Inwestycje w nieruchomości i działalność deweloperska (tryb stacjonarny | we współpracy z PZFD - Oddział we Wrocławiu) (edycja 1)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
28.10.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
7 600,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 377 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

W przypadku zainteresowania kolejną edycją studiów, istnieje możliwość zapisania się na listę informacyjną >> zapisz się

Inwestycje w nieruchomości i działalność deweloperska to możliwość poszerzania kompetencji, odkrywania najlepszych praktyk i nawiązywania wartościowych kontaktów, które wspierają rozwój zawodowy na rynku nieruchomości.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania efektywnych decyzji inwestycyjnych, optymalizowania procesów zarządzania projektami deweloperskimi oraz analizy i oceny ryzyka związanego z realizacją inwestycji.

Podczas zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • inwestowania w nieruchomości
 • prowadzenia działalności deweloperskiej
 • oceny opłacalności inwestycji
 • analizy rynku nieruchomości
 • zarządzania projektami inwestycyjnymi
 • prawno-finansowych aspektów przedsięwzięcia deweloperskiego
 • strategii marketingowych inwestycji
 • zrównoważonych praktyk deweloperskich
 • megatrendów w sektorze nieruchomości

Program studiów został opracowany we współpracy z managerami wielu firm deweloperskich z wieloletnim doświadczeniem. Zajęcia realizowane są przede wszystkim w formie warsztatowej, z dużym naciskiem na praktyczne aspekty inwestowania w nieruchomości.

Kierunek Inwestycje w nieruchomości i działalność deweloperska został przygotowany w taki sposób, aby zmaksymalizować korzyści dla słuchaczy. Najważniejsze z nich to:

 • program studiów dostosowany do aktualnych potrzeb rynku
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyków i praktyków z branży nieruchomości
 • możliwość odbycia wizyty studyjnej w jednej z uznanych firm deweloperskich we Wrocławiu
 • możliwość udziału w zajęciach z efektywnej komunikacji w branży nieruchomości w języku angielskim
 • zakończenie studiów poprzez realizację praktycznego projektu zespołowego

Unikalna wartość naszych studiów podyplomowych to partnerstwo z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich – Oddział we Wrocławiu, który wspiera kierunek merytorycznie i kadrowo. Współpraca z PZFD gwarantuje wysoką jakość programu oraz dostęp do najlepszych praktyków i najnowszych trendów w branży nieruchomości.

Oferta promocyjna - 10% rabatu dla:

 • pracowników firm zrzeszonych w Polskim Związku Firm Deweloperskich (PZFD) — Oddział we Wrocławiu
 • absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (osób, które w ciągu ostatnich dwóch lat ukończyły studia lub szkolenia na UEW)

Adresaci

Studia podyplomowe Inwestycje w nieruchomości i działalność deweloperska stanowią kompleksowe przygotowanie merytoryczne dla osób, które pracują w branży nieruchomości lub planują podjąć zatrudnienie na takich stanowiskach jak:

 • deweloper lub inwestor na rynku nieruchomości
 • doradca ds. nieruchomości
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • zarządca nieruchomości
 • analityk rynku nieruchomości
 • kierownik projektu deweloperskiego

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 168 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
BLOK TEMATYCZNY 1: Wprowadzenie do inwestycji i działalności deweloperskiej
1. Specyfika działalności deweloperskiej 4
2. Przyszłość branży deweloperskiej 4
3. Inwestowanie w nieruchomości 8
4. Nieruchomości w systemach informacji przestrzennej 4
BLOK TEMATYCZNY 2: Prawne otoczenie inwestycji deweloperskich
5. Prawo obrotu nieruchomościami 6
6. Pozyskiwanie gruntów pod zabudowę 4
7. Prawo deweloperskie 6
8. Biznes deweloperski 4
BLOK TEMATYCZNY 3: Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania inwestycji deweloperskich
9. Finansowanie przedsięwzięć deweloperskich 8
10. Ocena opłacalności i ryzyka inwestycji deweloperskiej 10
11. Analiza rynku nieruchomości 8
BLOK TEMATYCZNY 4: Planowanie i realizacja projektu deweloperskiego
12. Zarządzanie projektami inwestycyjnymi 12
13. Proces inwestycyjno-budowlany 12
14. Sprzedaż i obsługa posprzedażowa 8
BLOK TEMATYCZNY 5: Techniczno-budowlane aspekty inwestycji deweloperskich
15. Potencjał inwestycyjny nieruchomości 4
16. Podstawy wyceny nieruchomości 6
17. Nowoczesne technologie w budownictwie 4
BLOK TEMATYCZNY 6: Pozaekonomiczne uwarunkowania inwestycji deweloperskich
18. Megatrendy w sektorze nieruchomości 4
19. Zrównoważony rozwój w praktyce deweloperskiej 8
20. Polityka miejska a przedsięwzięcia deweloperskie 4
BLOK TEMATYCZNY 7: Marketing inwestycji deweloperskich
21. Strategie marketingowe inwestycji i działalności deweloperskiej 8
22. Badanie ścieżki klienta 4
23. Prezentacja wnętrza inwestycji - podstawy wizualizacji 3D 8
24. Real Estate Client Communication 4
WARSZTATY PRAKTYCZNE
25. Warsztaty praktyczne - analiza case study 8
WARSZTATY PROJEKTOWE
26. Warsztaty projektowe 8
27. Egzamin końcowy 0
RAZEM 168

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu/pracy końcowej (praca grupowa)
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę projektu zespołowego i odbywa się w trybie stacjonarnym.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone: stacjonarnie – wyłącznie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • studia podyplomowe w trybie zaocznym weekendowym
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co 2-3 tygodnie
 • liczba zjazdów: 12
 • język: polski/angielski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji projektów w ramach zajęć
 • wizytę studyjną w jednej z uznanych firm deweloperskich we Wrocławiu

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

Terminy zjazdów w I semestrze:

I zjazd 28-29.10.2023 II zjazd 18-19.11.2023 III zjazd 02-03.12.2023 IV zjazd 16-17.12.2023 V zjazd 13-14.01.2024 VI zjazd 27-28.01.2024 VII zjazd 10-11.02.2024

Terminy zjazdów w II semestrze:

VIII zjazd 09-10.03.2024 IX zjazd 23-24.03.2024 X zjazd 13-14.04.2024 XI zjazd 27-28.04.2024 XII zjazd 11-12.05.2024

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna studiów podyplomowych Inwestycje w nieruchomości i działalność deweloperska składa się z doświadczonej grupy dydaktyków z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalizujących się w badaniach rynku nieruchomości.

Są wśród niej również praktycy z czołowych firm deweloperskich:

 • Angel Poland Group
 • Archicom
 • Echo Investment
 • Lokum Deweloper
 • PCG
 • Profit Development
 • Vantage Development

oraz eksperci z renomowanych pracowni architektonicznych:

 • ADAMICZKA.BROMA
 • SRDK Studio Projekt

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Agata Pluta
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
tel. 713680862
e-mail: agata.pluta@ue.wroc.pl
pok. 306b, bud. B

Opiekun naukowy

dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UEW
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
tel. 71 36 80 839
e-mail: alicja.zakrzewska-poltorak@ue.wroc.pl
pok. 307a, bud. B

Cena

7600 PLN

Cena promocyjna: 6840 zł
Warunki:

 • dla pracowników firm zrzeszonych w Polskim Związku Firm Deweloperskich (PZFD) — Oddział we Wrocławiu (wymagane jest oświadczenie pracodawcy potwierdzające przynależność do Polskiego Związku Firm Deweloperskich — Oddział we Wrocławiu oraz miejsce zatrudnienia kandydata)
 • dla absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (osób, które w ciągu ostatnich dwóch lat ukończyły studia lub szkolenia na UEW)

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Barbara Grzeszczak
tel: 71 36 80 377
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-09-30

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-28

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)
 • w przypadku korzystania z oferty promocyjnej dla firm zrzeszonych w PZFD Wrocław — wymagane jest oświadczenie pracodawcy potwierdzające przynależność do Polskiego Związku Firm Deweloperskich — Oddział we Wrocławiu oraz miejsce zatrudnienia kandydata

Dodatkowe informacje


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto