Menedżerskie studia podyplomowe-Przywództwo w kierowaniu ludźmi (edycja 1)

online__19_

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
27.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
4 000,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 7136 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Odpowiadając na potrzeby praktyki gospodarczej oraz bazując na wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu studiów podyplomowych zapraszamy Państwa na pierwszą edycję Menedżerskich studiów podyplomowych Przywództwo w kierowaniu ludźmi. Współczesne organizacje muszą mierzyć się z wieloma, różnej natury wyzwaniami. Zmiany, które zachodzą w ich wnętrzu oraz w otoczeniu powodują, że wśród menedżerów, liderów zespołów coraz cenniejsza staje się umiejętność przewodzenia.Organizacje potrzebują silnych i kompetentnych przywódców, którzy będą skutecznie i efektywnie kierować ludźmi. Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom najnowszej i kompleksowej wiedzy dotyczącej przywództwa w kierowniau ludźmi oraz rozwinięcie u nich kluczowych i praktycznych umiejętności z tego zakresu. Uczesnicy studiów podczas kolejnych zjazdów będą rozwijali swoją wiedzę i umiejętnosci w ramach czterech modułów poświęconych zagadnieniom: współczesnego podejścia do zarządzania w organizacjach w warunkach nowej gospodarki; kształtowania kompetencji menedżera-przywódcy, a także kluczowych obszarów kierowania ludźmi w organizacji oraz DNA przywódcy. Program studiów przeznaczony jest dla pracowników strefy biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, którzy pełnią obecnie funkcje kierownicze, menedżerskie oraz przygotowują się do takiej roli. Studia skierowane są do osób, które chcą rozpoznać i rozwijać swoje kompetencje przywódcze oraz pełniej wykorzystywać potencjał swoich współpracowników oraz członków zespołu. Po ukończeniu studiów absolwent może pełnić funkcje kierownika/menedżera na różnych szczeblach zarządzania w firmach (usługowych, produkcyjnych,w administracji publicznej, w instytucjach o różnym charakterze itp.) lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Adresaci

Absolwenci nieekonomicznych szkół wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) lub II stopnia (magisterskie) oraz absolwenci uczelni ekonomicznych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu
Moduł 1- Współczesne podejście do zarządzania w organizacjach w warunkach nowej gospodarki
1. Współczesne modele biznesowe
2. Zarządzanie projektami
3. Zarządzanie strategiczne
4. Zarządzanie zmianami w organizacjach
5. Lean Management
Moduł 2- Kształtowanie kluczowych kompetencji menedżera-przywódcy
6. Istota i rodzaje przywództwa
7. Psychologiczne aspekty przywództwa
8. Kierowanie zespołem
9. Organizacja pracy menedżera
10. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
11. Coaching i mentoring
12. Stres w pracy menedżera
Moduł 3-Obszary kierowania ludźmi w organizacji
13. Prawne aspekty kierowania ludźmi
14. Kulturowe i pokoleniowe uwarunkowania kierowania ludźmi
15. Dobór pracowników
16. Ocenianie pracowników
17. Motywowanie do pracy i budowanie zaangażowania
18. Kształtowanie kompetencji oraz zarządzanie karierą zawodową pracowników
19. Well-being w miejscu pracy
20. Dysfunkcje w kierowaniu ludźmi
Moduł 4- DNA przywódcy (warsztaty dla przywódcy)
21. Zrozumienie siebie i innych- odkrywanie talentów
22. Komunikacja w organizacji oraz wystąpienia publiczne
23. Egzamin

Warunki i sposób zaliczenia studiów

  • obecność na zajęciach (min. 80%),
  • egzamin końcowy sprawdzający wiedzę i umiejętności słuchaczy zdobyte w trakcie studiów.

Po zakończeniu studiów i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Organizacja studiów

Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: • zjazdy mają charakter spotkań sobotnio-niedzielnych (średnio co dwa tygodnie) od 9 do 16,

• studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne dla słuchaczy,

• uczestnicy studiów mają prawo do korzystania z biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kadra dydaktyczna

• pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu posiadający bogate doświadczenie zarówno akademickie, jak również w prowadzeniu działalności szkoleniowo-doradczej oraz konsultingowej na rzecz praktyki gospodarczej, • przedstawiciele praktyki gospodarczej, trenerzy biznesu

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Barbara Chomątowska
Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
e-mail: barbara.chomatowska@ue.wroc.pl
pok. 723, bud. Z

Opiekun naukowy

prof. zw. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska

Cena

4000 PLN

Możliwość płatności w czterech ratach (po 1000 zł), brak opłaty wpisowej, pierwszą ratę należy zapłacić w terminie 7 dni po otrzymaniu zawiadomienia o uruchomieniu studiów.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Dodatkowych informacji udziela kierownik studiów: dr Barbara Chomątowska; e-mail: barbara.chomatowska@gmail.com

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-10-26

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-27

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne i/lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

Dodatkowe informacje

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Serdecznie zapraszamy!


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto