Autorozwój w relacjach społecznych i w biznesie

Semestr zimowy 2017/2018, letni 2017/2018

Rekrutacja do
13.10.2017 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
21.10.2017 r.
Studia uruchomione
Cena
4 790,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Studia odpowiadają na potrzebę poszukiwania swojej drogi życia i stawania się sobą, wskazują różne możliwości rozwoj przez własne samodoskonalenie i rozwijanie takich cech jak pewność siebie, samoakceptacja, czy inteligencja emocjonalna. Pozwalają na odkrywanie i uruchamianie zasobów osobistych, poznanie i doskonalenie swoich możliwości wynikających z naturalnych predyspozycji i kreowanie sytuacji pozwalających na poprawę jakości życia i satysfakcji zawodowej. Kierunek opiera się na założeniu, że człowiek jest całością (systemem), którą konstytuują sfery: fizyczna, intelektualna, emocjonalna oraz duchowa i że warto rozwijać się w każdej z tych sfer, a zmiana w jednej z nich wpływa na cały system. Udział w zajęciach pozwoli nie tylko na wymianę doświadczeń i uzupełnienie współczesnej wiedzy o człowieku i procesie uczenia się, ale również na poznanie technik pracy nad sobą w rozwoju osobistym,jak być aktywnym i kreatywnym, oraz co dzięki temu można uzyskać. Program studiów jest skierowany do osób, które pragną rozwijać kompetencje osobiste i kompetencje budujące satysfakcjonujące relacje z innymi zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, do osób, które chcą w bezpiecznej formie dowiedzieć się więcej na swój temat, znaleźć rozwiązanie nurtujących problemów, nauczyć się komunikowania swoich potrzeb i zauważania potrzeb innych, ustalania i realizowania celów oraz zechcą zrealizować inne indywidualne cele związane z samorozwojem. Studia pozwolą rozwinąć w Słuchaczach umiejętność kreślenia własnych ścieżek rozwojowych. Studia prowadzone będą w głównej mierze w formie zajęć warsztatowych, które dają okazję do ćwiczenia różnych form pracy z grupą pozwalających na zobaczenie w grupie siebie, swoich relacji z innymi, uczenie się posługiwania językiem uczuć (emocji) w kontakcie z drugim człowiekiem oraz przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej.

Adresaci

Osoby, które pragną rozwijać kompetencje osobiste i kompetencje budujące satysfakcjonujące relacje w życiu osobistym i zawodowym, chcą nauczyć się komunikowania swoich potrzeb i zauważania potrzeb innych, ustalania i realizowania celów zawodowych a także dążą do realizowania celów indywidualnych, związanych z samorozwojem i własnymi potrzebami.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 144 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. POZNAWANIE SIEBIE odkrywanie zasobów osobistych 16
2. FILARY POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI 20
3. INTELIGENCJA EMOCJONALNA 12
4. SPOSOBY RÓWNOWAŻENIA ORGANIZMU 16
5. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I W SYTUACJACH STRESOWYCH 16
6. KOMUNIKACJA W JĘZYKU NASTAWIONYM NA ROZWÓJ ORAZ UDZIELANIE I PRZYJMOWANIE INFORMACJI ZWROTNEJ 20
7. SAMOORGANIZACJA I BUDOWANIE WIZERUNKU 12
8. BUDOWANIE RELACJI SPOŁECZNYCH I BIZNESOWYCH 20
RAZEM 132

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Studia prowadzone będą w głównej mierze w formie zajęć warsztatowych, które dają okazję do ćwiczenia różnych form pracy z grupą pozwalających na zobaczenie w grupie siebie, swoich relacji z innymi, uczenie się posługiwaniem się językiem uczuć (emocji) w kontakcie z drugim człowiekiem oraz przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej. Uczestnicy Studium otrzymują na zakończenie świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z wykazem przedmiotów i oceną ogólną. Świadectwo jest wyrazem uaktualnienia i pogłębiania wiadomości, podniesienia kwalifikacji i przekwalifikowania. Warunkiem zaliczania Studiów jest: • obecności na zajęciach (wymagane jest 70% obecności), • .egzamin końcowy w formie testu

Organizacja studiów

Okres trwania (liczba semestrów):2 Październik 2017 czerwiec 2018 (2)

Kadra dydaktyczna

Trenerzy biznesu, coachowie, eksperci w dziedzinie zarządzania i marketingu, praktycy biznesu zarządzający na co dzień w dużych firmach handlowych, kadra wykładowców UE Wrocław

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Aleksander Binsztok
Katedra Zarządzania Wiedzą
tel. 71 36 80 511, 602 717 555
e-mail: aleksander.binsztok@ue.wroc.pl
pok. 603, bud. Z

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Kazimierz Perechuda
Katedra Zarządzania Wiedzą
tel. 71 36 80 655
e-mail: kazimierz.perechuda@ue.wroc.pl
pok. 713, bud. Z

Cena

4790 PLN

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław,

tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2017-10-13

Termin uruchomienia studiów: 2017-10-21

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne i/lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto