Strategiczny Personal Branding (tryb online) (edycja 2)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2024/2025, letni 2024/2025

Rekrutacja do
15.07.2024 r.
Jeszcze 31 dni
Data uruchomienia
12.10.2024 r.
Za 120 dni
Cena
6 800,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

GWARANCJA URUCHOMIENIA!

Cele i charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie Cię do realizacji całościowego programu brandingu osobistego – od badań i audytu przez definiowanie tożsamości aż po opracowanie planu komunikacji i zarządzanie wizerunkiem.

Dzięki studiom nauczysz się tworzyć spójne i efektywne strategie marki osobistej, które pozwolą wyróżnić się na rynku i osiągnąć kluczowe cele wizerunkowe, komunikacyjne i sprzedażowe.

Dzięki studiom:

 • od początku do końca poznasz proces tworzenia strategii marki osobistej
 • wszechstronnie i całościowo przygotujemy Cię do zbudowania własnej marki lub marki osobistej klienta
 • poznasz liczne narzędzia, techniki i metody, które ułatwią Ci przygotowanie strategii marki osobistej dla siebie i/lub klienta

Kluczowe korzyści:

 • 95% zajęć z praktykami, doświadczonymi ekspertami
 • bieżące konsultacje dotyczące opracowywanego projektu strategii marki osobistej ze strategiem marki
 • warsztatowa, narzędziowa i projektowa forma zajęć w formule case study, ćwiczeń, wdrożeń i projektów
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, w której na bieżąco dzielimy się wiedzą oraz odpowiadamy na pytania
 • dyplom ukończenia studiów w wymiarze 192 godzin zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o kierunku na stronie: strategicznypersonalbranding.pl.


Adresaci

Studia są kierowane do:

 • solo przedsiębiorców, w tym freelancerów i początkujących przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 • właścicieli i/lub współwłaścicieli małych i średnich firm oraz startupów
 • twórców, liderów opinii, liderów społeczności
 • doradców wizerunkowych
 • doradców zawodowych
 • specjalistów z agencji strategicznych, PR i marketingowych pracujących dla marek osobistych, budujących strategie marek osobistych lub planujących rozszerzyć zakres swojej działalności o te usługi
 • pracowników organizacjach non-profit i jednostek samorządowych, np. urzędów gmin, powiatów, województw, odpowiedzialnych za budowanie strategii komunikacji i/ lub wizerunku osób publicznych
 • pracowników firm doradczo-szkoleniowych działających w obszarze marki osobistej i/ lub zarządzania wizerunkiem
 • wszystkich osób zainteresowanych tematem strategicznego budowania marki osobistej oraz zarządzania marką osobistą

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Fundamenty Strategii
1. Audyt zasobów marki osobistej 8
2. Analiza kompetencji i mocnych stron marki osobistej 8
3. Strategia marki osobistej 8
4. Coaching marki osobistej 8
5. Model biznesowy marki osobistej 8
6. Projektowanie wizerunku i komunikacji marki osobistej 8
Budowanie siły marki
7. Autoprezentacja i wykorzystanie storytellingu w wystąpieniach i prezentacjach 8
8. Public relations – budowanie relacji z mediami i partnerami biznesowymi 8
9. Networking - aktywne budowanie sieci kontaktów 8
10. Warsztaty copy - i webwritingu 8
11. Content marketingu w budowaniu marki osobistej 8
12. Boss branding - budowanie wizerunku kadry zarządzającej 8
13. Psychologia zachowań konsumenckich i wpływu społecznego w kreowaniu marki osobistej 8
Komunikacja marki
14. Reklama usług i produktów cyfrowych 8
15. Nowoczesna sprzedaż usług i produktów, w tym produktów cyfrowych 8
16. Budowanie społeczności on-line 8
17. Marka osobista pracownika 8
18. Marka osobista na LinkedIn i social selling 8
19. Marka osobista na Facebooku i Instagramie 8
Wdrożenie strategii
20. Identyfikacja wizualna marki i tworzenie contentu – praca z obrazem, animacją i wideo – warsztaty z Canvą 8
21. Projektowanie oferty i tworzenie portfolio 8
22. Platformy, oprogramowanie i narzędzia biznesu on-line marki osobistej 8
23. Źródła finansowania rozwoju marki osobistej 8
24. Prezentacje biznesowe – przygotowanie i prowadzenie 8
RAZEM 192

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (minimum 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu, którym jest opracowanie strategii marki osobistej dla siebie lub klienta
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone w całości zdalnie (za pomocą platformy Microsoft Teams)
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • liczba zjazdów: 12
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co 2-3 tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

95% zajęć na studiach Strategiczny Personal Branding prowadzą doświadczeni praktycy, specjaliści w swoich dziedzinach z wieloletnim doświadczeniem.

Kluczowi prowadzący: Piotr Bucki, Monika Czaplicka, Grzegorz Miecznikowski, Joanna Wrycza-Bakier, Beata Kapcewicz, Magdalena Urbaniak, Anna Wawszkiewicz, Bartosz Machnik, Agnieszka Sieminska, Krzysztof Murzyn, Wiola Królewicz, Patryk Kozioł, Mirek Urban, Karolina Ambroziak, Szymon Żak, Krzysztof Rynkiewicz, Estera Piwoni-Krzeszowska, Anna Marciszewska.

Pełną listę prowadzących znajdziesz tutaj.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Anna Marciszewska, prof. UEW
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
tel. 601 580 613
e-mail: anna.marciszewska@ue.wroc.pl
pok. 7a, bud. B

Cena

6800 PLN

Cena promocyjna:

 • 6.500 PLN - dla absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego,
 • 6.200 PLN - dla osób, które dokonają płatności wskazanej kwoty do 04.10.2024.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.


W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.


Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-07-15

Termin uruchomienia studiów: 2024-10-12

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów).

Dodatkowe informacje


 Sprawdź: strategicznypersonalbranding.pl


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto