Faktury

online__22_

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu obowiązują następujące zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne, w tym za studia podyplomowe:

 1. Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty za studia podyplomowe Uczelnia wystawia wyłącznie na podmiot (uczestnika), z którym zawarła umowę o naukę.
 2. Faktury VAT za usługi edukacyjne Uniwersytet wystawia po dokonanej wpłacie.
 3. Dokonanie wpłaty za czesne przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika nie zmienia faktu, że usługobiorcą pozostaje pracownik. W takim przypadku w wystawionej fakturze pracownik (uczestnik) zostaje wskazany jako nabywca, natomiast pracodawca będzie figurował jako płatnik. Sytuacja ta dotyczy również wszelkich instytucji udzielających dofinansowania do studiów podyplomowych.
 4. Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT uczelnia nie jest obowiązana do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku, w związku z czym faktury VAT są wystawiane na życzenie na podstawie wniosku.
 5. W przypadku gdy płatnikiem jest Uczestnik (osoba fizyczna) lub Uczestnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą Uczelnia nie wystawia faktury proforma natomiast może wystawić fakturę VAT po dokonanej wpłacie na podstawie wniosku.
 6. Faktury wystawiane są do 3 miesięcy po dokonanej wpłacie na podstawie wniosku o wystawienie proformy i faktury.
 7. Jeżeli udział w studiach pokrywa pracodawca/inna instytucja/dokonywany jest w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, płatność może być podzielona na maksymalnie 2 raty.
 8. W przypadku, gdy zostanie zawarta trójstronna umowa o finansowanie studiów na rzecz uczestnika pomiędzy: Uczelnią, podmiotem finansującym (pracodawcą), a uczestnikiem, proforma i faktura będą wystawiane na firmę jako nabywcę usługi, na podstawie wniosku.
 9. Faktury proforma i faktury VAT wystawiane są na podstawie danych zawartych we wnioskach.
 10. Faktury proforma i faktury VAT przesyłane są za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w tym celu we wniosku.
 11. Wszelkie informacje dostępne są również w:
 • ZARZĄDZENIU NR 120/2023 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zasad wystawiania faktur sprzedaży towarów i usług na rzecz osób prawnych i fizycznych
 • PIŚMIE OKÓLNYM Nr 2/2019 Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zasad wystawiania przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu faktur i faktur proforma za usługi dydaktyczne


Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto