Przebieg rekrutacji


Pliki dla studiów podyplomowych

Etap 1. Przygotowanie kompletu dokumentów 

1) Założenie konta w systemie.
W celu założenia konta należy podać podstawowe dane (imię i nazwisko, adres e-mail i hasło). Na podany adres mailowy zostanie przesłany link umożliwiający aktywowanie konta.

2) Kliknięcie na link aktywacyjny z maila, a następnie zalogowanie się w systemie.

3) Wejście na ofertę studiów i wybór kierunku. Na dole strony należy wybrać: „Zapisz się na studia” i wypełnić formularz. Na podstawie danych zostaną wygenerowane gotowe dokumenty aplikacyjne, do pobrania w zakładce "Moje zgłoszenia", po zalogowaniu.

4) Przygotowanie kompletu dokumentów aplikacyjnych:

  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej pierwszego stopnia: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich /do wglądu/)
  • kserokopia tego dyplomu
  • dowód osobisty - do wglądu; jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów
  • w przypadku zmiany danych zamieszczonych na dyplomie (imienia lub nazwiska) kserokopię dokumentu potwierdzającego: np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + oryginał do wglądu 
  • W szczególnych przypadkach na studia podyplomowe przyjmowane mogą być osoby wyłącznie z dyplomem magistra (lub równorzędnym) lub osoby spełniające dodatkowe wymagania określone przez kierownika studiów, takie jak np. wykształcenie kierunkowe, posiadane certyfikaty czy udokumentowane doświadczenie zawodowe.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów aplikacyjnych znajdują się również na podstronach poszczególnych kierunków.

Informacje dla cudzoziemców:

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć:

- kserokopię dokumentu tożsamości + oryginał do wglądu

- jeżeli dotyczy - kserokopię dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu i umożliwiającego podjęcie kształcenia w RP (np. karta Polaka, karta pobytu, wiza)

Informacje o dyplomach zagranicznych

Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /  

Wraz z zagranicznym dyplomem należy złożyć tłumaczenie przysięgłe.

Candidates with a foreign diploma have to verify whether this diploma entitles them to undertake the postgraduate studies in Poland. The recognition statement can be obtained in two ways: by using the QUALIFICATOR system or by applying for an individual statement to NAWA according to the instruction. Detailed info: https://nawa.gov.pl/en/recognition/how-to-obtain-a-recognition-statement

Candidates with a foreign diploma, which entitles to undertake the postgraduate studies in Poland, when submitting the application documents are also required to submit a certified translation of the diploma into Polish.

Etap 2. Dostarczenie kompletu dokumentów

Dokumenty należy składać  listownie na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html


Uwaga! Dla studiów, które realizowane są w Jeleniej Górze adres dostępny jest przy opisie poszczególnych kierunków.

Etap 3. Uzyskanie potwierdzenia 

1) Po zakończeniu procesu rekrutacji drogą mailową przekazana zostanie informacja zwrotna - potwierdzenia uruchomienia studiów i przyjęcia kandydatów.

2) Decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów.

3) W przypadku nieprzyjęcia na studia lub nieuruchomienia studiów podyplomowych, ze względu na brak odpowiedniej liczby kandydatów, dokumenty zwraca się kandydatowi.

4) Przystąpienie do studiów uwarunkowane jest zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (według obowiązującego wzoru).

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto