Project Management (tryb blended learning | wieczorowe | gwarancja uruchomienia | Akredytacja IPMA®, certyfikaty PRINCE2® Foundation, IPMA®, Kyndryl CRC (dawniej: IBM GSDC), AgilePM Foundation) (edycja 59)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
07.11.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
4 900,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 378 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

ipma_polska_logo

Kierunek uzyskał prestiżową akredytację
International Project Management Association (IPMA)
potwierdzającą najwyższą jakość programu studiów.

NAJLEPSZY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WG OPINII UCZESTNIKÓW.

Model blended learning polega na tym, że program realizowany jest na 3 zjazdach stacjonarnych sobota-niedziela, a pozostała część zajęć realizowana jest w trybie zdalnym, wieczorowym, w tygodniu, w godz. 16.45-20.00. Taka realizacja programu pozwala na bardziej elastyczny model kształcenia, przy zachowaniu poziomu i wartości studiów. Realizacja zajęć z obszaru zarządzania projektami tylko w trybie zdalnym znacznie utrudnia możliwość rozwoju kompetencji praktycznych. Networking, interakcja z grupą i prowadzącymi dają dodatkowy atut, którego nie można uzyskać w ramach programów realizowanych w 100% zdalnie.

Project Management to najpopularniejszy kierunek studiów podyplomowych na naszej uczelni od 2015 roku, wysoko oceniany przez absolwentów (98% zarekomendowałoby studia innym osobom - opinie uczestników studiów).
Jedyny program w Polsce przygotowujący i pozwalający zdać egzaminy jednocześnie do certyfikacji PRINCE2 Foundation, Scrum, AgilePM Foundation oraz IPMA-C i IPMA-D.

Wspólnie z praktykami z wiodących firm stworzyliśmy jeden z najlepszych programów z zakresu zarządzania projektami w Polsce, który zapewnia słuchaczom kompetencje poszukiwane na rynku teraz i w przyszłości. Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy teoretycznej i rozwój praktycznych umiejętności zarządzania. Zdobyte kompetencje, potwierdzone certyfikatami, pozwalają uzyskać wiedzę niezbędną nowoczesnemu Project Managerowi.

Program studiów podyplomowych obejmuje szerokie spektrum zagadnień zgodnych z IPMA CompetenceBaseline 4.0 w obszarach Perspektywa, Ludzie i Praktyka. Studia w ten sposób rozwijają umiejętności praktyczne w oparciu o popularne standardy i metodyki zarządzania projektami takie jak standard PMI, metodyka PRINCE2, Scrum czy AgilePM Foundation, dodatkowo wsparte przez wytyczne kompetencji IPMA.

Atuty studiów:

 • certyfikat ukończenia studiów spełniających wymagania IPMA CompetenceBaseline 4.0
 • certyfikat ukończenia szkolenia akredytowanego AgilePM Foundation
 • certyfikat Project Management Corporate Readiness Certificate wydany przez Kyndryl (dawniej IBM GSDC)
 • kurs przygotowujący do egzaminu PRINCE2 Foundation wersja 2017 (możliwość przystąpienia do akredytowanego egzaminu, nie zawiera się w opłacie za studia). Uczestnicy poprzednich edycji osiągnęli 98% zdawalności egzaminu, przy średnim wyniku 78%, co potwierdza wysoki poziom merytoryczny szkolenia.
 • słuchacze otrzymują dostęp akademicki do oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami: MS Project 2021, MS Project 2021 Server, MS Visio 2021 (wartość licencji to kilka tysięcy złotych)
 • w ramach studiów realizowany jest WYJAZD SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNY, pozwalający na nawiązanie wielu cennych kontaktów,

Certyfikaty IPMA Polska oraz Project Management Corporate Readiness Certificate potwierdzają pozyskane KOMPETENCJE, a nie tylko odbycie szkolenia.

Sposób nauczania:

 • innowacyjny model nauczania, oparty na doświadczeniach najlepszych uczelni światowych oraz studiów MBA, ukierunkowany na kształcenie poprzez rozwiązywanie realnych problemów w organizacjach
 • zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, ekspertów w poszczególnych obszarach, z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami z wiodących firm projektowych (więcej o prowadzących w sekcji Prowadzący)
 • stawiamy na praktykę - w ramach zaliczenia studiów słuchacze tworzą projekt dotyczący zastosowania w swojej pracy technik, narzędzi i metod poznanych w trakcie studiów
 • oferujemy możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń zawodowych

Wybierając studia PROJECT MANAGEMENT wybierasz najwyższej jakości zajęcia prowadzone przez topowych wykładowców. Postaw na sprawdzony program studiów wypracowywany w ciągu kilkudziesięciu edycji. Poddawany wielokrotnej ocenie zarówno przez osoby zajmujące się zawodowo zarządzaniem projektami jak i uczestników studiów, którzy po każdej edycji wyrażają swoje opinie. Wysoką jakość kształcenia potwierdza IPMA, czyli akredytacja Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania Projektami.


Adresaci

Studia przygotowują do pełnienia funkcji Project Managerów oraz członków zespołów projektowych wyposażonych w wiedzę i praktyczne umiejętności zgodne z najnowszymi międzynarodowymi standardami.

Studia adresowane są zarówno do osób rozpoczynających swoją karierę i pragnących rozwinąć umiejętności w zakresie zarządzania projektami, jak i osób prowadzących i koordynujących różnego typu projekty w małych i dużych przedsiębiorstwach oraz jednostkach sektora publicznego.

Studia adresowane do aktualnych i przyszłych:

 • Project Managerów
 • Team Leaderów
 • członków zespołów projektowych
 • konsultantów i doradców
 • i innych osób, chcących rozwijać swoje kompetencje w obszarze zarządzania projektami

Nie jest wymagana zaawansowana wiedza z zakresu metodyk i standardów zarządzania projektami. Program obejmuje także wiadomości podstawowe z zakresu stosowania omawianych metodyk. Osoby z większym doświadczeniem w zarządzaniu projektami zapraszamy na studia Advanced Project Management


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 8
2. Standard PMI 16
3. Metodyka PRINCE 2 - szkolenie przygotowujące do PRINCE2 Foundation 16
4. Metodyka SCRUM 12
5. AgilePM Foundation 12
6. Informatyczne wsparcie Project Managera – MSProject i JIRA 16
7. Kierowanie zespołem projektowym 8
8. Team Building 4
9. Zarządzanie ryzykiem w projektach 8
10. Audyt projektów 4
11. Komunikacja i negocjacje w zespole projektowym 8
12. Motywowanie i wynagradzanie zespołów projektowych 4
13. Budżetowanie i controlling projektów 8
14. Zarządzanie portfelem programów i projektów 8
15. Project Management Game 10
16. Top Team Game 6
17. Planowanie projektu 8
18. Warsztaty projektowe - Egzamin końcowy 4
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (test + grupowe case study)
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną oraz ustną.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone w formule w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni.
 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - 3 weekendowe zjazdy w godz. 9.00-16.00.
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams - wieczorowo we wtorki i czwartki (co ok. 2 tygodnie), w godz. 16.45 - 20.00. Terminy zjazdów.
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive, MSProject 2021, Visio 2021)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • możliwość konsultacji projektów w ramach zajęć
 • zajęcia prowadzone w formie warsztatowej, nakierowane na podejście projektowe jako formę pracy
 • wyjazd integracyjno-szkoleniowy
 • dodatkowe certyfikaty (IPMA, Project Management CRC, AgilePM Foundation) i przygotowanie do egzaminu PRINCE2 Foundation

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

STUDIA PROJECT MANAGEMENT SĄ STUDIAMI Z GWARANCJĄ URUCHOMIENIA.


Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowi wyselekcjonowana grupa wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania projektami dla wiodących firm projektowych o światowym zasięgu. Wszyscy zaangażowani w studia wykładowcy i trenerzy uzyskują najwyższe oceny w systematycznie przeprowadzanych ankietach ewaluacyjnych.

Szczegóły w sekcji Prowadzący


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Marek Wąsowicz, prof. UEW
Katedra Transformacji i Doskonalenia Organizacji
e-mail: marek.wasowicz@ue.wroc.pl
pok. 807, bud. Z

Cena

4900 PLN

Cena promocyjna:
4900 PLN — dla osób, które zapiszą się i złożą dokumenty do 30 października 2023 roku. Opłatę za studia należy wnieść do 30 października 2023 roku lub w wyznaczonych terminach wpłaty rat.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji: 2500 PLN płatne do 30.10.2023 oraz 2400 PLN płatne do 28.02.2024
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych: 1300 PLN płatne do 30.10.2023, 1200 PLN płatne do 15.12.2023, 1200 PLN płatne do 28.02.2024, 1200 PLN płatne do 30.04.2024
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych: terminy i wysokość wpłat ustalane indywidualnie

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator ze strony CKU
Anna Kozak
tel: 71 36 80 378 e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-11-07

Termin uruchomienia studiów: 2023-11-07

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Studia Project Management to aktualnie najpopularniejszy kierunków studiów podyplomowych oferowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

PROMOCJA: dla osób, które zapiszą się i złożą dokumenty do 30 października 2023 roku cena obniżona z 5 700 zł na 4 900

Dla osób chętnych możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego PRINCE2® Foundation, AGILEPM® Foundation, IPMA-C, IPMA-D oraz Scrum - opłata nie jest uwzględniona w opłacie za studia.


TERMINY ZJAZDÓW:

07.11.2023 - 16.45-20.00 - online
09.11.2023 - 16.45-20.00 - online
18-19.11.2023 - 9.00-16.00 - stacjonarnie
21.11.2023 - 16.45-20.00 - online
23.11.2023 - 16.45-20.00 - online
05.12.2023 - 16.45-20.00 - online
07.12.2023 - 16.45-20.00 - online
19.12.2023 - 16.45-20.00 - online
21.12.2023 - 16.45-20.00 - online
09.01.2024 - 16.45-20.00 - online
11.01.2024 - 16.45-20.00 - online
16.01.2024 - 16.45-20.00 - online
18.01.2024 - 16.45-20.00 - online
30.01.2024 - 16.45-20.00 - online
01.02.2024 - 16.45-20.00 - online
13.02.2024 - 16.45-20.00 - online
15.02.2024 - 16.45-20.00 - online
24-25.02.2024 - 9.00-16.00 - zjazd wyjazdowy
05.03.2024 - 16.45-20.00 - online
07.03.2024 - 16.45-20.00 - online
19.03.2024 - 16.45-20.00 - online
21.03.2024 - 16.45-20.00 - online
02.04.2024 - 16.45-20.00 - online
04.04.2024 - 16.45-20.00 - online
09.04.2024 - 16.45-20.00 - online
11.04.2024 - 16.45-20.00 - online
23.04.2024 - 16.45-20.00 - online
25.04.2024 - 16.45-20.00 - online
07.05.2024 - 16.45-20.00 - online
09.05.2024 - 16.45-20.00 - online
14.05.2024 - 16.45-20.00 - online
25-26.05.2024 - 09.00-16.00 - stacjonarnie
27.05.2024 - 16.45-20.00 - online - egzamin końcowy
28.05.2024 - 16.45-20.00 - online - egzamin końcowy

Opinie uczestników studiów z poprzednich edycji (dane z ankiet ewaluacyjnych):
"Bardzo dobre studia podyplomowe, ciekawe, dużo case study, dużo uwag praktycznych, spotkania z praktykami, ciągłe nawiązywanie do obecnego rynku. Bedę polecać innym z cala pewnością. Bardzo dobrze wydane pieniądze i spożytkowany czas."
"Bardzo ciekawe i pomocne studia, o czym może świadczyć zatrudnienie co najmniej 2 osób z naszej grupy (w tym mojej skromnej osoby:)) na stanowisku Koordynatora Projektu w dużych firmach. Dodam, że obaj nie mieliśmy wcześniejszego doświadczenia w zakresie PM. Niech to będzie najlepszą rekomendacją."
"Bardzo podobały mi się i były dobrze zorganizowane oraz zaplanowane praktyczne elementy zajęć w tym gry menadżerskie. Zajęcia te były bardzo dobrze dobrane."

"Generalnie uważam, że te studia to dobrze spędzony czas. Pracuję tylko i wyłącznie w projektach, studia już przydają mi się w pracy. Cena studiów jest atrakcyjna w stosunku do oferty szkoleniowej dotyczącej zarządzania projektami."

Studia pozwoliły mi na bardzo duży rozwój osobisty. Nawet jeżeli nie jestem jeszcze PM, zmieniło się całkowicie moje podejście do pracy w środowisku projektowym. Robią Państwo genialna robotę!


"Bardzo dobry kontakt elektroniczny (maile), zaangażowani prowadzący przekazujący swoje doświadczenie zawodowe. Zjazdy dobrze rozłożone w czasie"

Te studia to moja najlepsza inwestycja w ciagu kilki ostatnich lat;)
"Bardzo dobrym pomysłem był wyjazd na początku I semestru, bardzo zintegrowało to ludzi i pozwoliło się poznać - z tego punktu bym nie rezygnowała :)" "Prowadzenie zajęć przez praktyków - przedstawicieli biznesu, większość z tych osób w ciekawy sposób przedstawiała swoje spostrzeżenia w prezentowanych tematach"

Bardzo fajne studia. Super atmosfera - spora w tym zasługa Kierownika Studiów i jego otwartości oraz życzliwości wobec słuchaczy. Zjazd wyjazdowy - absolutna bomba. Bardzo dobry dobór prowadzących zajęcia - najważniejsze, że są to praktycy, zajmujący się tymi kwestiami zawodowo. Fajnie, że można było zdać egzaminy na certyfikaty, gdyż to zmusiło do nauki.


"Organizacja studiów jest ma bardzo wysokim poziomie - nowocześnie, rewelacyjne udostępnianie materiałów."

"Generalnie bardzo jestem zadowolony ze studiów. Świetne zajęcia i na pewno czuję, że uzupełniły moją wiedzę z zakresu prowadzenia projektów. Bardzo dziękuję za wspólny czas!"
Prowadzący
wasowicz_marek
kuruc_jolanta
sznajder_gabriel_1

Marek Wąsowicz   linkedin
dr, prof. UEW, IPMA-B, PRINCE2 Practitioner, AgilePM, Konsultant, Trener

Pasjonat zarządzania projektami. Twórca i kierownik studiów podyplomowych Advanced Project Management,  Project Management oraz innych licznych programów rozwojowych z zakresu zarządzania projektami.

Od 20 lat zaangażowany w kierowanie projektami z zakresu IT, B+R. Pełnił też funkcje członka komitetu sterującego w projektach infrastrukturalnych i informatycznych. Doradza w zakresie wdrażania systemów zarządzania projektami oraz narzędzi wspierających zarządzanie projektami MSProject i JIRA.

Autor licznych publikacji i badań z zakresu zarządzania projektami.

Certyfikowany Senior Project Manager  IPMA-B, PRINCE2 Practiotioner, AgilePM Foundation, ECDL Expert Certificate. Akredytowany trener IPMA Polska oraz Certyfikowany trener biznesu

Jolanta Kuruc   linkedin
Senior IT Project Manager, PMI-PMP, PMI-ACP, IBM Certified Expert PM

Od 12 lat kierownik projektów IT w IBM, a od 2021 w Kyndryl. Przeprowadziła kilkanaście projektów tranzycyjnych i transformacyjnych wdrażających usługi chmury dla klientów w Europie i Azji z sektora finansowego, rządowego i przemysłowego, w większości w środowiskach regulowanych. Sześciokrotnie nagradzana w ramach programu IBM Recognition Centre za swoje osiągnięcia w zarządzaniu projektami, w tym nagroda Eminence and Excellence Cash Award 2014 za zarządzanie projektem w sytuacji kryzysowej. Posiada certyfikaty PMI-PMP, PMI-ACP, IBM Certified Expert Project Manager i IBM Agile Achiever. Wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Ekonomicznego na studiach podyplomowych Project Management i magisterskich studiach Executive MBA w edycji anglojęzycznej oraz twórczyni i prowadząca autorskiego kursu zarządzania projektami.

Gabriel Sznajder linkedin
MBA, PMP


Ekspert w obszarze zarządzania inżynierią oprogramowania, z 15 letnim praktycznym doświadczeniem w dużych międzynarodowych firmach z branży elektronicznej i bankowej. Pełnił role zarządcze w wielomilionowych projektach i portfelach realizowanych przez rozproszone interdyscyplinarne zespoły liczące do 180 specjalistów. Uzupełnia doświadczenie ciągłą międzynarodową edukacją (MBA z Franklin University) oraz formalną certyfikacją (PMP, PRINCE2 Practitioner, certyfikaty Scrum). Szkoli i doradza w obszarze Zarządzania Projektami i Programami, Rozwoju Oprogramowania, Analizy Biznesowej, negocjacji i przywództwa. 6 lat pełnił rolę Dyrektora Zarządzającego Wrocławskiego Oddziału PMI, a od lipca objął funkcję Prezesa Zarządu PMI Poland Chapter na lata 2018-2020.

widuch_jacek
jancewicz_monika
wawrzynek_lukasz

Jacek Widuch linkedin
PMP, P2P, PMO Lead,
Konsultant, Trener

Łączy ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i zespołami projektowymi z pasją do prowadzenia szkoleń i dzielenia się wiedzą. Doświadczony Manager w międzynarodowych organizacjach - zaangażowany od podstaw w rozwój lokalnych struktur IBM w Polsce i europejskiego biura projektów w BD.
Jako Kierownik Projektów realizował inicjatywy w branży IT, finansowej oraz medycznej na potrzeby międzynarodowych organizacji. Praktyczną wiedzę o metodyce PRINCE2 zdobył w trakcie pracy w bankowości, popartą certyfikacją na poziomie Practitioner (P2P) w 2011 r.

Poszukuje prostych i skutecznych rozwiązań dla kompleksowych problemów biznesu w myśl zasady „when eating an elephant take one bite at a time.” Obecnie Program Manager i konsultant, specjalizujący się w transformacjach biznesowych z uwzględnieniem komponentów technologicznych oraz integracji poprzez fuzje i przejęcia.

Monika Jancewicz linkedin
MBA, SCRUM Master, Lean Six Sigma Black, Konsultant, Trener

Od roku 2011 związana jest z firmą IBM Poland, gdzie pracowała jako Project Manager, potem jako certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt. W 2014 roku objęła stanowisko First Line Manager działu Project Management. W ramach swoich obowiązków zarządzała 20-osobowym zespołem, sprawowała nadzór nad prowadzonymi projektami oraz odpowiedzialna była za utrzymaniem standardów i jakości w firmie.

Podczas swoich szkoleń łączy swoje doświadczenie zawodowe z rolą trenera, dzięki temu znacznie lepiej pomaga słuchaczom zrozumieć ich wyzwania, dobiera efektywniejsze metody pracy, potrafi szybciej dotrzeć do sedna problemu. Od 2013 roku współpracuje z uczelniami wyższymi jako praktyk biznesowy. Wykłada na studiach podyplomowych, prowadzi grupy projektowe, szkolenia biznesowe oraz wsparcie mentoringowe dla firm z zakresu Lean Six Sigma, Agile Project Management, SCRUM, Team Building oraz technik miękkich.

Łukasz Wawrzynek linkedin
dr hab., prof. UEW,
IPMA-C, Konsultant, Trener

Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami zdobyte podczas prowadzenia projektów obszarów IT, zarówno developerskich jak i wdrożeniowych. Zajmuje się doradztwem w zakresie doskonalenia organizacji, skupiając się głównie na aspektach funkcjonowania organizacji związanych z prowadzeniem projektów, projektowaniem i doskonaleniem procesów, również w zakresie projektów Six Sigma oraz wdrażania zmian organizacyjnych. Zainteresowania badawcze zwrócone w kierunku wykorzystania sieci społecznych i organizacyjnych jako narzędzia do identyfikowania realnych zależności w badanych przedsiębiorstwach. Zwolennik praktycznego podejścia do stosowania wymagań poszczególnych metodyk zarządzania projektami.

Akademicki Akredytowany Trener IPMA Polska


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto