Menedżer usług turystycznych i hotelarskich (Jelenia Góra)

Semestr zimowy 2014/2015, letni 2014/2015

Rekrutacja do
16.11.2014 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
22.11.2014 r.
Studia uruchomione
Cena
3 700,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

REKRUTACJA DO KOŃCA PAŻDZIERNIKA 2014 ROKU!!!

Celem studiów podyplomowych jest: • zapewnienie Słuchaczom nowoczesnej, praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania marketingowego organizacją oraz przedsiębiorstwem turystycznym, zwłaszcza hotelarskim. • nabycie umiejętności stosowania nowoczesnych i praktycznych metod zarządzania w turystyce i hotelarstwie, • zdobycie kwalifikacji niezbędnych do kreowania oraz rozwoju turystyki w gminie, powiecie, regionie Studia organizowane we współpracy z praktykami sektora usług turystycznych. Połowa wykładowców do doświadczeni praktycy.

Adresaci

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych i pracowników obiektów hotelarskich, którzy ukończyli studia (I i/lub II stopnia): • chcą zdobyć oraz usystematyzować wiedzę w zakresie usług turystycznych, hotelarskich • chcą zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania usługami turystycznymi i hotelarskimi.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Współczesne tendencje w turystyce w Polsce i na świecie 8
2. Kompetencje i role organizacyjne menedżera usług turystycznych i hotelarskich 8
3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - biznesplan 8
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi - dobór, motywowanie i rozwój pracowników 8
5. Zarządzanie jakością w turystyce 8
6. Źródła przewagi konkurencyjnej w turystyce – od analizy do strategii 16
7. Tworzenie strategii rozwoju turystyki w gminie 8
8. Kreowanie wizerunku hotelu 8
9. Analiza rynku turystycznego 8
10. Marketing w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelarskim 8
11. Elementy prawa w turystyce 8
12. Logistyczno-marketingowa obsługa klienta 8
13. Informatyka w turystyce i hotelarstwie - systemy rezerwacyjne 8
14. Funkcjonowanie międzynarodowych sieci hotelowych 8
15. Gastronomia w hotelu – wybrane zagadnienia 8
16. Wybrane przykłady działalności: Agroturystyka, Biuro podróży, Hotel 24
17. Doradztwo turystyczne 8
18. Seminarium 16
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest: • obecności na zajęciach (min. 80 % obecności), • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (z zakresu zajęć), • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (problematyka wchodząca w zakres tematyki studiów).

Organizacja studiów

• Studia prowadzone są w języku polskim. • Studia organizowane przez Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. • Miejsce prowadzenia zajęć Jelenia Góra. • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (zwykle w godz. 9.00 - 16.00), 11 zjazdów w terminie od listopada 2014r. do lipca 2015 • Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów, a w trakcie przerw podczas zjazdów zapewniamy kawę, herbatę • Planowany termin rozpoczęcia – 8 listopada 2014 roku.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzane będą przez teoretyków, jak i praktyków sektora usług turystycznych, m.in. hotelarskich. Kadra dydaktyczna obejmuje: • Pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, • Pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego, • Praktyków z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania usługami hotelarskimi, w tym: Spa & wellness m.in. Interferie, Sandra, Ostrów Tumski, Malinowe Hotele, Flightbox. Jeśli chcesz poznać doświadczonych, skutecznych menedżerów z branży dołącz do nas !!! Praktyczne zajęcia odbywają się w znanym i cenionym obiekcie Jelenia Struga Medical SPA w Kowarach. Zajęcia prowadzi, m.in. Robert Węglarz- doświadczony i skuteczny menedżer, były dyrektor hotelu Malinowy Dwór, były Prezes Interferii S.A- obecnie właściciel firmy Alchemia Hotelarstwa. Zajęcia, które na długo pozostają w pamięci to zapewne te, prowadzone przez W. Fedyka - byłego dyrektora DOT- u - właściciela Tourist Consulting

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Urszula Bąkowska-Morawska
Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki
e-mail: urszula.bakowska-morawska@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Andrzej Rapacz
Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną
tel. 75 75 38 305
e-mail: a.rapacz@ae.jgora.pl
pok. 113, bud. C

Cena

3700 PLN

Możliwość uiszczenia opłaty w dwóch ratach:

  • I rata 1850,00 PLN – płatna do 31.10.2014;
  • II rata 1850,00 PLN płatna do 16.02.2014.

BZ WBK SA nr 34 1090 1997 0000 0005 2800 0070
Odbiorca:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra
Tytułem:
EZiT, Studia Podyplomowe Menedżer usług turystycznych i hotelarskich- Imię i Nazwisko

Kontakt i zapisy

dr inż. Urszula Bąkowska- Morawska urszula.bakowska-morawska@ue.wroc.pl (napisz, zapytaj, odpowiem) tel. kom.601680914 lub Pani Danuta Michalak - dziekanat studiów podyplomowych

Zapisy na studia podyplomowe trwają od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30. Dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego, należy złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Studium Języków Obcych
Danuta Michalak ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2014-11-16

Termin uruchomienia studiów: 2014-11-22

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru)
  • formularz osobowy (ankieta osobowa) - załącznik 1
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • dwie fotografie (37mm x 45mm)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub + kserokopię
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacje

• Na zakończenie słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocłaiu.

Jeśli chcesz:

wykonywać analizę rynku turystycznego,

poznać zasady współpracy na trudnym rynku ,

tworzyc dobre kwestionariusze ankiet,

nauczyć się tworzyć skuteczne kampaniie promocyjne,

nauczyć się tworzyć budżety w gastronomii, 

tworzyć nowe produkty i usługi i wiele więcej....

PO PROSTU ZAPISZ SIĘ !! CZEKAMY NA CIEBIE W JELENIEJ GÓRZE


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto