Zarządzanie Projektami E-Commerce (we współpracy z Ceneo.pl, GrupaUnity i Interaktywnie.com, pod patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej, edycja 5)

Semestr zimowy 2019/2020, letni 2019/2020

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
26.10.2019 r.
Studia uruchomione
Cena
4 800,00 zł

Strona WWW: http://ecommerce.ue.wroc.pl

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami e-commerce w organizacjach o różnych formach prawno-organizacyjnych, funkcjonujących na rynku, jak i planujących uruchomić działalność, prowadzących zarówno działalność komercyjną, jak i non-profit. Absolwent studiów będzie przygotowany do pełnienia funkcji kierownika projektu e-commerce, jak i bycia efektywnym członkiem zespołu projektowego. Będzie znał podstawowe pojęcia, metody i techniki z zakresu zarządzania projektami e-commerce oraz będzie posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na realizację tego typu projektów na każdym ich etapie.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego terminu zamknięcia zapisów (rekrutacji) na Studia "Zarządzanie projektami e-commerce" w sytuacji utworzenia pełnej grupy słuchaczy przed wyznaczonym wstępnie terminem zamknięcia rekrutacji.

Adresaci

Adresatami studiów są osoby:

 • pracujące w przedsiębiorstwach wdrażających przedsięwzięcia e-commerce,
 • chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą w branży e-commerce,
 • chcące objąć funkcję specjalisty w obszarze projektów e-commerce,
 • zarządzające sklepem internetowym,
 • zainteresowane problematyką projektów e-commerce,
 • pracujące w organizacjach non-profit czy jednostkach samorządowych (urzędów gmin, powiatów, województw) odpowiedzialne za inwestycje, rozwój i planowanie przedsięwzięć e-commerce,
 • pracujące w firmach doradczo-szkoleniowych, pragnące poszerzyć zakres świadczonych usług o zagadnienia e-commerce,
 • planujące rozwój kariery zawodowej w branży e-commerce.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 202 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Zarządzanie projektami – wprowadzenie 4
2. Podstawy e-commerce 8
3. Zarządzanie procesami w przedsięwzięciach projektowych 4
4. Metodyki zarządzania projektami e-commerce 16
5. Public relation w projektach e-commerce 8
6. Strategia marketingowa i dobór narzędzi komunikacji 8
7. Zarządzanie lojalnością klienta 4
8. Model biznesowy e-commerce 8
9. Strategia marki 8
10. E-commerce - jak prowadzić własne przedsięwzięcie projektowe 16
11. Technologia w projektach e-commerce 8
12. Narzędzia informatyczne wspierające przedsięwzięcia e-commerce 16
13. Projekty e-commerce - case study w siedzibie CENEO 16
14. Usability i analityka w serwisach e-commerce 8
15. Narzędzia analityczne i SEO 16
16. Marketing treści 8
17. Tworzenie treści stron internetowych przedsięwzięć projektowych 16
18. Prawo w handlu elektronicznym 8
19. Finansowanie projektów e-commerce 4
20. Bezpieczeństwo w e-commerce 4
21. Ryzyko w przedsięwzięciach e-commerce 8
22. Seminarium 6
23. Egzamin końcowy 0
RAZEM 202

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 1. Obecność na zajęciach (wymagane 80% obecności).
 2. Otrzymanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów.
 3. Egzamin końcowy polegający na prezentacji przygotowanego indywidualnie lub w zespole przykładowego projektu e-commerce.

Organizacja studiów

Studia organizowane są na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym - dwudniowe sesje dwa razy w miesiącu (sobota - niedziela). Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz w siedzibie firmy CENEO. Studentom zostaną udostępnione materiały stanowiące treść zajęć.

W trosce o najwyższą jakość nauczania studia podlegają systematycznej ewaluacji oraz przyjęto liczebność grupy na poziomie 24 osób.

Kadra dydaktyczna

Atutem studiów jest dobrany ze szczególną starannością zespół wykładowców, który tworzą:

PRAKTYCY - pracownicy oraz menedżerowie firm Ceneo.pl, Interaktywnie.com oraz osoby posiadające doświadczenie w branży e-commerce; są to osoby reprezentujące przedsiębiorstwa będące liderami w branży e-commerce, realizujące tego typu projekty również w skali międzynarodowej; osoby z dużym doświadczeniem praktycznym i wiedzą teoretyczną.

NAUKOWCY - reprezentujący ośrodki akademickie związane z problematyką e-commerce.

Szczegółowa charakterystyka kadry znajduje się na stronie internetowej: http://ecommerce.ue.wroc.pl

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Anna Marciszewska, prof. UEW
tel. 601580613
e-mail: anna.marciszewska@ue.wroc.pl
pok. 12, bud. D

Cena

4800 PLN

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia można skorzystać z następujących sposobów zapłaty :

I. 4.800 PLN (cena regularna) - płatna w II ratach przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w każdym semestrze (I rata - 2.500 zł - do 25.10.2019 i II rata - 2.300 zł - do 15.01.2020). Na wniosek słuchacza istnieje możliwość rozłożenia płatności za studia na więcej niż 2 raty.

II. 4.400 PLN - cena dla absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego

III. 4.200 PLN - cena promocyjna dla osób, które dokonają płatności wskazanej kwoty do 25.10.2019

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem informacji o uruchomieniu kierunku.

Kontakt i zapisy

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska, tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego, pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław,

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-11-05

Termin uruchomienia studiów: 2019-10-26

Wymagane dokumenty

 • Wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu,
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię dyplomu.

Dodatkowe informacje

V edycja "Zarządzanie projektami e-commerce"

Partnerzy:

Ceneo.pl Brand24  LiveChat

FreshMail Landingi

Patronat: Izba Gospodarki Elektronicznej

"Zarządzanie Projektami E-Commerceto studia podyplomowe, opracowane i realizowane w ścisłej współpracy z Ceneo.pl, Brand24, LiceChat, FreshMail, Landingi oraz pod patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej. Zaplanowane zajęcia będą miały charakter warsztatowy i pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności, potrzebne w branży e-commerce. Spotkania będą prowadzone przez doświadczonych praktyków biznesu oraz pracowników UE we Wrocławiu.

Dodatkowych informacji dotyczących organizacji studiów, kadry dydaktycznej oraz korzyści z udziału w proponowanych zajęciach udziela Kierownik Studiów:

dr Anna Marciszewska: 601580613 lub anna.marciszewska@ue.wroc.pl

Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o studiach na stronie:

http://ecommerce.ue.wroc.plZapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

sobota
8:30-14:30

niedziela
8:30-13:30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto