Psychologia w Zarządzaniu (edycja 4)

Semestr letni 2019/2020, zimowy 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
22.02.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
4 900,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Zarządzanie współczesnymi organizacjami w coraz większym stopniu wymaga pozyskiwania i doskonalenia kompetencji społecznych, w tym kompetencji psychospołecznych. Oferowane studia podyplomowe wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom. Celem studiów jest dostarczenie ich uczestnikom wiedzy, rozwinięcie umiejętności, jak również wykształcenie postaw w zakresie psychologicznych i społecznych wymiarów zarządzania. Program studiów został podzielony na trzy moduły. Moduł I zawiera zagadnienia odnoszące się do problematyki kierowania ludźmi. Moduł ten pozwala na wyjaśnienie i zrozumienie podstaw wpływających na zachowania ludzi w organizacji, co umożliwia odpowiednie podejście do kierowania nimi. Porusza on zagadnienia dotyczące budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, delegowania zadań, rozwoju, motywowania i oceniania pracowników. Moduł II przedstawia zastosowanie psychologii w rozwiązywaniu wybranych problemów pojawiających się podczas zarządzania organizacją, m.in. zarządzanie zmianami, prowadzenie negocjacji i rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji, czy kształtowanie wizerunku organizacji. Celem modułu III jest dostarczenie słuchaczom możliwości rozwinięcia wskazanych kompetencji społecznych.

Adresaci

Studia skierowane są do wszystkich osób, które na co dzień pracują z ludźmi na różnych poziomach relacji i zależności. Oferowany program studiów uwzględnia potrzeby kompetencyjne zarówno osób kierujących, jak również osób, chcących w przyszłości kierować zespołem.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 200 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Trening kształtowania relacji interpersonalnych 8
Moduł I. Psychologiczne i społeczne aspekty kierowania ludźmi w organizacji
2. Budowanie zespołu i komunikacja w zespole 16
3. Motywowanie pracowników w organizacji 8
4. Ocenianie pracowników w organizacji 8
5. Stawianie zadań pracownikom przy wykorzystaniu technik coachingowych 8
6. Rozwój kompetencji z wykorzystaniem metody Assessment/Development Center 8
Moduł II. Psychologiczne i społeczne problemy w praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami
7. Triumwirat ról zarządczych (przedsiębiorca, przywódca, menedżer) 8
8. Psychologia międzykulturowa w zarządzaniu 8
9. Negocjacje w biznesie 8
10. Psychologiczne i organizacyjne uwarunkowania i mechanizmy podejmowania decyzji w organizacji 8
11. Psychospołeczne i organizacyjne problemy zarządzania zmianami w organizacji 8
12. Employer Branding - kształtowanie wizerunku pracodawcy 8
13. Zarządzanie antykryzysowe w organizacji 8
14. Zaufanie i kapitał relacyjny w zarządzaniu organizacją 4
15. Zjawiska patologiczne w miejscu pracy 4
16. Psychologia pozytywna i wellbeing w organizacji 8
17. Zarządzanie różnorodnością pokoleniową 8
18. Źródła władzy w organizacji - psychologiczne aspekty zarządzania 8
Moduł III. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji
19. Psychologia uczenia się 4
20. Savoir-vivre w biznesie 8
21. Zarządzanie stresem 8
22. Techniki wpływu 8
23. Trening asertywności 4
24. Trening kreatywności 8
25. Samorozwój 8
26. Egzamin końcowy 8
RAZEM 200

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Obecność na zajęciach (wymagane 80 % obecności - w uzasadnionych przypadkach istniej możliwość obniżenia wymaganej obecności). Egzamin końcowy składający się z części testowej (indywidualnie) oraz części praktycznej w formie studium przypadku (zespołowo).

Organizacja studiów

Studia organizowane są na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Zajęcia będą realizowane w systemie niestacjonarnym - dwudniowe sesje (soboty i niedziele) w godzinach 9.00 - 16.00.

Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne oraz wszystkie niezbędne informacje dla słuchaczy.

Kadra dydaktyczna

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przedstawiciele praktyki wyspecjalizowani w zakresie określonych obszarów programu studiów, certyfikowani coachowie i trenerzy biznesu, psychologowie.

Adela Barabasz - profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor. Jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członkiem międzynarodowych stowarzyszeń, takich jak European Group for Organizational Studies (EGOS) oraz European Academy of Management (EURAM). Zainteresowania badawcze koncentruje na mechanizmach funkcjonowania organizacji, które opisuje w ujęciu psychochodynamicznym. Szczególną wagę przywiązuje do identyfikacji mechanizmów obronnych w organizacji oraz zjawiska przeniesienia w relacjach przełożony - podwładny. Bada wpływ osobowości liderów organizacji na zachowania pozostałych jej członków oraz związki pomiędzy objawami dysfunkcjonalności jednostek a przejawami dysfunkcji w organizacji.

Monika Chutnik - Dyrektor Zarządzająca w ETTA Global Leadership Consulting, największej polskiej firmie specjalizującej się w międzynarodowej współpracy w biznesie. Coach i trener przywództwa oraz konsultant międzykulturowy. Autorka książki "Szok kulturowy. Przyczyny. Konsekwencje. Przeciwdziałanie", licznych artykułów w tematyce międzykulturowej w magazynach takich jak Harvard Business Review, Personel Plus, Benefit, HRNews.pl. Doradza kadrze kierowniczej różnych szczebli. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje międzynarodowe środowisko korporacyjne (Hewlett-Packard, Nokia Siemens Networks, General Electric, Ernst&Young), mniejsze przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe, co stanowi bezcenną bazę do zrozumienia potrzeb klientów pochodzących z różnych sektorów. Mieszkała w Finlandii i Niemczech, pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim. Jako trener i coach pracowała w 14 krajach - oprócz tego prowadziła także wirtualne sesje dla uczestników z całego świata.

Agnieszka Czerkawska - CEO Wellbeing Institute, praktyk psychologii pozytywnej, wellbeing ekspert. mentor, trener i coach z zakresu wellbeingu, pozytywności i szczęścia. Pomysłodawca i organizator ogólnopolskich konferencji „Wellbeing w praktyce”, poświęconych dobrostanowi psychofizycznemu pracowników oraz studiów podyplomowych „Wellbeing w organizacji”, których była Kierownikiem merytorycznym. Autorka publikacji o tematyce wellbeingu, szczęścia, pozytywności oraz zastosowania psychologii pozytywnej w praktyce opublikowanych m.in. w Personelu Plus, Strefie biznesu, Personelu&Zarządzanie, Miesięczniku Benefit oraz książce Wellbeing w organizacji wydawnictwa Infor. Absolwentka Studiów Zawodowych Coachingu, studiów podyplomowych Psychologia pozytywna (program rekomendowany przez Prof. Martina Seligmana) oraz Innowacyjne Zarządzanie MŚP.

Tomasz Grzyb - psycholog społeczny, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej wydziału zamiejscowego SWPS we Wrocławiu, „visiting lecturer” w NATO School w Oberammergau w Niemczech, Hellenic Multinational Peace Support Operations Training Centre w Grecji, Norwegian Defence University Staff College w Norwegii. Pracuje jako konsultant przy projektach NATO dotyczących operacji psychologicznych. Naukowo zajmuje się psychologią wpływu społecznego, technikami wpływu i propagandą. Jest współautorem replikacji słynnego eksperymentu Stanleya Milgrama, autorem oraz współautorem licznych eksperymentów terenowych. Publikował między innymi w czaspismach: "Psychologia społeczna", "Polish Psychological Bulletin", "European Journal of Applied Psychology", "Journal of Applied Social Psychology", "Social Psychological and Personality Science". Interesuje się metodologią badań (zarówno naukowych, jak i marketingowych), historią najnowszą oraz techniką (od pralki automatycznej przez nożyce hydrauliczne do czołgu Abrams). Jest doświadczonym popularyzatorem nauki – w „Charakterach” oraz prasie lokalnej publikował popularnonaukowe artykuły dotyczące technik wpływu społecznego, prowadził wykłady dla dzieci i seniorów dotyczące mechanizmów działania reklamy oraz wykład dla rodziców w Strefie Rodzica SWPS. Jego główną ambicją jest przekonanie wszystkich dookoła (ze szczególnym uwzględnieniem trójki własnych dzieci), że na wszystkie, nawet najbardziej dziwaczne pytania można znaleźć odpowiedź.

Magdalena Gurak - menedżer HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych i polskich firmach z branży: energetycznej - Tauron Obsługa Klienta, transportowej – Arriva Polska, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu, motoryzacyjnej - fabryka autobusów Volvo, finansowej – Krajowe Centrum Wierzytelności „Ultimo”. Przez 6 lat była prezesem regionu dolnośląskiego Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. W zależności od cyklu życia organizacji tworzyła funkcję HR od podstaw lub adaptowała standardy korporacyjne do lokalnych potrzeb. Z pełnym przekonaniem wprowadzała kulturę partnerstwa biznesowego HR w organizacji. Współtworzyła i wdrażała wiele procesów i polityk HR – od opisów i wycen stanowisk (wg różnych metodologii), poprzez ocenę pracowniczą i kierowniczą, efektywne programy rozwojowe, badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników. Odpowiadała za wdrażanie strategii personalnych oraz procesy restrukturyzacji będące wsparciem zmian kultury organizacyjnej, także w organizacjach o wysokim poziomie uzwiązkowienia. Prowadziła negocjacje ze stroną społeczną w trakcie sporów zbiorowych, zmian systemów wynagradzania i zatrudniania. Zarządzała zespołami HR-owymi do 50 osób. Absolwentka studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych prawa pracy na Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadziła działalność dydaktyczną dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej, Collegium da Vinci, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Ewa Kosmowska - z wykształcenia pedagog, ukończyła Uniwersytet Wrocławski, studia podyplomowe Psychologii Zarządzania, Szkołę Coachingu TransMisja Magdaleny Sękowskiej potwierdzającą motywacje do bycia profesjonalnym coachem. Posiada certyfikacje International Coaching Community kolejne certyfikacje to poziom ACC wydany przez International Coaching Federation ICF, a obecnie w trakcie certyfikacji poziomu PCC w ICF Global. Posiada 7 – letnie doświadczenie menedżerskie. Do czerwca 2015 roku Dyrektor Personalny następnie Rozwoju Personelu-Prokurent, którego zadaniem było budowanie strategii personalnych i ich implementacja w złożonej strukturze Grupy Kapitałowej IMPEL. Praca z zarządami 22 spółek powiązanych. Wraz z podległym 8 - osobowym zespołem menedżerów HR inicjowała i wdrażała projekty takie jak: Systemowy Rozwój Najwyższej Kadry Menedżerskiej, Business Coaching - rola wewnętrznego coacha dla menedżerów, Strategię budowania organizacji przyjaznej pracownikom i Klientowi, Systemu Komunikacji wewnętrznej odpowiadającej za kulturę organizacyjną, Politykę Szkoleń dopasowaną do grup kompetencyjnych handlowych i operacyjnych pod wytyczone cele biznesowe, Program Trenera Wewnętrznego, Program wdrażania pracowników i mentoringu. Oprócz działalności menedżerskiej posiada 15 - letnie doświadczenie Trenera Biznesu, oraz 10 lat praktyki coacha. Współpracowała z takimi klientami, jak Brian Tracy International, GeMoney Bank, PKO BP, T-Mobile, Herbapol, MARS, HAERING Polska, WETROK Polska, KGHM, TP S.A., SELENA FM, SANTANDER CONSUMER BANK, BZWBK, CEDERROTH S.A., ARTECH Sp. z o.o., ZEBRA Sp. z o.o., PROLEARNING, KESSEL, APSYS.

Elżbieta Kutyła - absolwentka pierwszej edycji studiów podyplomowych Psychologia Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Menadżer z ponad 20 letnim stażem pracy w branży chemicznej i odzieżowej, obecnie zajmująca się na co dzień ochroną środowiska i szkoleniami. Coach, trener biznesu, wizażystka, stylistka. Absolwentka WSZ Edukacja we Wrocławiu – zarządzanie i psychologia zarządzania, Uniwersytetu Wrocławskiego – prawo ochrony środowiska oraz ochrona i kształtowanie środowiska, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – inżynieria produkcji oraz Uniwersytetu Łódzkiego – bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi.

Wojciech Męciński - praktyk w dziedzinie HRM z szerokim, blisko dziesięcioletnim doświadczeniem we wdrażaniu i rozwoju narzędzi i systemów HR w dużych organizacjach operujących w międzynarodowym środowisku. Coach certyfikowany przy ICC specjalizujący się w Executive i Business Coaching (blisko 1000 godzin praktyki). Od początku swojej kariery zawodowej blisko związany z działaniami z dziedziny ZZL (jako HR Development Manager, HR Manager). Obecnie od blisko 6 lat wykładowca i opiekun merytoryczny dzielący się wiedzą i doświadczeniem ze studentami Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w tym jako Kierownik merytoryczny 3 grup dydaktycznych SP Coaching w Biznesie i Opiekun modułu HRM na studiach MBA (w partnerstwie z Franklin University, USA). Z wykształcenia prawnik. Niewątpliwym atutem jest fakt, iż posiada kilkunastoletnie doświadczenie managerskie oraz biznesowe, co pozwala na lepsze zrozumienie otoczenia i kontekstu, w którym operują Klienci biznesowi. Absolwent studiów MBA (Franklin University, USA). Dodatkowo w przebiegu pracy zawodowej miał okazję pracować w organizacjach o dużym zróżnicowaniu, zarówno wiekowym, jak i kulturowym. Jest również certyfikowanym Asesorem AC/DC oraz specjalistą z dziedziny badań kompetencyjnych. Brał udział zarówno, jako Konsultant Wiodący, jak i Asesor w szeregu złożonych projektach badawczych związanych z analizą potencjału kompetencyjnego.

Joanna Nec-Bagińska - praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu w obszarze sprzedaży, usług i obsługi Klienta. Doradca i certyfikowany trener rozwoju kompetencji menedżerskich. Ekspert w zakresie diagnozy organizacji i wdrażania dopasowanych rozwiązań, budowania efektywnych zespołów, budowania trwałych relacji z klientem oraz efektywnej komunikacji w biznesie. Lekarz specjalista Medycyny Rodzinnej. Na stałe współpracuje z Etta Global Leadership Consulting.

Katarzyna Olszyńska (Włoskiewicz) – coach (ACC International Coach Federation), asesor, menedżer z wiedzą psychologiczną. Absolwentka polsko – amerykańskiej uczelni (Wyższa Szkoła Biznesu – National –Louis University) oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia. Ukończyła studia podyplomowe Public Relations w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, Szkołę Trenerów Biznesu „Moderator”, Studium Coachingu ICF Ewy Mukoid. Mentor - coach Pracowni Coachingu Uniwersytetu Wrocławskiego, oficjalny partner – coach wspierający przedsiębiorców w ramach organizacji Lewiatan Business Angels. Wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskiem na kierunku Communication Management oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku Interpersonal Communication in Business. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce i za granicą (USA, Francja). Posiada 7 letnie doświadczenie menedżerskie. Kierowała, z wieloma sukcesami, kilkudziesięcio –osobowym zespołem odpowiedzialnym za realizację planów sprzedażowych, marketingowych oraz celów inwestycyjno-rozwojowych firmy RUCH. Otrzymała tytuł Trenera Roku 2011 realizując projekt szkoleniowo-coachingowy „Akademia Sprzedaży RUCH” dla trenerów/coachów wewnętrznych. Od 5 lat prowadzi samodzielne projekty szkoleniowo- doradcze oraz coachingowe Specjalizuje się w projektach dedykowanych kadrze menedżerskiej średniego i wyższego szczebla – zwłaszcza w obszarze przywództwa, komunikacji z pracownikami, standardów obsługi klienta oraz autoprezentacji. Projektuje i bierze udział w badaniach Pracowników metodą Assesment/Development Center. Prowadzi indywidualne sesje coachingowe (coaching menedżerski i life-coaching) dla Klientów polskich i zagranicznych z różnych obszarów działania m.in.: IT, marketingu, sprzedaży, branży medycznej, usług finansowych oraz konsultacyjnych. Sesje coachingowe prowadzi w języku polskim oraz angielskim (wypracowane ponad 1000 godzin coachingowych).

Edyta Pazur - coach, trener, doradca i konsultant HR. Professional Certified Coach (PCC ) w ICF. Obecnie dyrektor wrocławskiego oddziału ICF. Współpracuje z dużymi organizacjami operujących w międzynarodowym środowisku. Specjalizuje się w Executive Coachingu oraz Coachingu Awansowanych Menedżerów. Ma 20 letnie doświadczenie w międzynarodowych korporacjach o różnych kulturach organizacyjnych, z czego kilkanaście lat jako menedżer. Posiada certyfikaty: Coacha metody CoachWise TM, Team Coacha, mentora wg metodologii CoachWise , Master Businness Tainer. Jest absolwentką programu Management 2006 na Canadian International Management Institute przy współpracy z Harvard Business School Publishing, Executive Leadership na WSB, Psychologii Coachingu na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Coaching w biznesie.

Sylwia Przytuła - prof.UE, dr hab.nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Zainteresowania badawcze i naukowe to międzynarodowa kadra menedżerska oraz różnice kulturowe w zarządzaniu globalnym oraz psychologia zarządzania. Członek SIETAR Polska(Society for Intercultural Education, Training and Research). Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Otrzymała liczne wyróżnienia (m.in. I nagrodę w TNOiK im. K. Adamieckiego za współautorstwo książki pt. Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, red. T. Listwan, M. Stor) oraz indywidualne nagrody Rektora UE we Wrocławiu za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. Wykłada w języku polskim i angielskim. Uczestniczka wielu staży zagranicznych (m.in. International College Program, Orlando, USA)oraz licznych wizyt studyjnych dla wykładowców, m.in. w Erasmus University (Holandia), Aalborg University (Dania) oraz University of Cagliari (Sardynia). Wykładowca w ESCIP School of International Business (Francja).

Marta Smolińska - akredytowany coach IC, trener, specjalista w zakresie doradztwa psychologiczno – pedagogicznego, wykładowca. Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu, członek Komisji ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi. Lider Klubu Coacha we Wrocławiu. Absolwentka studiów podyplomowych „Szkoła Kontaktów Interpersonalnych” na Uniwersytecie Wrocławskim, szkoły trenerów „Sieć” Wrocławskiej Pracowni Terapii i Psychoedukacji PLUS PTP. W zakresie Coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie. Absolwentka wielu szkoleń specjalistycznych w zakresie Coachingu oraz kursu I stopnia w zakresie Racjonalnej Terapii Zachowań. Swe kompetencje rozwija w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. W swej pracy sięga do podejścia poznawczo – behawioralnego, RTZ, Gestalt, narzędzi wywodzących się z Solution Focused Approach i podejścia systemowego. Ekspert w zakresie komunikacji interpersonalnej i poprawy jej jakości w procesie budowania relacji, partycypacji i współpracy, wspierając w tych obszarach swoich klientów w drodze coachingu, warsztatów, treningów grupowych i indywidualnych. Zajmuje się rozwojem pracowników i podnoszeniem kompetencji, prowadząc projekty AC/DC oraz tworząc oraz realizując projekty rozwojowe.

Sylwia Wrona - wykładowca, badacz, konsultant, certyfikowany trener biznesu, moderator Design Thinking. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów (Moderator) oraz Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych MSZ (kurs Protokołu Dyplomatycznego). Posiada certyfikat „Practitioner in the Art of NLP” oraz „NLP Business Practitioner” (YCC Group). Ekspert w dziedzinie zarządzania marką, kreowania wizerunku, komunikacji w biznesie, kreatywnego myślenia. Prowadzi kursy i warsztaty m.in. z komunikacji w biznesie, biznesowego savoir-vivre, autoprezentacji i kreowania wizerunku, prezentacji i wystąpień publicznych, negocjacji i protokołu dyplomatycznego, obsługi klienta, kreatywnego myślenia (techniki twórczego myślenia, treningi kreatywności) oraz Design Thinking. Pasjonatka LIFELONG LEARNING (Learning to know, Learning to do, Learning to live together, and with others, Learning to be).

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Katarzyna Grzesik
tel. 71 36 80 416
e-mail: katarzyna.grzesik@ue.wroc.pl
pok. 112, bud. D

Opiekun naukowy

Prof. dr hab Czesław Zając
tel. 71 36 80 412
e-mail: czeslaw.zajac@ue.wroc.pl
pok. 105, bud. D

Cena

4900 PLN

Dla osób, które zapiszą się do dnia 15 stycznia obowiązuje cena promocyjna w wysokości 4 600 zł
Dla absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (studia licencjackie, studia magisterskie lub studia podyplomowe) obowiązuje cena promocyjna 4 500 zł.

Płatność za studia podyplomowe może być dokonana w dwóch lub czterech ratach.

Na wniosek słuchacza istniej możliwość rozłożenia płatności na większą liczbę rat.

Brak wpisowego.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji.

Kontakt i zapisy

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska, tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego, pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław,

Dodatkowych informacji o studiach udziela także kierownik studiów: tel. +48 609 649 416, e-mail: katarzyna.grzesik@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-02-12

Termin uruchomienia studiów: 2020-02-22

Wymagane dokumenty

 • Wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu,
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię dyplomu.

Dodatkowe informacje

Terminy zjazdów w semestrze letnim:

 • 22-23 lutego
 • 14-15 marca przeniesione na semestr ziomowy
 • 4-5 kwietnia przeniesieone na semestr zimowy
 • 25-26 kwietnia
 • 16-17 maja
 • 6-7 czerwca
 • 20-21 czerwca 


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto