Zarządzanie sprzedażą (tryb blended learning) (edycja 2)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2024/2025, letni 2024/2025

Rekrutacja do
15.09.2024 r.
Jeszcze 57 dni / do wyczerpania miejsc
Cena
5 000,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Nasze studia mają na celu pogłębienie wiedzy na temat istoty i znaczenia zarządzania sprzedażą, niezwykle istotnego dla uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynkach krajowych i międzynarodowych. Przekazujemy i rozwijamy umiejętności słuchaczy w zakresie planowania, analizy, koordynacji i kontroli sprzedaży, wykorzystując zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne rozwiązania zarządzania. Naszym celem jest poprawa skuteczności i efektywności zarządzania sprzedażą.

Podczas zajęć uczestnicy poznają tajniki skutecznych technik sprzedaży oraz narzędzia zarządzania sprzedażą (w tym systemy informatyczne). Przyswoją również aspekty prawne związane z obrotem profesjonalnym i konsumenckim oraz zdobędą umiejętności negocjacyjne, niezbędne do budowania trwałych relacji z klientami.

Nie zapominamy również o znaczeniu zespołu sprzedażowego. Słuchacze nauczą się jak skutecznie budować, zarządzać i motywować grupę, aby osiągać bardzo dobre wyniki sprzedażowe. Będą rozwijać umiejętności planowania sprzedaży oraz oceny i motywowania pracowników, co przyczyni się do osiągnięcia jeszcze lepszych rezultatów.

Dodatkowo skupiamy się też na obsłudze klienta, komunikacji interpersonalnej, jak również budowaniu wizerunku osobistego. Uczestnicy poznają narzędzia zarządzania lojalnością w sprzedaży oraz trendy e-commerce, które stają się coraz ważniejsze w dzisiejszym świecie biznesu.

Studia podyplomowe "Zarządzanie sprzedażą" obejmują również zagadnienia psychologii sprzedaży, windykacji należności oraz budowania efektywnych kanałów sprzedaży. Dzięki temu nasi absolwenci będą gotowi sprostać różnorodnym wyzwaniom, jakie niesie ze sobą zarządzanie sprzedażą.


Adresaci

Studia podyplomowe Zarządzanie sprzedażą kierowane są do osób, które pracują lub chciałyby w przyszłości pracować w charakterze menedżera, kierownika lub dyrektora działu sprzedaży. Układ i treść programu zostały tak przygotowane, aby uczestnikami studiów mogli być zarówno ci, którzy jeszcze nie zetknęli się z praktyką i teorią zarządzania sprzedażą, jak i ci, którzy chcą usystematyzować i formalnie potwierdzić już posiadaną wiedzę z tego zakresu.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Organizacja działu sprzedaży 12
2. Techniki sprzedaży 12
3. Narzędzia zarządzania sprzedażą (systemy IT) 8
4. Prawo w obrocie profesjonalnym i konsumenckim 6
5. Negocjacje 8
6. Budowanie zespołu sprzedażowego 12
7. Zarządzanie zespołem sprzedażowym 12
8. Planowanie sprzedaży 12
9. Ocena i motywowanie pracowników 8
10. Komunikacja interpersonalna 8
11. Kreowanie wizerunku osobistego 8
12. Obsługa klienta 12
13. Zarządzanie lojalnością w sprzedaży 12
14. E-commerce 12
15. Psychologia sprzedaży 6
16. Windykacja należności 4
17. Kultura biznesu 8
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • aktywność na zajęciach
 • uzyskanie zaliczeń z prac kontrolnych (indywidualne/zespołowe)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • studia podyplomowe w trybie zaocznym: weekendowym (w godz. 9.00-16.00)
 • liczba zjazdów: 10
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive, MSProject 2021, Visio 2021)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków wyspecjalizowanych w zakresie zarządzania sprzedażą — menedżerowie sprzedaży, konsultanci i trenerzy.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Piotr Zawadzki
Katedra Marketingu i Zarządzania Informacją Turystyczną
tel. 75 75 38 306
e-mail: piotr.zawadzki@ue.wroc.pl
pok. 24, bud. H

Cena

5000 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

▶ przekazując je do biura studiów podyplomowych CKU we Wrocławiu

 • osobiście lub przez osobę trzecią
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-09-15

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów).

Dodatkowe informacje


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto