Data Science: poziom podstawowy (edycja 3)

Semestr letni 2021/2022, zimowy 2022/2023

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
23.04.2022 r.
Studia uruchomione
Cena
5 500,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia dwusemestralne z zakresu metod, technik i narzędzi analizy danych. Celem podstawowym studiów jest wyposażenie absolwenta w szeroki zestaw narzędzi analitycznych, którymi posługują się współcześni analitycy danych (data scientists). Duży nacisk w programie studiów został położony na opanowanie przez uczestników umiejętności radzenia sobie z różnymi zadaniami data science, głównie za pomocą narzędzi programistycznych, szczególnie języka Python, będącego współcześnie podstawowym językiem zaawansowanych analiz data science. Program studiów kładzie nacisk na praktyczne umiejętności uczestników, a wiedza teoretyczna została tak dobrana, aby stanowiła podwalinę pod opanowanie kluczowych metod i technik analizy danych, w szczególności z obszaru statystycznej i eksploracyjnej analizy danych oraz uczenia maszynowego. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy oraz praktycy ze świata biznesu.

Adresaci

Uczestnicy po ukończeniu studiów powinni uzyskać teoretyczne i praktyczne podstawy analizy danych w zakresie data science. Podstawy teoretyczne obejmują wiele kluczowych zagadnień, które umożliwiają zrozumienie i świadome wykorzystanie metod, technik i narzędzi pozwalających skutecznie realizować zadania data science na każdym etapie ich realizacji. Program studiów jest głównie dedykowany osobom bez doświadczenia programistycznego, stąd bardzo duży nacisk położony jest na wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności w zakresie użycia narzędzi informatycznych do realizacji zadań data science, szczególnie umiejętności programistycznych. Celem studiów jest również wyposażenie uczestników w kompetencje do samodzielnej realizacji zadań modelowania predykcyjnego, na silnej podbudowie matematycznych i statystycznych podstaw algorytmów i technik eksploracji danych. Absolwent studiów podyplomowych uzyska następujące umiejętności:

 1. Opanowanie narzędzi programowania w językach Python oraz SQL, z naciskiem na opanowanie zasad programowania obiektowego.
 2. Umiejętność realizacji całego procesu analizy danych.
 3. Przeprowadzania eksploracyjnej analizy danych (EDA), szczególnie z wykorzystaniem metod statystycznych oraz metod wizualizacji.
 4. Przeprowadzania oceny przydatności zbiorów danych do rozwiązywania poszczególnych problemów data science, w tym przygotowania atrybutów do wykorzystania w zadaniach data science (feature engineering).
 5. Tworzenia modeli predykcyjnych przy wykorzystaniu popularnych bibliotek języka Python.
 6. Budowania warstwy prezentacyjnej dla przeprowadzonych analiz w celu komunikowania wyników analiz wśród interesariuszy. Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 174 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do Data Science 8
2. Matematyczne podstawy Data Science 24
3. Statystystyczne podstawy data science 8
4. Wprowadzenie do statystyki matematycznej 38
5. Podstawy programowania w języku Python 10
6. Programistyczne podstawy analizy danych 30
7. Wstęp do algorytmów uczenia maszynowego 20
8. Modelowanie predykcyjne z językiem Python 30
9. Warsztaty projektowe 6
RAZEM 174

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Podstawowy nacisk w programie studiów kładziemy na praktyczne umiejętności analizy danych, dlatego podstawową formą zaliczenia studiów będzie realizacja własnego projektu analizy danych, który będzie omawiany i prezentowany podczas egzaminu końcowego przed komisją egzaminacyjną.

Organizacja studiów

Studia będą odbywać się w trybie niestacjonarnym (sobota-niedziela). Z uwagi na fakt, iż zasadnicza część zajęć odbywać się będzie w formie laboratoriów komputerowych, stąd planowana edycja studiów ograniczona zostanie do jednej grupy, uwzględniając pojemność istniejących sal laboratoryjnych.

Kadra dydaktyczna

Studia prowadzone są przez doświadczoną kadrę dydaktyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wieloletnich praktyków data science z biznesu. Nasza kadra dydaktyczna posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie tematycznym programu studiów. Zajęcia praktyczne z obszaru analizy danych i uczenia maszynowego z wykorzystaniem Pythona prowadzi kadra sprawdzona m.in. w realizacji dwóch edycji studiów podyplomowych Data Science: zaawansowana analiza danych oraz międzynarodowej Summer School on Data Science, której 5 edycja odbywała się w 2019 r.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Ryszard Zygała
Katedra Technologii Informacyjnych
e-mail: ryszard.zygala@ue.wroc.pl
pok. 710, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Helena Dudycz, prof. UE
Katedra Technologii Informacyjnych
e-mail: helena.dudycz@ue.wroc.pl

Cena

5500 PLN

Opłatę za studia należy wnieść:
do 30 kwietnia 2022 - 5 500 zł.

Istnieje możliwość zapłaty w czterech ratach dla osób, które same finansują studia (nie dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą). Nie wymaga to osobnego podania.

 • 1 375 zł płatne do 30 kwietnia 2022
 • 1 375 zł płatne do 31 lipca 2022
 • 1 375 zł płatne do 31 października 2022
 • 1 375 zł płatne do 31 stycznia 2023

Kontakt i zapisy

Dokumenty można składać osobiście w: Centrum Kształcenia Ustawicznego pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59, Wrocław tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl lub Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

Wszelkie informacje uzyskać można również bezpośrednio u kierownika studiów: dr Ryszard Zygała, e-mail: ryszard.zygala@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-04-01

Termin uruchomienia studiów: 2022-04-23

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich+kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu + kserokopie tych dokumentów
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

Szczegółowe zapytania odnośnie do organizacji zajęć oraz programu studiów prosimy kierować do Kierownika Studiów: ryszard.zygala@ue.wroc.pl


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto