Marketing w usługach turystycznych (tryb blended learning | studia we Wrocławiu) (edycja 2)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2024/2025, letni 2024/2025

Rekrutacja do
15.09.2024 r.
Jeszcze 93 dni
Cena
5 500,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 713680452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Marketing w usługach turystycznych to unikalna okazja, aby zdobyć kluczowe umiejętności i wiedzę, które pozwolą wyróżnić się na konkurencyjnym rynku turystycznym. Studia pozwolą słuchaczom pogłębić wiedzę na temat istoty i znaczenia marketingu oraz uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej na regionalnym i krajowym rynku turystycznym.

Program kierunku jest skrojony na miarę potrzeb zarówno początkujących, jak i doświadczonych specjalistów. Nasi słuchacze dowiedzą się jak:

 • tworzyć skuteczne strategie promocyjne, które przyciągną klientów i zwiększą zyski
 • badać rynek turystyczny, aby precyzyjnie dostosować ofertę do oczekiwań konsumentów
 • kreować innowacyjne produkty turystyczne, wykorzystując m.in. metodę design thinking
 • zarządzać komunikacją marki, zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych kanałach, w tym social media i e-commerce
 • optymalizować obsługę klienta, aby zapewnić najwyższy standard usług i budować lojalność klientów

Studia prowadzone w formule blended learning (część stacjonarnie — we Wrocławiu, część online na platformie Teams).

Adresaci

Nasza oferta kierowana jest do osób, które marzą o karierze w marketingu usług turystycznych. Sprawdzi się także dla tych, które pracują w charakterze menedżera, kierownika lub dyrektora marketingu w przedsiębiorstwach usługowych działających na rynku turystycznym.

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę w tym obszarze, czy chcesz usystematyzować i formalnie potwierdzić swoją wiedzę, ten kierunek otworzy przed Tobą nowe możliwości zawodowe!

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Marketing w turystyce 12
2. Budowanie strategii promocyjnych na rynku turystycznym 12
3. Zarządzanie personelem w obiektach turystycznych 8
4. Badanie rynku turystycznego 12
5. Kreowanie produktów turystycznych (design thinking) 12
6. Komunikacja marki w biznesie turystycznym 8
7. Internet i social media w usługach turystycznych 12
8. E-commerce w turystyce - Nowoczesne kanały dystrybucji usług turystycznych i hotelarskich 12
9. Obsługa klienta w usługach turystycznych i hotelarskich 12
10. Prawo w turystyce i marketingu 12
11. Negocjacje i komunikacja społeczna 12
12. Zachowania konsumentów na rynku turystycznym 8
13. Budowanie relacji z klientami i partnerami na rynku turystycznym 8
14. Revenue management 12
15. Public relations – zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa turystycznego 8
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • aktywność na zajęciach
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną i jest prowadzony w trybie stacjonarnym.

O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni. Uczestnik przed zjazdem dostaje informację, w jakiej formie odbędą się zajęcia
 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • studia podyplomowe w trybie zaocznym: weekendowym (w godz. 9.00-16.00)
 • liczba zjazdów: 10
 • język: polski

Planowane terminy zjazdów w 1. semestrze:

 • 23-24 marca br. /zjazd stacjonarny/
 • 13-14 kwietnia br. /zjazd online/
 • 11-12 maja br. /zjazd stacjonarny/
 • 15-16 czerwca br. /zjazd online/

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive, MSProject 2021, Visio 2021)
 • materiały dydaktyczne
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków wyspecjalizowanych w zakresie marketingu w usługach turystycznych - menedżerowie, konsultanci oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w sferze usług turystycznych, a także praktycy reprezentujący organizacje turystyczne.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Piotr Zawadzki
Katedra Marketingu i Zarządzania Informacją Turystyczną
tel. 75 75 38 306
e-mail: piotr.zawadzki@ue.wroc.pl
pok. 24, bud. H

Cena

5500 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-09-15

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów).

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto