certyfikat wydany przez IBM.

Czynny udział w tworzeniu programu studiów obok wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego oraz pracowników firmy IBM brał również Pan Artur Cieślik z firmy ArtSytem, który jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz studiów MBA, a przede wszystkim audytorem i konsultantem bezpieczeństwa informacji oraz zabezpieczeń systemów sieciowych.

STUDIA ODBYWAJĄ SIĘ W JĘZYKU POLSKIM.

Adresaci

Studia są dedykowane absolwentom kierunków informatycznych, którzy chcą rozwijać swoją karierę zawodową w obszarze zarządzania Cyber Security oraz odgrywać kluczową rolę w zarządzaniu bezpieczeństwem danych i informacji w organizacjach wykorzystujących, jako trwały element zdobywania przewagi konkurencyjnej technologie informacyjno-komunikacyjne. Podkreślić należy, że studia ukierunkowane są na kształcenie menedżerów będących jednocześnie specjalistami w zakresie Cyber Security.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Information Systems Development and Management 12
2. Globalization and Outsourcing – Security Perspective 5
3. Security Standards and Governance 15
4. Information Systems Risk Management 15
5. Business Continuity and Information Security Incident Management 10
6. Audit and Testing – Security Perspective 10
7. Ethical and Legal Issues in Information Systems – Security Perspective 5
8. Cyberspace and Cyber Security 10
9. Cryptography and Data Protection 10
10. Trusted and Secured Systems 8
11. Security in Cloud Computing 4
12. Security in Social Networks 4
13. Security of Web-based Applications and Services 8
14. Network Security Architectures 8
15. Cyber Security Management Practice 16
16. Seminar 36
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunki uczestnictwa w Studiach, • złożenie pełnej dokumentacji (zgłoszenie uczestnictwa w studiach, ksero dyplomu - oryginał do wglądu, kserokopia dowodu osobistego, 2 zdjęcia, • pokrycie kosztów uczestnictwa. Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa jest: • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, • zdanie końcowego egzaminu i obrona pracy seminaryjnej.

Organizacja studiów

Studia organizowane są przy współpracy Instytutu Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania Informatyki i Finansów oraz firmy IBM Polska i IBM New York Cyber Security Innovation.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 176 godzin zajęć prowadzonych przede wszystkim przez uznanych specjalistów w dziedzinie Cyber Security. Rozpoczęcie planuje się w październiku 2015 roku, a zakończenie w czerwcu 2016 roku. Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym - dwudniowe sesje co dwa tygodnie (sobota w godz. 9.00 - 16.00 i niedziela w godz. 9.00 - 16.00). Nowoczesna formuła Studiów zakłada współprace z najbardziej uznanymi praktykami i teoretykami specjalizującymi się w obszarze Cyber Security. Zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu e-Portalu co zapewni Studentom swobodny dostęp do szerokiej bazy materiałów dydaktycznych, zawierających treści zajęć audytoryjnych oraz laboratoryjnych.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach prowadzone będą zarówno przez pracowników naukowych, jak i praktyków Cyber Security. Kadra naukowa to pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytety Wrocławskiego. Grono praktyków reprezentowane będzie przez pracowników firmy IBM, przedsiębiorców posiadających wieloletnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa oraz trenerów i audytorów bezpieczeństwa z wieloletnim stażem. Przewidywane są również gościnne wykłady specjalistów międzynarodowych, m.in. z Macquarie University Sydney, Australia oraz IBM New York Cyber Security Innovation.

PROWADZĄCY: Prof. Leszek Maciaszek, UE Prof. Józef Pieprzyk, Macquarie University Sydney, Australia (wykład gościnny) Prof. Mirosła Kutyłowski, Pwr Prof. Marek Klonowski, PWr Dr Andrzej Niesler, UE Dr Artur Rot, UE Dr Ryszard Zygała, UE Paula Januszkiewicz, Krzysztof Pietrzak CQURE Artur Cieślik, artSystems Borys Łącki, Logicaltrust (wykład gościnny) Damian Starościć i i zespół Security Operations Centres (SOC) IBM Managed Security Services, IBM Piotr Wrzesiński, Dolnośląskie Biuro Jakości s.c Janusz Żmudziński, Polskie Towarzystwo Informatycze, Asseco Poland

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Maja Leszczyńska
Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania
tel. 691679625
e-mail: maja.leszczynska@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Leszek Maciaszek
Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania
e-mail: leszek.maciaszek@ue.wroc.pl
bud. Z

Cena

5530 PLN

Koszt Studiów wynosi 5530 zł z możliwością opłaty w 2 ratach (pierwsza rata 2 780 zł). Opłata za wydanie świadectwa o ukończeniu studiów podyplomowych – 30 zł.
Dla aktualnych pracowników firmy IBM został przewidziany rabat w wysokości 5%.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA WIĘCEJ NIŻ DWIE RATY.

Kontakt i zapisy

mgr Anna Kozak Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-09-17

Termin uruchomienia studiów: 2018-11-17

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • dokonanie opłaty 1 raty lub całkowitej kwoty opłaty za studia przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni:
 • Dodatkowo wymagane:
 • -oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
 • -tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • -apostille
 • -tłumaczenia apostille
 • w przypadku osób ubiegających się o zniżkę – zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w firmie IBM

Dodatkowe informacje

REKOMENDACJE:

Pozytywne przyjęcie studiów podyplomowych Cyber Security Management przez społeczność dyrektorów bezpieczeństwa ICT:

http://www.ue.wroc.pl/aktualnosci/11009/studia_podyplomowe_cyber_security_management_dobrze_postrzegane.html#.V7Me-PmLS00

"Study is covering very broadly one of the hottest topic in todays IT world - Cyber Security. It covers knowledge about security risks, threats and ways of mitigating them. Knowledge every Chief Information Security Officer must have." 

Daniel Donhefner

Security Operations Center (SOC) Manager

IBM - Delivery Centre Poland

„Narzędzia teleinformatyki są obecne w każdym  aspekcie naszego życia zawodowego i prywatnego. Korzystając z nich, czy tworząc systemy wspierane technologiami teleinformatycznymi chcemy się czuć bezpieczni. Bezpieczni jako użytkownicy i bezpieczni jako twórcy systemu. Wystarczy przejrzeć codziennie informacje w internecie, aby zauważyć ile incydentów i naruszeń bezpieczeństwa występuje każdego dnia w wyniku popełnionych błędów ludzi, źle zastosowanej technologii, czy nieprzewidzianych ataków cyberterrorystycznych. Najczęściej nasze analizy pokazują po fakcie, że zabrakło staranności, wyobraźni, a najczęściej dobrze wyszkolonych i przygotowanych do Zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych specjalistów. Zawsze najsłabszym elementem bezpieczeństwa jest człowiek, ale tylko dobrze przygotowany człowiek jest w stanie zarządzać tak wieloaspektowym zagadnieniem jak bezpieczeństwo informacji. Studia podyplomowe zaproponowane przez Wrocławski Uniwersytet Ekonomiczny dobrze wpisują się swym programem w zapełnienie tej luki i będą służyły przygotowaniu dobrych specjalistów z kompetencjami w zakresie  zarządzania bezpieczeństwem informacji zarówno po stronie dostawców systemów jak ich administratorów i użytkowników.”

Wiesław Paluszyński

Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

w okresie wakacyjnym

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-15.00
piątek 8.00-15.00
sobota - nieczynne
niedziela - nieczynne

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto