Menedżer e-commerce

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2013/2014, letni 2013/2014

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
16.11.2013 r.
Studia uruchomione
Cena
4 300,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności w obszarze kompleksowego zarządzania przedsięwzięciami e-commerce, w tym budowania strategii biznesowych, nawiązywania i podtrzymywania relacji z klientami i partnerami biznesowymi, wdrażania innowacyjnych rozwiązań wspomagających prowadzenie działalności e-commerce, właściwej selekcji rozwiązań technologicznych z uwzględnieniem bezpieczeństwa i realizowanych celów, zarządzania projektami oraz ewaluacji działań z wykorzystaniem metod i narzędzi analitycznych. Studia te pozwolą także na rozwinięcie umiejętności analitycznego myślenia nakierowanego na rozwiązywanie rzeczywistych problemów menedżerskich z zakresu e-commerce.

Absolwent studiów podyplomowych będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami w zakresie szeroko zakreślonej problematyki handlu elektronicznego. Będzie on przygotowany do sformułowania strategii wejścia na rynek e-commerce, doboru bezpiecznych i użytecznych technologii, sprawnego poruszania się w środowisku e-commerce ze znajomością zagadnień prawnych, podatkowych i etycznych, a także kompleksowego zarządzania przedsięwzięciami e-commerce, w tym umiejętnego promowania i prowadzenia działań e-commerce oraz oceny ich skuteczności i efektywności.

Adresaci

Adresatami studiów są:
- zarządzający przedsięwzięciami e-commerce,
- zainteresowani uruchomieniem własnych przedsięwzięć e-biznesowych,
- przedsiębiorcy planujący wykorzystanie Internetu jako kanału sprzedaży,
- kierownicy i dyrektorzy działów handlowych,
- specjaliści ds. marketingu i sprzedaży,
- dostawcy usług dla przedsięwzięć e-commerce,
- zainteresowani wykorzystaniem Internetu w zakresie m.in. obsługi klienta, komunikowania się z klientem, promocji, współpracy z partnerami biznesowymi, wsparcia procesów biznesowych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 150 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Istota e-commerce 4
2. Modele e-commerce 4
3. Rynek e-commerce w Polsce (otoczenie mikro- i makroekonomiczne) 4
4. Czynniki sukcesu przedsięwzięć e-commerce 4
5. Aspekty prawne, etyczne i podatkowe w e-commerce 10
6. Finansowanie przedsięwzięć e-commerce 4
7. Strategie budowania przedsięwzięć e-commerce 4
8. Techniki sprzedaży w sieci, kanały dystrybucji, serwis posprzedażowy 8
9. Źródła przychodów, koszty przedsięwzięć e-commerce 4
10. Marketing przedsięwzięć e-commerce (promocja, targetowanie, merchandising, kształtowanie marki, PR itp.) 12
11. Klient w środowisku e-commerce - relacje B2C, C2C i C2B 8
12. Współpraca z partnerami biznesowymi - relacje B2B (logistyka, zaopatrzenie, outsourcing procesów, rynki elektroniczne, negocjacje) 16
13. Innowacje w e-commerce (sieci społecznościowe, m-commerce itp.) 8
14. Oprogramowanie e-commerce i modele jego pozyskiwania 12
15. Użyteczność oprogramowania e-commerce 8
16. Płatności elektroniczne 4
17. Bezpieczeństwo 4
18. Zarządzanie projektami 8
19. Narzędzia analityczne i efektywność prowadzonych działań 8
20. Zarządzanie zasobami (materialnymi, niematerialnymi, ludzkimi) 4
21. Case Study - krytyczna analiza przypadków 8
22. Seminarium 4
23. Egzamin końcowy 0
RAZEM 150

Warunki i sposób zaliczenia studiów

obecność na zajęciach (min. 70%)
przygotowanie i obrona pracy końcowej

Organizacja studiów

- studia prowadzone są w języku polskim,
- studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów,
- studia odbywają się w układzie sobotnio-niedzielnym (średnio 2 zjazdy w miesiącu), w godzinach 9.00-16.15, wyjątkowo mogą odbyć się w innych godzinach,
- uczestnicy otrzymają podstawowe materiały promocyjno-informacyjne,
- zajęcia odbywają się głównie w nowoczesnych laboratoriach, opartych na innowacyjnych rozwiązaniach infrastrukturalnych, w tym technologii chmury obliczeniowej.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, mogący pochwalić się wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i badawczym w zakresie szeroko rozumianego e-biznesu oraz uznani, doświadczeni w e-biznesie praktycy wywodzący się m.in. z takich firm branży IT, jak: Grupa Divante, The Addictives, Fast White Cat, Ennovatis, LMS Invest, IMAGIN IT, jak również z Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz z kancelarii prawnych i podatkowych.

Cena

4300 PLN

Opłatę za studia należy wnieść:

do 30 września 2013 roku - 4 300 zł

Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach. Nie wymaga to osobnego podania.

2 200 zł - płatne do 30 września 2013 roku

2 100 zł - płatne do 15 lutego 2014 roku

Wpłaty należy dokonywać na konto:
PKO BP 23124068141111000049388642
W opisie wpłaty należy umieścić numer subkonta dla studiów Menedżer e-commerce: 843-91-1241

W przypadku gdy liczba osób z jednej organizacji uczestniczących w bieżącej edycji będzie większa niż 3, możliwe jest udzielenie 10% rabatu.

Kontakt i zapisy

mgr Anna Kozak
Centrum Kształcenia Ustawicznego
tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl
pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2013-09-30

Termin uruchomienia studiów: 2013-11-16

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • 2 zdjęcia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacje

Logo IAB Polska
Studia podyplomowe objęte są patronatem merytorycznym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

ecommerce_2wersy


Studia podyplomowe objęte są patronatem merytorycznym Izby E-commerce Polska.

divante_rgb_l
Partnerem kierunku jest firma Divante, kompleksowo wspierająca podmioty sprzedające on-line. 

Spółka deklaruje zainteresowanie rekrutacją absolwentów studium Menedżer e-commerce.
Dla absolwentów ma przygotowane dodatkowe bonusy - rabaty 25%: na oprogramowanie sklepu internetowego WellCommerce (https://wellcommerce.pl/), na system email marketingowy Sendingo (http://sendingo.pl/), na dostęp do szkoleń wideo - start-ecommerce.pl (http://start-ecommerce.pl/).


UWAGA! 

I edycja studiów podyplomowych Menedżer e-commerce rozpocznie się w dniu 16.11.2013. Osoby, które jeszcze się nie zapisały, a są zainteresowane, mogą się w związku tym jeszcze zapisać.

Sylwetki wykładowców:

Michał Budniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się marketingiem efektywnościowym dla branży e-commerce w Divante. Specjalizuje się w projektowaniu kampanii wielokanałowych, których celem jest wysoki zwrot z inwestycji. Certyfikowany specjalista Google AdWords. Od 6 lat zajmuje się marketingiem internetowym, a od ponad roku prowadzi efektywnościowe kampanie marketingowe dla branży e-commerce w Divante.

dr Beata Butryn

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, adiunkt w Katedrze Komunikacji Gospodarczej na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów, ukończona Szkoła Rachunkowości przy Fundacji Rozwoju Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, z „programowania banku danych – dBase”, doświadczenie nabyte w organizowaniu i zarządzaniu Biurem Rektora, członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, odbyty staż w Irlandii, specjalności naukowe: komunikacja gospodarcza, e-biznes, zastosowania informatyki w biznesie, prowadzenie zajęć z zakresu e-biznesu, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu informatyki ekonomicznej, liczne publikacje z tego zakresu.

Karol Bzik

Team leader w dziale efektywności eCommerce w Divante. Certyfikowany specjalista Google AdWords oraz Google Analytics. Ekspert w obszarze marketingu efektywnościowego oraz użyteczności serwisów. Posiada bogate doświadczenie w obszarze kompleksowego planowania oraz wdrażania projektów internetowych. Współpracował z firmami takimi jak Intersport, Praktiker, Militaria.pl czy Netia. W Divante kieruje zespołem, który wypracowuje najlepsze wyniki sprzedażowe dla kluczowych Partnerów.

Michał Cortez

e-Commerce Director, The AddictivesSpecjalista e-commerce i digital marketingu, wykładowca akademicki (AGH, Akademia Leona Koźmińskiego, Uczelnia Łazarskiego i in.), z wykształcenia prawnik, absolwent WPiA UJ.

Specjalizuje się w optymalizacji projektów e-commerce i działań e-marketingowych z uwzględnieniem SEO, PPC, CRO, UX, CEM i SM. W The Addictives odpowiada za crossmediowe strategie i wdrożenia e-commerce dla klientów agencji.

Wcześniej związany z największym projektem fashion e-commerce w Polsce - ANSWEAR.com, z którym w ciągu zaledwie dwóch lat zdobył 12 nagród branżowych. Odpowiedzialny m.in za strukturę funkcjonalną serwisu, wdrożenie i rozwój, implementację podejścia customer-centric w podległych mu obszarach, multichannel i mobile commerce. Współtworzył również kanał sprzedaży internetowej jednej z największych sieci handlowych w sektorze sportstyle - Sizeer (Grupa MIG).

Ex. demoscenowiec, dziennikarz, webmaster, szkoleniowiec, strateg, krytyczny obserwator nowych trendów, którymi dzieli się ze swoimi fanami na facebook.com/iKomersiak

Marcin Engelmann

Właściciel firmy IMAGIN, specjalizującej się w audytach bezpieczeństwa oraz w tworzeniu niezawodnych i skalowalnych systemów informatycznych, przetwarzanych w chmurze. Od ponad 10 lat wspiera firmy w ochronie kluczowych dla nich informacji i w efektywnym wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań IT (cloud computing).

Jest certyfikowanym audytorem systemów informatycznych (Certified Information Systems Auditor, CISA), posiada praktyczną wiedzę o analizie i zarządzaniu ryzykiem (Certified in Risk and Information Systems Control, CRISC) oraz doświadczenie w zarządzania projektami zgodnie z metodykami PMBOK oraz PRINCE2.

Realizował projekty związane z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych w spółkach notowanych na GPW, organach administracji państwowej, serwisach e-commerce i spółkach z branży finansowej. Doradza jak budować bezpieczne systemy e-commerce oraz jak zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe. Pomaga również wykorzystywać nowoczesne technologie, zwłaszcza systemy rozproszone (cloud computing), aby aplikacje i systemy informatyczne były bardziej niezawodne, szybsze i jeszcze przyjaźniejsze dla użytkowników.

Przemysław Federowicz

Od lat związany z branżą eCommerce oraz IT. W 2012 r. otrzymał wyróżnienie w Konkursie CIO Roku 2012 za projekty internetowe. Pracował jako CIO w takich firmach jak Militaria.pl, Travelplanet.pl SA i Enovatis SA (wakacje.pl, easygo.pl, last-minute.pl). Obecnie CEO w spółce GoTechnologies. Specjalizuje się w budowaniu strategii rozwoju spółek z branży eCommerce, Retail i CC w wykorzystaniu najnowszych technologii, w procesach biznesowych na styku IT/biznes, project managemencie oraz audytach IT Due Dilligence. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, obecnie realizuje program MBA na Franklin University (Wyższa Szkoła Bankowa). Opublikował kilka książek i kilkadziesiąt artykułów o tematyce historyczno-militarnej oraz IT m.in. współautor książki „Technologia w eCommerce” wydanej w 2013 r.

Arkadiusz Hajduk

Współtwórca Huge Thing – akceleratora dla startupów z globalnymi ambicjami. Współorganizator takich inicjatyw, jak ZapytajVC.pl, Poznań Startup Weekend, Startup Sprint czy P-Team. Pracował i zakładał firmy w Danii, Szwecji, Kanadzie, Polsce i na Węgrzech. Posiada doświadczenie w tworzeniu koncepcji i planowaniu rozwoju produktów, zarządzania projektami oraz zarządzania operacyjnego.

dr inż. Marcin Hernes

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zajmuje się problematyką informatyki ekonomicznej, w tym również w zakresie architektury informacji w rozwiązaniach e-commerce. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz wielu aplikacji komputerowych i stron internetowych funkcjonujących w zakładach przemysłowych oraz instytucjach samorządowych. Wieloletni praktyk w zakresie realizacji projektów dotyczących wdrażania rozwiązań e-commerce, zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, systemów sterowania i automatyki procesów produkcyjnych, wieloagentowych systemów wspomagania decyzji oraz narzędzi eksploracji danych ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w analizie baz danych sklepów internetowych.

Tomasz Karwatka

Jest Prezesem Zarządu Divante, firmy kompleksowo wspierającej sprzedaż on-line. Jest autorem książek „eCommerce. Proste odpowiedzi na trudne pytania”,„Usability w e-Biznesie”. W latach 2004-2008 aktywnie promował pojęcie usability w branży interaktywnej. Stworzył bezpłatny ebook Kurs Usability, współorganizował pierwszy polski World Usability Day i pierwsze polskie imprezy typu barcamp – Grill IT. Z projektami internetowymi związany od 1999 roku. Pisze bloga http://ideas2action.pl. Z sukcesem zrealizował ponad 50 projektów consultingowych, w 2012 szef grupy roboczej e-commerce przy IAB Polska. Absolwent informatyki na Politechnice Wrocławskiej.

Cezary Kożon

Europe Sales Manager, Fast White Cat SA

Odpowiedzialny jest za strategię sprzedaży na rynku polskim oraz czeskim. Wierzy w smarter commerce. Cezary posiada bogate doświadczenie w tworzeniu modeli i analiz, na podstawie których przeprowadzane są wielomilionowe inwestycje. Pracował w PTK Centertel (Orange) na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Analiz Rynkowych i Informacji Zarządczej. Prognozował sprzedaż sklepu orange.pl. Tworzył analizy potencjału geomarketingowego dla usług Orange mobile. W P4 Sp. z o.o. (Play) odpowiedzialny był m.in. za strategię sprzedaży online oraz bieżącą analizę trendów w sprzedaży internetowej. Odpowiadał za rekomendacje i analizy, które zwiększały sprzedaży internetową w PLAY.

Bartosz Krawczyszyn

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykonuje zawód adwokata w ramach indywidualnej kancelarii.

Działalność gospodarczą w sektorze usług prawnych prowadzi od 2001 roku. Specjalizuje się w prawie handlowym i podatkowym oraz w prowadzeniu sporów sądowych. Ma doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z branży usług elektronicznych.

Dydaktykę przedmiotów z zakresu prawa prowadzi od 2002 roku. Od 2010 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od dwóch lat w ramach patronatu, wspiera rozwój zawodowy aplikantów adwokackich.

Robert Kutera

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, obroniona praca magisterska pt. „Efektywność mobilnych kampanii promocyjnych”; ukończone stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, finalizowana praca doktorska pt. „Społecznościowa e-platforma wymiany wiedzy w małych i średnich przedsiębiorstwach”; realizowane komercyjne projekty z zakresu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w biznesie (projektant i programista stron internetowych - wdrożenia z zakresu systemów zarządzania treścią, sklepów internetowych dla sektora MŚP i instytucji kultury, od 2006); realizacja indywidualnych usług szkoleniowych dla firm oraz instytucji kultury (zakres: obsługa systemów CMS i e-commerce); od 2007 roku prowadzone zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Ekonomicznym i Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu; autor 27 artykułów naukowych (zakres: biznesowe zastosowania technologii mobilnych i technologii społecznościowych); prelegent na wielu konferencjach naukowych z obszaru informatyki ekonomicznej; uczestnictwo w realizacji 11 projektów badawczych z obszaru komunikacji gospodarczej i e-biznesu (w tym 4 projekty indywidualne), finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i dotacji MNiSW.

dr Maciej Laska

Adiunkt w Katedrze Komunikacji Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od kilkunastu lat współpracujący z praktyką gospodarczą w zakresie realizacji projektów z domeny e-biznesu, autor wielu rozwiązań w obszarze front i back office dla sklepów internetowych, specjalizujący się w integracji systemów wspierających handel elektroniczny i e-marketing. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z projektowania stron WWW, projektowania aplikacji internetowych, pozycjonowania stron WWW, e-logistyki. Autor licznych artykułów i opracowań z zakresu komunikacji gospodarczej i e-biznesu.

dr Łukasz Łysik

Odpowiedzialny za zarządzanie marketingowe, media społecznościowe, technologie mobilne i archetypowe modele klientów. Naukowo i praktycznie związany z badaniami nad zastosowaniem nowoczesnych technologii w marketingu, reklamie i sprzedaży. Brał udział przy tworzeniu środowiska biznesowego dla Orange. Aktualnie adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w Katedrze Komunikacji Gospodarczej. Zaangażowany w projekty komercyjne jako doradca w obszarach marketingu, promocji i mediów społecznościowych. Z branżą internetową związany od 15 lat.

Piotr Machura

Absolwent Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Właściciel Agencji Reklamowej Unitee, oraz doktorant w Katedrze Komunikacji Gospodarczej przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Autor licznych publikacji z zakresu informatyki ekonomicznej, marketingu oraz mediów społecznościowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w kreowaniu strategii marketingowych oraz koncepcji komunikacji wizualnych marek, produktów i usług. Jego rozwiązania wspierają takie firmy, jak Qubus Hotel, LC Corp czy Procter & Gamble. Współpracuje również z domem mediowym Mediaverse z Wrocławia wspólnie tworząc rozwiązania efektywnościowe dla realizowanych kampanii online.

Dr inż. Maciej Pondel

Doktor nauk ekonomicznych. Wykładowca na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pracownik Instytutu Informatyki Ekonomicznej, Katedry Systemów Sztucznej Inteligencji. Absolwent Informatyki na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.⁞
Od 2000 roku związany komercyjnie z branżą IT. Najpierw jako programista i projektant, następnie kierownik zespołu projektowego i Project Manager a obecnie Key Account Manager i Lider Centrum Kompetencyjego. Przeprowadził około 100 projektów z zakresu wdrożeń systemów intranetowych, systemów billingowych, e-commerce, systemów pracy grupowej, systemów workflow oraz Business Intelligence. Współpracuje zawodowo z Grupą Unity - największym dostawcą systemów e-commerce na polskim rynku, gdzie doradza kluczowym klientom w zakresie wdrożeń systemów usprawniających procesy wewnętrzne.

Sławomir Rajch

trener z wieloletnim stażem. Specjalista e-biznesu i marketingu. Audytor. Jako ekspert współtworzył strategię edukacyjną Grupy Allegro. Partner w obszarach strategii , koncepcji i HR. Nie ujawnia, z jakimi markami pracuje, w zamian informuje, że przeszkolił blisko 25000 osób w ciągu kliku tysięcy godzin trenerskich przy przejechaniu ponad miliona kilometrów. Boi się Buki i kierowców, którzy cofają na rondach. Właściciel firmy doradczo - szkoleniowej srajch.pl

dr Małgorzata Sobińska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, adiunkt w Katedrze Zarządzania Informacją i Wiedzą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Outsourcing informatyczny, Outsourcing i insourcing informatyczny, Wywiad sieciowy, Metody i narzędzia w wywiadzie gospodarczym, Zarządzanie wiedzą, Bazy wiedzy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ponadto seminaria magisterskie; (promotor i recenzent kilkunastu prac magisterskich)

Rezultaty badań naukowych to: ponad 50 recenzowanych artykułów (w tym ponad 30 opublikowanych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora), autorstwo podręcznika „Zarządzanie outsourcingiem informatycznym” (dwa wydania, Wyd. UE Wrocław), współredakcja monografii „Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą” (Difin, Warszawa 2008 r.), współautorstwo „Informatyki gospodarczej” (red. J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010).

Kierownik projektu badawczego własnego: „Zarządzanie informacją i wiedzą we współpracy outsourcingowej” (lata 2009-2010).

Uczestnictwo i wygłaszanie referatów z obszaru outsourcingu i zarządzania wiedzą na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych systemom informacyjnym zarządzania i zarządzaniu.

Inne: członek zespołu przygotowującego Raport Samooceny Kierunku Informatyka i Ekonometria na potrzeby Państwowej Komisji Akredytacyjnej (styczeń-kwiecień 2007), uczestnictwo w przygotowaniu koncepcji i założeń unikatowego kierunku kształcenia Informatyka w Biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i w doskonaleniu efektów kształcenia na tym kierunku.

Wojciech Stopiński

Ukończył z najwyższymi notami studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Wyższej Szkole Bankowej z zakresu Psychologii Zarządzania oraz Zarządzanie Sprzedażą.

Z szeroko rozumianą sprzedażą związany przez całe swoje życie zawodowe. Pracownik Krajowej Izby Rozliczeniowej. Zajmuje się płatnościami internetowymi od kilku lat.

Waldemar Szewc

Doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego "A.F.O.", działającej na rynku od 1992r., świadczącej usługi z zakresu doradztwa podatkowego, rachunkowości i zarządzania finansami oraz obsługi ZUS, kadr i płac, specjalizującej się w obsłudze spółek z udziałem kapitału zagranicznego.

Autor wielu projektów konsultingowo-edukacyjnych na rzecz przedsiębiorstw prywatnych i kancelarii doradztwa podatkowego oraz szeregu publikacji i artykułów dotyczących problematyki podatków, rachunkowości, zarządzania finansami, etyki w doradztwie podatkowym oraz rozwoju produktów doradztwa podatkowego a także efektywności organizacyjnej kancelarii doradztwa podatkowego.

Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu z zakresu: rachunkowość, zarządzanie finansami, prawo podatkowe i doradztwo podatkowe.

dr Marek Wąsowicz

Adiunkt w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzanie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uczestniczył w kilkudziesięciu projektach wdrożeniowych, szkoleniowych, rozwojowych i naukowych w charakterze kierownika lub wykonawcy. Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych Project Management oraz PRINCE2 Project Management, opiekun specjalności Menedżer projektu na studiach magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz kierownik międzyuczelnianych studiów polsko-francuskich „Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej”. Certyfikowany Project Manager. Od lat zajmujący się problematyką zarządzania projektami oraz wykorzystania narzędzi informatycznych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania projektami.

Mariusz Wesołowski

Doświadczenie zdobywał w Grupie Allegro, w której pełnił obowiązki koordynatora ds. edukacji w dziale marketingu Allegro.pl. Powołał do życia projekt Edukacyjnych Spotkań Allegro, a także rozwijał e-learning w ramach serwisu Akademia Allegro. Po odejściu z Grupy Allegro czynnie zaangażowany w prowadzenie szkoleń, m.in. w ramach projektu Akademia Onet. Prowadził szkolenia z e-commerce dla takich firm, jak Agora S.A. czy EduInvest. Od 2010 roku Członek Rady Doradczej Przedstawicieli Biznesu WNEiZ UMK Toruń. Autor programu "e-Handel" przeprowadzanego w latach 2008 i 2009 w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Prowadzi wykłady z e-biznesu i e-marketingu na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz zajęcia w ramach studium „Marketing w sieci. Radykalnie praktyczne szkolenia” przeprowadzanego w Wyższej Szkole Europejskiej, w Krakowie. Bloger serwisu NaTemat.pl, felietonista branżowego magazynu Proseed. Współautor "Małej encyklopedii obciachu", a także "Tomów Kultury" (lata 70. & 80.) we współpracy z EMPIK. Współautor pozycji „Biblia e-Biznesu” (Helion, 2013).

dr Arkadiusz Wierzbic

Adiunkt w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, konsultant i trener w obszarze komunikacji interpersonalnej i negocjacji oraz projektowania i wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu, negocjowaniu warunków i realizacji projektów doradczych. Od kilkunastu lat współpracuje z jednostką certyfikacyjną DEKRA CERTIFICATION w zakresie szkoleń i audytu systemów zarządzania jakością.

prof. dr hab. Jarosław Witkowski

Absolwent Wydziału Handlu, Transportu i Usług AE w Katowicach. Od 1998 roku kieruje Katedrą Zarządzania Strategicznego i Logistyki UE we Wrocławiu. W latach 2005-2012 pełnił funkcję Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą. Wiedzę i doświadczenie z zakresu logistyki oraz zarządzania łańcuchami dostaw zdobywał podczas licznych stypendiów i staży zagranicznych. M.in. jest absolwentem European Doctoral Programme, zorganizowanego przez Copenhagen Business School w Danii i Lund University w Szwecji. W latach 1995-1997 był stypendystą Rządu Japonii na Uniwersytecie Hitotsubashi w Tokio oraz Tokijskim Uniwersytecie Studiów Zagranicznych, gdzie prowadził badania, które zaowocowały nagrodzoną książką pt. "Logistyka firm japońskich". Jest autorem około 150 publikacji naukowych z zakresu ekonomiki transportu, logistyki i strategicznego zarządzania łańcuchami dostaw oraz wykonawcą licznych projektów badawczych na zlecenie przedsiębiorstw i instytucji w kraju i zagranicą.Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto