Rachunkowość i podatki w rolnictwie (planowane uruchomienie studiów - październik 2021) (edycja 5)

Semestr letni 2020/2021, zimowy 2021/2022

Rekrutacja do
31.08.2021 r.
Jeszcze 142 dni
Cena
3 800,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Zapraszamy na kolejną - 5 edycję studiów podyplomowych w całości poświęconych tematyce rachunkowej i podatkowej w rolnictwie. Celem Studiów jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych z zakresu rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki działalności rolniczej. Studia pozwolą słuchaczom zrozumieć kwestie podatkowe obowiązujące w działalności rolniczej i działalności gospodarczej. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych. Uwzględniona zostanie również problematyka ewidencji i opodatkowania rolników w krajach unijnych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje rolnicze (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą Dz.U. z 2012. 109)

Adresaci

Studia są kierowane do osób, które zajmują się rolnictwem, w szczególności do przedsiębiorców rolnych, doradców w zakresie rolnictwa, urzędników w instytucjach publicznych zajmujących się rolnictwem, pracowników biur rachunkowych, banków, rolników, nauczycieli szkół rolniczych oraz innych osób zainteresowanych problematyką rachunkowości i rozliczeń podatkowych w sektorze rolnym.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy ekonomiki i organizacji rolnictwa w teorii i praktyce 16
2. Systemy rachunkowości w przedsiębiorstwach rolnych w Polsce i na świecie 4
3. Podatki w działalności gospodarczej i działalności rolniczej 28
4. Ewidencje i rozliczenia podatkowe z wykorzystaniem programów komputerowych ( LAB) 8
5. Przedmiot, zakres, zasady i unormowania prawne rachunkowości. MSR 41 Rolnictwo 8
6. Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania w jednostkach rolniczych 4
7. Podstawy ewidencji operacji gospodarczych 8
8. Zasady wyceny i ewidencji zdarzeń dotyczących zmian w aktywach i pasywach w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem specyfiki branży rolniczej 28
9. Koszty i przychody w jednostkach rolniczych z uwzględnieniem charakteru produkcji rolniczej 4
10. Zasady ustalania wyniku finansowego i jego podziału 4
11. Sprawozdawczość finansowa 4
12. Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu systemów finansowo-księgowych (LAB) 24
13. Wykorzystanie rachunkowości na potrzeby zarządzania w przedsiębiorstwach rolniczych (LAB) 8
14. Rachunkowość grup producentów rolnych 8
15. Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 4
16. Egzamin końcowy 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdany egzamin końcowy.

Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmuje 160 godzin zajęć.
Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym – dwudniowe sesje sobotnio-niedzielne w godz. 9.00 – 16.00 Zajęcia w semestrze letnim odbywają się w formie on line.

Warunkiem uruchomienie Studiów jest zebranie grupy. Planowany termin rozpoczęcia 27 marzec 2021

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na Studiach prowadzić będą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz praktycy z dziedziny podatków. Jest to zespół doświadczonych wykładowców i praktyków, który został wysoko oceniony w ankietach przez absolwentów wcześniejszych edycji Studiów.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Wioletta Turowska
tel. 71 36 80 768
e-mail: wioletta.turowska@ue.wroc.pl
pok. 410, bud. H

Cena

3800 PLN

Studia są płatne w II ratach.
Na wniosek słuchacza istnieje możliwość rozłożenia płatności za studia na więcej niż 2 raty.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Manowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Telefon kontaktowy do Kierownika studiów - 602 22 67 47

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-08-31

Wymagane dokumenty

  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu,
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
  • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

JEDYNE TAKIE STUDIA PODYPLOMOWE W POLSCE.

Kompleksowe przygotowanie do problematyki rachunkowości i opodatkowania działalności rolniczej uwzględniające proponowane zmiany podatkowe.

Zajęcia przy komputerach - obejmujące przykłady i ćwiczenia z zakresu prowadzenia rachunkowości w jednostkach rolniczych oraz symulacje ewidencji i rozliczeń podatkowych w świetle projektowanych zmian w opodatkowaniu dochodów z działalności rolniczej.

Komfortowe warunki pracy przy jednoosobowych stanowiskach komputerowych, w grupie nieprzekraczającej 20 osób.

Szeroka baza materiałów dydaktycznych dostępnych w wersji drukowanej i elektronicznej.

Doświadczona kadra dydaktyczna pracowników akademickich oraz praktyków.

Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych prestiżowej Uczelni.

Serdecznie zapraszamy do zapisów. Ilość miejsc ograniczona.

Pismo z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - "Premie dla młodych" 
Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto