Skuteczny sukcesor firmy rodzinnej

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2016/2017, letni 2016/2017

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
4 400,00 zł

Strona WWW: www.firmyrodzinne.pl

Cele i charakterystyka studiów

Studia realizowane we współpracy ze stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Celem studiów jest wykształcenie świadomego i kompetentnego sukcesora, który będzie zarządzać przedsiębiorstwem rodzinnym w sposób umożliwiający jej przetrwanie i rozwój.

Cele w obszarze wiedzy: pozyskanie wiedzy na temat złożoności i znaczenia relacji rodzinno-firmowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa rodzinnego; nabycie wiedzy na temat metod i technik zarządzania w różnych obszarach przedsiębiorstwa rodzinnego; poznanie sposobów postępowania w firmie i rodzinie pozwalające na pełnienie roli skutecznego sukcesora.

Cele w obszarze umiejętności: nabycie umiejętności zastosowania w praktyce metod analizy, planowania i organizowania działalności; pozyskanie umiejętności budowania własnego autorytetu jako zarządzającego w sytuacji przejęcia firmy z rąk nestora; pozyskanie umiejętności wykorzystania różnorodnych narzędzi do zbudowania strategii przedsiębiorstwa rodzinnego.

Cele w obszarze kompetencji personalnych i społecznych: nabycie/pogłębienie kompetencji świadomego i elastycznego dopasowania narzędzi motywowania pracowników do ich potrzeb i oczekiwań; nabycie/pogłębienie kompetencji rozwiązywania konfliktów rodzinno-firmowych oraz komunikacji i kierowania zespołem; podniesienie świadomości wartości, na których jest zbudowana firma rodzinna.

W programie studiów uwzględniamy te obszary wiedzy i umiejętności, które pozwolą na przygotowanie się do roli sukcesora firmy rodzinnej lub wzmocnią kompetencje obecnych sukcesorów. Połączenie wiedzy akademickiej i doświadczeń praktycznych umożliwia zaspokojenie różnorodnych potrzeb edukacyjnych słuchaczy. Większość zajęć będzie prowadzona w formie warsztatów i ćwiczeń, z naciskiem na praktyczne aspekty wiedzy i wymianę doświadczeń.

Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych słuchacze będą korzystać także z form edukacji sprawdzonych w firmach rodzinnych. Ważnym elementem studiów będzie możliwość poznania innych firm rodzinnych na spotkaniach mentoringowych – w programie są 3 spotkania z rodzinami przedsiębiorców, podczas których słuchacze będą mieli okazję poznać konkretne przykłady rozwiązań problemów firm rodzinnych.

Słuchacze po ukończeniu Studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów.

Adresaci

Studia kierowane są do wszystkich tych, którzy już przejęli władzę w firmie rodzinnej, jak i kandydatów na następców.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. MODUŁ 1: SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO 0
2. Specyficzne cechy, znaczenie i problemy przedsiębiorstw rodzinnych 6
3. Ład rodzinny, sukcesja i zarządzanie majątkiem w rodzinie biznesowej 8
4. MODUŁ 2: ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO 0
5. Kształtowanie struktury organizacyjnej 8
6. Kultura organizacyjna firmy rodzinnej 4
7. MODUŁ 3: ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ 0
8. Analiza, planowanie i organizacja działalności operacyjnej w firmie produkcyjnej i usługowej 20
9. Organizacja pracy i kształtowanie jej warunków 10
10. MODUŁ 4: KAPITAŁ LUDZKI W FIRMIE RODZINNEJ 0
11. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie rodzinnej 12
12. Motywowanie pracowników – narzędzia dla sukcesora 16
13. MODUŁ 5: FINANSE W PRZEDSIĘBIORSTWIE RODZINNYM 0
14. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie rodzinnym 14
15. Planowanie i ocena efektywności inwestycji 6
16. MODUŁ 6: STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO 16
17. MODUŁ 7: PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO SUKCESORA 0
18. Asertywne relacje budujące dobry klimat w firmie rodzinnej 16
19. Sytuacje zmiany/konfliktu w firmie rodzinnej 16
20. Inteligencja emocjonalna drogą do świadomego przywództwa 16
21. Budowanie autorytetu sukcesora 8
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecności na zajęciach (wymagane 80% obecności),
 • przygotowanie zespołowej pracy końcowej w postaci projektu rozwiązania problemu sukcesora,
 • obrona pracy końcowej połączona z egzaminem końcowym (forma ustna, zakres ok. 40 zagadnień do egzaminu przekazywany jest słuchaczom z wyprzedzeniem).

Organizacja studiów

 • studia organizowane są na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym,
 • zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym – dwudniowe sesje dwa razy w miesiącu (sobota - niedziela),

Pierwszy zjazd w ramach tej edycji Studiów planuje się w połowie października 2016 r.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów – wykładowców z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (z Katedry Pracy i Stosunków Przemysłowych, Katedry Zarządzania Finansami, Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem) oraz psychologów, trenerów biznesu i przedsiębiorców współpracujących ze stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Szymon Dziuba
tel. 71 36 80 277
e-mail: szymon.dziuba@ue.wroc.pl
pok. 209, bud. H

Opiekun naukowy

prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta
e-mail: malgorzata.gableta@ue.wroc.pl
pok. 106, bud. D

Cena

4400 PLN

Cena dla członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych wynosi 4 000 zł.
Zapłata:

 • jednorazowo w kwocie 4 400 zł (4 000 zł dla członków IFR), termin wpłaty do 30 września 2016 r. lub
 • w dwóch ratach po 2 200 zł (2 000 zł dla członków IFR), termin wpłaty I raty do 30 września 2016 r., II raty do 15 lutego 2017 r.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 452, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Agnieszka Łazikowska e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Informacji merytorycznych o studiach udziela dr inż. Maria Adamska ( skarbnik Inicjatywy Firm Rodzinnych) tel. +48 607 245 561, maria.adamska@firmyrodzinne.pl

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2016-10-10

Termin uruchomienia studiów: 2016-10-20

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane:
 • - oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
 • - tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • - apostille
 • - tłumaczenie apostille

Dodatkowe informacje

Uczestnicy Studiów mają prawo do:

- korzystania z biblioteki UE,

- korzystania z konsultacji indywidualnych prowadzących zajęcia,

- opieki metodycznej przy rozwiązywaniu problemu praktycznego (w ramach zajęć seminaryjnych).

Słuchacze muszą legitymować się wykształceniem wyższym (ukończony dowolny kierunek studiów) licencjackim lub inżynierskim lub magisterskim. 


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto