Inwestycje w nieruchomości i działalność deweloperska (tryb stacjonarny | we współpracy z PZFD - Oddział we Wrocławiu) (edycja 2)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2024/2025, letni 2024/2025

Rekrutacja do
15.09.2024 r.
Jeszcze 57 dni / do wyczerpania miejsc
Data uruchomienia
26.10.2024 r.
Za 98 dni
Cena
7 600,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 377 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Inwestycje w nieruchomości i działalność deweloperska to możliwość poszerzania kompetencji, odkrywania najlepszych praktyk i nawiązywania wartościowych kontaktów, które wspierają rozwój zawodowy na rynku nieruchomości.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania efektywnych decyzji inwestycyjnych, optymalizowania procesów zarządzania projektami deweloperskimi oraz analizy i oceny ryzyka związanego z realizacją inwestycji.

Podczas zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • inwestowania w nieruchomości
 • prowadzenia działalności deweloperskiej
 • oceny opłacalności inwestycji
 • analizy rynku nieruchomości
 • zarządzania projektami inwestycyjnymi
 • prawno-finansowych aspektów przedsięwzięcia deweloperskiego
 • strategii marketingowych inwestycji
 • zrównoważonych praktyk deweloperskich
 • megatrendów w sektorze nieruchomości

Program studiów został opracowany we współpracy z managerami wielu firm deweloperskich z wieloletnim doświadczeniem. Zajęcia realizowane są przede wszystkim w formie warsztatowej, z dużym naciskiem na praktyczne aspekty inwestowania w nieruchomości.

Kierunek Inwestycje w nieruchomości i działalność deweloperska został przygotowany w taki sposób, aby zmaksymalizować korzyści dla słuchaczy. Najważniejsze z nich to:

 • program studiów dostosowany do aktualnych potrzeb rynku
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyków i praktyków z branży nieruchomości
 • możliwość odbycia wizyty studyjnej w jednej z uznanych firm deweloperskich we Wrocławiu
 • zakończenie studiów poprzez realizację praktycznego projektu zespołowego

Unikalna wartość naszych studiów podyplomowych to partnerstwo z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich – Oddział we Wrocławiu, który wspiera kierunek merytorycznie i kadrowo. Współpraca z PZFD gwarantuje wysoką jakość programu oraz dostęp do najlepszych praktyków i najnowszych trendów w branży nieruchomości.

Oferta promocyjna - 10% rabatu dla:

 • pracowników firm zrzeszonych w Polskim Związku Firm Deweloperskich (PZFD) — Oddział we Wrocławiu
 • absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (osób, które w ciągu ostatnich dwóch lat ukończyły studia lub szkolenia na UEW)

W przypadku zainteresowania kolejną - 3. edycją studiów, istnieje możliwość zapisania się na listę informacyjną (e-mail odnośnie rozpoczęcia rekrutacji) >> zapisz się


Adresaci

Studia podyplomowe Inwestycje w nieruchomości i działalność deweloperska stanowią kompleksowe przygotowanie merytoryczne dla osób, które pracują w branży nieruchomości lub planują podjąć zatrudnienie na takich stanowiskach jak:

 • deweloper lub inwestor na rynku nieruchomości
 • doradca ds. nieruchomości
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • analityk rynku nieruchomości
 • kierownik projektu deweloperskiego

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 180 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
MODUŁ 1: Proces inwestycji deweloperskiej
1. Potencjał inwestycyjny gruntu 8
2. Wartość nieruchomości 8
3. Systemy geoinformacyjne 6
4. Analiza rynku nieruchomości 8
5. Marketing inwestycji deweloperskich 8
6. Zarządzanie projektem inwestycyjnym 10
7. Proces projektowy 10
8. Nowoczesne technologie w budownictwie 4
9. Ocena opłacalności i ryzyka inwestycji 12
10. Finansowanie przedsięwzięć deweloperskich 8
11. Podmioty zewnętrzne w procesie deweloperskim 4
12. Sprzedaż i obsługa posprzedażowa 8
13. Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem 8
14. Prezentacja inwestycji – podstawy wizualizacji 3D 8
MODUŁ 2: Działalność deweloperska
15. Specyfika działalności deweloperskiej 6
16. Biznes deweloperski 4
17. Nowe segmenty rynku nieruchomości 4
18. ESG w branży deweloperskiej 4
19. Megatrendy 4
20. AI w nieruchomościach 2
MODUŁ 3: Aspekty prawne i regulacyjne
21. Prawo deweloperskie 12
22. Prawo obrotu nieruchomościami 6
23. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 4
24. Proces inwestycyjno-budowlany – aspekty formalno-prawne 6
MODUŁ 4: Warsztaty Deweloperskie
25. Deweloperskie case study (wizyta studyjna) 8
26. Proces deweloperski – warsztaty praktyczne 10
27. Egzamin końcowy 0
RAZEM 180

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z praktycznego projektu zespołowego (obrona pracy)
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę projektu zespołowego i odbywa się w trybie stacjonarnym.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone: stacjonarnie – wyłącznie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • studia podyplomowe w trybie zaocznym weekendowym
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co 2/3 tygodnie w godz. 09:00-16:00
 • liczba zjazdów: 14
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji projektów dyplomowych w ramach zajęć
 • wizytę studyjną w jednej z uznanych firm deweloperskich we Wrocławiu

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

Terminy zjazdów w I semestrze:

 • 26-27.10.2024
 • 16-17.11.2024
 • 30-01.12.2024
 • 14-15.12.2024
 • 11-12.01.2025
 • 25-26.01.2025
 • 08-09.02.2025
 • 15-16.02.2025 (termin rezerwowy)

Terminy zjazdów w II semestrze:

 • 01-02.03.2025
 • 15-16.03.2025
 • 29-30.03.2025
 • 12-13.04.2025
 • 26-27.04.2025
 • 10-11.05.2025
 • 24-25.05.2025 – obrona projektu

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna studiów podyplomowych Inwestycje w nieruchomości i działalność deweloperska składa się z doświadczonej grupy dydaktyków z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalizujących się w badaniach rynku nieruchomości.

Są wśród niej również praktycy z czołowych firm deweloperskich:

 • Angel Poland Group
 • Archicom
 • Echo Investment
 • Lokum Deweloper
 • PCG
 • Profit Development
 • Vantage Development

oraz eksperci z renomowanych pracowni architektonicznych:

 • ADAMICZKA.BROMA
 • SRDK Studio Projekt

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Agata Pluta
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
tel. 713680862
e-mail: agata.pluta@ue.wroc.pl
pok. 306b, bud. B

Cena

7600 PLN

Cena promocyjna: 6840 zł
Warunki:

 • dla pracowników firm zrzeszonych w Polskim Związku Firm Deweloperskich (PZFD) — Oddział we Wrocławiu (wymagane jest oświadczenie pracodawcy potwierdzające przynależność do Polskiego Związku Firm Deweloperskich — Oddział we Wrocławiu oraz miejsce zatrudnienia kandydata)
 • dla absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (osób, które w ciągu ostatnich dwóch lat ukończyły studia lub szkolenia na UEW)

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Barbara Grzeszczak
tel: 71 36 80 377
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-09-15

Termin uruchomienia studiów: 2024-10-26

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)
 • w przypadku korzystania z oferty promocyjnej dla firm zrzeszonych w PZFD Wrocław — wymagane jest oświadczenie pracodawcy potwierdzające przynależność do Polskiego Związku Firm Deweloperskich — Oddział we Wrocławiu oraz miejsce zatrudnienia kandydata

Dodatkowe informacje


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto