Data Science: zaawansowana analiza danych (tryb hybrydowy | gwarancja uruchomienia) (edycja 7)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2024/2025, letni 2024/2025

Rekrutacja do
04.10.2024 r.
Jeszcze 76 dni / do wyczerpania miejsc
Data uruchomienia
12.10.2024 r.
Za 84 dni
Cena
7 500,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 378 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia podyplomowe będące rozszerzeniem zagadnień przedstawionych na kierunku Data Science – poziom podstawowy.

Data Science wykorzystuje naukowe metody, procesy, algorytmy oraz systemy do analizowania i formułowania wniosków z wielu danych strukturalnych i nieustrukturyzowanych. Dziś, gdy przedsiębiorstwa i organizacje zdobywają i gromadzą informacje np. o zachowaniach zakupowych konsumentów czy preferencjach związanych ze stylem życia, ich analiza może dostarczyć firmom wskazówek dotyczących dalszego rozwoju firmy, lepszego przygotowania ofert czy zdobycia przewagi konkurencyjnej.

W toku studiów podyplomowych słuchacze poznają zaawansowane metody, techniki i narzędzia analizy danych. Głównym celem jest wyposażenie uczestników w szeroki pakiet narzędzi, którymi posługują się współcześni analitycy danych (data scientists).

Duży nacisk został położony na opanowanie umiejętności radzenia sobie z różnymi zadaniami data science, głównie za pomocą narzędzi programistycznych, szczególnie języka Python, będącego współcześnie podstawowym językiem zaawansowanych analiz data science. Sporą część zajęć stanowią praktyczne ćwiczenia i seminaria, na których słuchacze pracują warsztatowo i sprawdzają zdobytą wiedzę w praktyce.


Adresaci

Studia podyplomowe adresowane są do osób, które:

 • chcą opanować współczesne metody i narzędzia zaawansowanej analizy danych
 • wypracowują i/lub podejmują decyzje oparte o dane
 • szukają nowych ścieżek kariery w technologii
 • są właścicielami e-biznesów i startupów
 • są pracownikami działów analiz controllingu finansowego, marketingu, sprzedaży, logistyki, produkcji
 • prowadzą prace badawcze i realizują projekty z obszarów nauki, medycyny, sfery publicznej itp.
 • chcą tworzyć konkurencyjne produkty i usługi

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 180 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do Data Science 8
2. Matematyczne podstawy Data Science 20
3. Podstawy statystyki 8
4. Statystyka matematyczna i rozkłady prawdopodobieństwa 30
5. Programistyczne techniki analizy danych 28
6. Teoretyczne podstawy modelowania predykcyjnego 16
7. Uczenie maszynowe w środowisku Pythona 28
8. Aplikacje Data Science 6
9. Analiza danych w środowisku Big Data 14
10. Analiza szeregów czasowych 8
11. Podstawowe techniki przetwarzania tekstu 8
12. Warsztaty projektowe 6
13. Egzamin końcowy 0
RAZEM 180

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu/pracy końcowej (praca indywidualna)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną. Egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
 • Szacowane proporcje zajęć zdalnych/stacjonarnych: 40/60
 • Zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • Zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący.
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Liczba zjazdów: 12
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • Język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Studia prowadzone są przez doświadczoną kadrę dydaktyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wieloletnich praktyków data science w biznesie. Trzon zajęć z zagadnień data science i big data, prowadzi kadra sprawdzona m.in. w realizacji międzynarodowej Summer School on Data Science.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Ryszard Zygała
Katedra Technologii Informacyjnych
tel. 71 36 80 426
e-mail: ryszard.zygala@ue.wroc.pl
pok. 710, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Helena Dudycz, prof. UE
Katedra Technologii Informacyjnych
e-mail: helena.dudycz@ue.wroc.pl

Cena

7500 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator ze strony CKU
Anna Kozak
tel: 71 36 80 378 e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-10-04

Termin uruchomienia studiów: 2024-10-12

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto