Coaching dietetyczny (tryb blended learning) (edycja 1)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
4 500,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 713680452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

NOWY KIERUNEK! Coaching dietetyczny: Wspieraj zmiany nawyków żywieniowych!

Zapraszamy na nowy kierunek studiów podyplomowych, który zapewnia kompleksowe przygotowanie do profesjonalnej pracy w obszarze zmiany zachowań żywieniowych.

Nasz program studiów podyplomowych to nie tylko bogata wiedza z zakresu oceny stanu odżywienia, fizjologii żywienia, dietoterapii chorób cywilizacyjnych, psychologii motywacji i zaburzeń odżywiania, ale również praktyczne umiejętności, które pozwolą skutecznie wspierać pacjentów w osiąganiu ich celów żywieniowych.

Nieważne, czy jesteś już doświadczonym dietetykiem, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę w tym zakresie, nasz program pomoże Ci rozwijać się i osiągnąć sukces jako przyszły Diet Coach! Zdobędziesz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także nauczysz się praktycznego stosowania procesu coachingu, podstaw diet coachingu oraz skutecznych metod i narzędzi pracy.

Program studiów obejmuje również tematy związane z nietypowymi dietami, interakcjami leków z żywnością i suplementami diety, a także oceną i korektą diety w chorobach cywilizacyjnych i zaburzeniach odżywiania.

Zdobądź cenne umiejętności, które pozwolą Ci skutecznie prowadzić gabinet dietetyczny lub coaching dietetyczny, wykorzystując suplementy diety, żywność wzbogaconą i aktywność fizyczną.

Dołącz do nas i otwórz sobie drogę do satysfakcjonującej kariery jako Diet Coach. Zapisz się i zdobądź narzędzia, które pomogą Ci wspierać innych w osiąganiu pozytywnych i trwałych zmian żywieniowych.


Adresaci

Studia adresowane są do:

 • dietetyków
 • specjalistów ds. żywienia człowieka
 • technologów żywności
 • psychologów
 • pedagogów
 • coachów
 • trenerów personalnych
 • instruktorów fitness
 • osób, które wykorzystają nabytą wiedzę i umiejętności w samodzielnej trosce o zachowanie zdrowia

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Ocena stanu odżywienia 10
2. Podstawy fizjologii żywienia 8
3. Żywienie różnych grup ludności 14
4. Kliniczny zarys chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem 10
5. Postepowanie dietetyczne w wybranych chorobach cywilizacyjnych oraz zaburzeniach odżywiania 10
6. Psychologia motywacji 10
7. Psychologia zaburzeń odżywiania 8
8. Proces coachingu 14
9. Podstawy diet coachingu 8
10. Metody pracy diet coacha 14
11. Narzędzia w pracy diet coacha 14
12. Prowadzenie gabinetu dietetycznego/coachingu dietetycznego 8
13. Suplementy diety i żywność wzbogacana w coachingu dietetycznym 6
14. Aktywność fizyczna w promowaniu prozdrowotnego stylu życia 4
15. Diety niekonwencjonalne 6
16. Ocena i korekta diety w chorobach cywilizacyjnych i zaburzeniach odżywiania 10
17. Interakcje leków z żywnością i suplementami diety 6
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną i odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

Zajęcia są prowadzone formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni

 • szacowane proporcje 20% zajęć zdalnych, 80% zajęć stacjonarnych
 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • liczba zjazdów: 10
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia i kierownikiem studiów
 • możliwość zakwaterowania w pokojach gościnnych DS. "Ślężak" lub "Przegubowiec" na terenie kampusu UE, po wcześniejszej indywidualnej rezerwacji

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim wraz z odpisem w języku angielskim.


Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2023/2024:

I zjazd - 28-29.10.2023

II zjazd - 25-26.11.2023

III zjazd - 16-17.12.2023

IV zjazd - 20-21.01.2024

V zjazd - 24-25.02.2024


Kadra dydaktyczna

Poznaj wykładowców, którzy poprowadzą zajęcia:

 • dr hab. inż. Zuzanna Goluch prof. UEW Katedra Technologii Żywności i Żywienia, UE we Wrocławiu, kierownik studiów
 • dr hab. inż. lek med. Dariusz Włodarek, prof. SGGW Katedra Dietetyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr n. farm. Magdalena Hurkacz Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • mgr Paulina Przystańska psycholog, terapeuta, doradca kariery, coach ICF, trener, UE we Wrocławiu
 • mgr Renata Zomerska dietetyk, diet coach, trener personalny, trener healthy lifestyle, Wrocław
 • mgr Wojciech Rokita fizjoterapeuta, trener personalny, „Fizjotrener” Wrocław

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW
Katedra Technologii Żywności i Żywienia
tel. 506 554 665
e-mail: zuzanna.goluch@ue.wroc.pl
pok. 106, bud. H

Cena

4500 PLN

Oferta promocyjna — możliwość ubiegania się o zniżkę mają:

 • klienci instytucjonalni — dla grup powyżej 3 osób
 • absolwenci i słuchacze szkoleń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z ostatnich 2 lat
 • pracownicy instytucji współpracujących z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu

W tej sprawie prosimy o kontakt z kierownikiem studiów podyplomowych.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-09-29

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-28

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów).

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto