Innowacyjne przywództwo – kształtowanie liderów zmian (we współpracy z Instytutem Liderów Zmian, edycja 4)

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
27.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
5 500,00 zł
Kontakt
Agnieszka Łazikowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Jeśli jesteś osobą, która ma dość administracyjnego podejścia do biznesu, firmy i zespołów, która widzi, że dotychczasowe metody i narzędzia wypracowane w ramach MBA przestały się sprawdzać lub działają tylko w niektórych sytuacjach. Jeśli typowe szkolenia pozostawiają niedosyt i nie wnoszą nic nowego w obszarze rozwoju osobistego i jesteś gotowy do głębokiej pracy nad sobą - TE STUDIA SĄ DLA CIEBIE !!!

Głównym ich celem jest dostarczenie wiedzy, rozwój umiejętności oraz kompetencji osobistych i społecznych związanych z przywództwem, potrzebnych kierownikom, menadżerom, liderom, koordynatorom zespołów projektowych, działającym na różnych szczeblach zarządzania w organizacjach biznesowych, publicznych czy non-profit, szczególnie w procesach wprowadzania zmian.

Dobór tematyki poszczególnych zajęć pozwoli słuchaczom zdobyć umiejętności potrzebne do sprawnego przewodzenia ludziom z zakresu: psychologii biznesu, psychologii praktycznej, rozwoju osobistego, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (wyjazd w teren typu „survival” i trening z doświadczonym komandosem), budowania relacji interpersonalnych, cochingu i mentoringu integralnego, kierowania zespołami i grupami, meta programów, zarządzania projektami zorientowanymi na zmianę.

Studia oparte będą PRZEDE WSZYSTKIM na pracy własnej w sensie własnego rozwoju osobistego oraz powiększania własnych, szeroko rozumianych kompetencji społecznych. Jednocześnie to nie zajęcia terapeutyczne. Wymagają gotowości do pracy i krytycznego myślenia. Studia są interaktywne, tzn pracujemy na procesie i potrzebach uczestników, pilnując jednocześnie struktury. W praktyce oznacza to, że jesteśmy gotowi i otwarci na modelowanie zagadnień, tak by jak najbardziej służyły naszym słuchaczom. Innymi słowy, studia tworzymy jednocześnie dla Was i wraz z Wami.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnych narzędzi, metod i technik, które pozwolą:

 • przejść przez ćwiczenia indywidualne, grupowe, wymienić się doświadczeniami z innymi menadżerami, spojrzeć na sprawy biznesowe, firmy i siebie z innej perspektywy, aby znaleźć nowe rozwiązania,
 • rozwijać siebie jako lidera, przywódcę oraz swoje zespoły i zwiększyć efektywność organizacji z jednoczesną poprawą atmosfery i relacji w firmie,
 • poznać podstawy Przywództwa 3.0 (Leadership 3.0), świeżego, a zarazem sprawdzonego podejścia do zarządzania zmianą, oporem i innowacją,
 • połączyć rozwój osobisty, coachingowy z twardym zarządzeniem i biznesem
 • dostosować się do zmieniających się warunków w Polsce i świecie oraz wyprzedzać trendy
 • zdefiniować własny potencjał jako przywódców i liderów oraz możliwe kierunki dalszego rozwoju w tym zakresie, a także na zrozumienie psychiki i perspektywy współpracowników oraz efektywne realizowanie wizji,
 • zarządzać sobą oraz własną komunikacją z innymi ludźmi w sposób świadomy, uwzględniający różnice osobowe i kontekstowe na bazie wiedzy o metaprogramach.

Co nowego?:

• Wprowadzimy Teorię Integralną. To wielopłaszczyznowa koncepcja rzeczywistości stworzona przez psychologa i filozofa Kena Wilbera i rozwijana, praktycznie i teoretycznie przez wielu badaczy, działaczy społecznych, trenerów, coachów (Torbet, Kegan, Ssusanne Cook Greuter). Łączy ona różnorodne koncepcje naukowe (mapy rzeczywistości) oraz tradycje duchowe pokazując ich miejsce i znaczenie dla postrzegania i rozumienia rzeczywistości (meta- mapa lub mapa map). W praktyce daje możliwość wszechstronnego rozumienia zjawisk i skutecznego projektowania działań w tym zarządzania zespołami i organizacjami.

• Przeanalizujemy fenomen turkusowych organizacji, które charakteryzują się: samozarządzaniem, ewolucyjnym podejściem, naciskiem na wielopłaszczyznowy rozwój pracowników, misją społeczną wraz z konkretnymi praktykami organizacyjnymi, wysłuchamy praktycznych doświadczeń osób pracujących i współtworzących firmy, w których wykorzystuje się turkusowe podejście.

• Pogłębimy wiedzę na temat ewolucyjnych modeli rozwoju świadomości i ich wykorzystania w zarządzaniu.

• Na bazie własnych preferencji, zbadanych przez system psychometryczny MindSonar, odkryjemy w jaki sposób teoria systemów wartości Gravesa pokazuje ewolucję wpływu. Dowiemy się w jaki sposób odkrywać motywy postępowania ludzi według systematyki tej teorii. Łączymy tą wiedzę z metaprogramami (składnikami stylów myślenia), które są funkcjonalną reprezentacją motywów ludzi. Uczymy się zatem w jaki sposób uruchamiać ludzi do realizacji wyznaczonych celów.

• Zapoznamy się z systemem Holakracji jako odpowiedzią na pytanie w jaki sposób można się samoorganizować w przedsiębiorstwie i zarządzać w ten sposób organizacją oraz oczami praktyka (współwłasciciela) prześledzimy drogę od dyrektywnego zarządzania do zarządzania przez wartości na przykładzie turkusowej firmy MENTAX S.A.

Studia oferują wiele korzyści dla słuchaczy:

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
 • Uczestnicy studiów po zdaniu pozytywnie egzaminu otrzymują Certyfikat Lidera Zmian Postaw – poziom pierwszy - menadżer integralny, wydany przez Instytut Liderów Zmian we współpracy z American Board of NLP Coaching Division i Time Line Therapy Association
 • 20% zniżki na proces certyfikujący Doradców CVP i Coachów w Instytucie Liderów Zmian Adama Dębowskiego
 • 12% zniżki na szkolenie certyfikujące w firmie MindSonar
 • Patronat IPMA Polska (International Project Management Association Polska) nad modułem projektowym
 • Nowatorski program studiów ukierunkowany na wykształcenie umiejętności niezbędnych w pracy lidera, przywódcy, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, w tym możliwość sprawdzenia się podczas terenowej gry symulacyjnej,
 • Wyselekcjonowaną grupę wykładowców, ekspertów w poszczególnych obszarach, z wieloletnim doświadczeniem
 • Poznanie jednej z najważniejszych współcześnie filozofii i metod zarządzania zmianą i rozwoju Leadershipu 3.0: “Change Value Process”
 • Poznanie praktycznej koncepcji Poziomów Świadomości wg Gravesa, CVP oraz 8 Levels i dopełniającej je koncepcji mataprogramów oraz koncepcji Turkusowej Organizacji i Holakracji

Adresaci

 • dla obecnych i przyszłych: liderów, menadżerów, kierowników, dyrektorów, prezesów, przedsiębiorców,
 • dla tych, którzy chcą spojrzeć na przywództwo w inny sposób niż proponuje większość uczelni i studiów podyplomowych, taki który nawiązuje stricte do zarządzania sobą-umysłem, emocjami, charyzmą oraz ludźmi - ich mentalnością, postawami,
 • dla liderów, którzy mają dość tylko administracyjnego podejścia do firmy i zespołów, którzy widzą, że dotychczasowe metody, narzędzia wypracowane w ramach MBA przestały się sprawdzać lub działają tylko w niektórych sytuacjach,
 • dla liderów, którzy chcą realnie wpływać na motywację ludzi, innowacyjność, pro aktywność i inicjatywę,
 • dla tych, którzy oprócz poznania konkretnej wiedzy i praktycznych metod, chcą przejść przez własny proces rozwoju, który wpłynie na większą efektywność w zarządzaniu oraz osobistą,
 • dla tych, którzy chcą nauczyć się wykorzystywać metodykę projektową w procesach wdrażania zmian.

PRZECZYTAJ OPINIE I REFERENCJE UCZESTNIKÓW Z POPRZEDNICH EDYCJI:

„Przede wszystkim udało mi się sklasyfikować rodzaje typów osobowości ludzi, ich dopasowanie do zespołu. Zdobyłem też szeroką wiedzę z nowoczesnego podejścia do prowadzenia zespołu oraz do bycia liderem. Poznałem także szereg zasad i praw, którymi rządzą się nowoczesne firmy i procesy zmian jakie w nich zachodzą.” „Podczas sesji wyjazdowej zmierzyłam się ze swoimi cieniami i zrozumiałam, że jest kilka spraw, które mam nieprzepracowane i które trzymają mnie w miejscu”.

„Jestem pod wrażeniem ułożenia programu, tego jak prawie każde zajęcia dopełniały inne i jak wiedza, doświadczenia i umiejętności wykładowców uzupełniały się. W tym miejscu chciałabym też Pani- Pani Moniko bardzo podziękować za zorganizowanie tych studiów, nie wiem jak udało się Pani zaprosić do współpracy tak wiele znakomitych osób i przy tym utrzymać standardową cenę jak dla studiów podyplomowych, czyni Pani cuda. Kiedy przeglądałam oferty studiów, ta właśnie ze mną rezonowała, tego potrzebowałam na tym etapie mojego życia i bardzo się cieszę, że wzięłam udział w tej edycji. Spotkałam niesamowitych ludzi, którzy dzielili się swoją wiedzą, zauważyłam też zmiany w nich samych i że wielu z nas dojrzało i poznało lepiej samego siebie dzięki uczestnictwu w tych zajęciach”.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Moduł: Trening interpersonalny
1. Zajęcia integracyjne z elementami treningu interpersonalnego 16
Moduł: Psychologiczne aspekty przywództwa
2. Procesy organizacyjne (jawne i ukryte) – dynamika grupy, konformizm, relacje przełożony – podwładny – zjawisko przeniesienia; reakcje na zmiany w organizacji w ujęciu poznawczym i psychoanalitycznym 4
3. Osobowość przywódcy – wpływ na sposób funkcjonowania organizacji – relacje w triadzie: przedsiębiorca - przywódca –menedżer. Diagnoza osobowości 4
4. Emocje w organizacji – wpływ na procesy grupowe i zachowania organizacyjne na poziomie indywidualnym – znaczenie mechanizmów obronnych - ujęcie psychoanalityczne 4
5. Od autokracji do nowych form przywództwa – paradygmaty przywództwa; style i modele przywództwa – dysfunkcjonalne i efektywne przywództwo – rola liderów o osobowości narcystycznej 4
Moduł: Sesja wyjazdowa
6. Terenowa gra symulacyjna 8
7. Trening antykryzysowy 8
Moduł: Teoria Integralna w teorii i praktyce
8. Teoria Integralna i jej zastosowanie w zarządzaniu i samorozwoju. Model AQAL i jego zastosowanie w diagnostyce organizacji i poziomach rozwoju liderów oraz w procesach decyzyjnych. Ewolucyjne modele rozwoju świadomości a zarządzanie. Fenomen turkusu. 16
9. Holakracja czyli zarządzanie poprzez samoorganizację.Filary organizacji samoorganizujących się.Struktury organizacji holakratycznych.Profil lidera w holakracji. Codzienna praktyka firm holakratycznych.Wdrożenia systemu holakracji. 16
Moduł: Praktyczne podejście integralne w przywództwie w oparciu o Change Value Process
10. Change Value Process jako jedną z najważniejszych współcześnie filozofii zarządzania zmianą i rozwoju Leadershipu 3.0. Poziomy świadomości (wartości) wg Gravesa- zastosowanie w kontekście osobistym, zespołu i biznesu 8
11. Osobowość i role przywódcy (lidera) , rozwój indywidualny i zespołu, komunikacja i współpraca wg Change Value Process 8
12. Zarządzanie zmianą w sobie i firmie. Etapy ewolucji wg CVP 8
13. Budowanie wartości wzmacniających współpracę, komunikację, innowacyjność 8
Moduł: Metaprogramy jako narzędzie lidera, przywódcy w budowaniu sukcesu
14. Poznanie i komunikacja 4
15. Definiowanie strategii mentalnych na bazie metaprogramów 5
16. Planowanie i zmiana własnych metaporogramów 3
17. Planowanie własnych metaprogramów sukcesu i zmiana w wyznaczonym kierunku 4
Moduł: Spotkanie z praktykiem
18. Oczami praktyka - od dyrektywnego zarządzania do zarządzania przez wartości. Proces współtworzenia firmy MENTAX S.A. 8
19. Obecny stan Mentax, procesy, procedury, metody, zespoły, finanse. Rozwój umiejętności planowania i pracy na wartościach. 6
Moduł: Metodyka projektowa dla przywódców i liderów zmian
20. Wprowadzenie do zarządzania zmianami w organizacjach 4
21. Rola lidera zmian w organizacji 12
22. Projekty jako skuteczny sposób wprowadzania zmian 16
23. Egzamin końcowy 2
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecność na zajęciach (min. 80% obecności),
 • aby uzyskać certyfikat Instytutu Liderów Zmian konieczna jest obecność na zajęciach z Adamem Dębowskim (minimum 3 moduły z 4 modułów) + praca zaliczeniowa. Jeśli nieobecności jest więcej uczestnik odsłuchuje nagrania audio i realizuje dodatkową pracę zaliczeniową. Koszty certyfikacji wliczone w cenę studiów,
 • osoby zainteresowane w przyszłości certyfikacją MindSonar zobowiązane są do uczestnictwa w zajęciach z Tomaszem Zawadzkim (16h) w 100%
 • egzamin końcowy w formie testu

Organizacja studiów

Studia prowadzone są w języku polskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (zjazdy raz, max. dwa razy w miesiącu) w godzinach 9.00-16.00 w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu. Materiały dydaktyczne i wszystkie niezbędne informacje dla słuchaczy zamieszczane są na platformie internetowej. W trosce o najwyższą jakość nauczania studia podlegają systematycznej ewaluacji.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią praktycy prowadzący projekty dla firm krajowych, jak również o zasięgu międzynarodowym oraz doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Jarosław Holwek

Jarosław Holwek jest trenerem biznesu, coachem i konsultantem od 1997 roku. Właścicielem firmy szkoleniowo-doradczej Kaizen Perfection s.c. (www.kaizenperfection.pl) . Specjalizuje się w szkoleniach i projektach wdrożeniowych z zakresu: rozwiązywania konfliktów, komunikacji, zarządzania, negocjacji, rozwoju umiejętności trenerskich, inteligencji emocjonalnej, tworzenia systemów coachingu wewnętrznego, standardów i procesów komunikacyjnych (zewnętrznych i wewnętrznych), organizacji i prowadzenia szkół trenerów, tworzenia założeń strategicznych, produkcji filmów edukacyjnych i instruktażowych. Autor książek: Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podręcznik trenera biznesu, Wydawnictwo One Press Gliwice 2011 oraz Negocjacje z dłużnikami, Wydawnictwo One Press, Gliwice 2004.

Dr Remigiusz Gawlik

Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Certyfikowany Counsellor Gestalt z doświadczeniem w przedsiębiorstwach międzynarodowych

Radosław Bartosik

Członek zarządu MENTAX S.A. Obecny rozwój zawodowy opiera się o organizację Mentax S.A., która jest zarządzana w oparciu o zasady turkusowe. Firma współpracuje z większością towarzystw ubezpieczeniowych i likwiduje szkody w ich imieniu. Firma Mentax SA została doceniona między innymi przez prof. Andrzeja Jacka Blikle i wymieniona jako wdrażająca turkusowe zarządzanie.

Adam Dębowski

Psycholog biznesu, doradca biznesowy, przedsiębiorca, mediator. Od 2006 specjalizuje się w zarządzaniu procesem zmian mentalnych, pozwalając wybrać najlepszą drogę rozwoju i zmiany siebie (cech i kompetencji) oraz rozwoju biznesu. Twórca innowacyjnej koncepcji rozwoju kompetencji przywódczych, zarządzania zmianą CVP (Change Value Process) oraz Akademii Zmiany (dla liderów i doradców). Uczy jak uwalniać się od blokad, oporów, które nas ograniczają oraz jak pracując z innymi jako pracownik, menadżer, szef radzić sobie z obawami przed zmianą. Wykłada na wyższych uczelniach, szkolił się w USA, UK i Australii. Zapraszany jako ekspert do mediów: TVN, TVP, Polsat, Polskie Radio, Forbes, Gazeta Prawna. Prowadził szkolenia i procesy doradczo-coachingowe dla liderów z takich firm: Orange, Google, Allegro, Alshaya, Smyk, LOT, Dell, P&G, RWE, PGNiG, Mars, GJ, X-Trade Brokers, czy ING. Twórca bloga o zarządzaniu zmianą, zarządzaniu ludźmi i firmą oraz platformy online z zakresu rozwoju cech i kompetencji menadżerskich, coachingowych, integralnych, psychologicznych: adamdebowski.pl. Kluczowe pytanie Adama, które często zadaje innym: Co Cię powstrzymuje? Ile byś osiągnął, gdybyś poradził sobie z tym, co Cię powstrzymuje.

Grzegorz Szałajko

Od 2005r. jest asesorem w konkursie IPMA International Project Excellence Award, a od 2011r., członkiem IPMA Award Management Board. Został honorowym członkiem Project Management Association of Nepal. Jest również współzałożycielem wrocławskiego oddziału PMI Poland Chapter.

Dr hab. Adela Barabasz prof. UE

Psycholog, psychoterapeuta, superwizor; dr hab., prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Grzegorz Urbański

Starszy chorąży rezerwy, były żołnierz jednostek specjalnych (1 Pułk Specjalny Komandosów GROM). Instruktor spadochronowy, starszy nurek bojowy, paramedyk.

Tomasz Zawadzki

Dyrektor Generalny MindSonar Polska. Trener kompetencji miękkich ze specjalizacją w technikach sprzedaży oraz coach i konsultant biznesowy. Zajmuje się doradztwem w zakresie: komunikacji, negocjacji, zarządzania sprzedażą, stylów myślenia i rekrutacji. Pracował w kilku międzynarodowych grupach kapitałowych, głównie jako menedżer sprzedaży: dyrektor oddziału, dyrektor regionu. Wdrażał również profile rekrutacyjne sprzedawców, modele coachingu sprzedażowego dla sieci, standaryzację pracy sieci, systemy wynagradzania promujące elementy motywacyjne, systemy raportowania sprzedaży. Absolwent studiów podyplomowych Coaching w organizacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Maciej Gutkowski

Maciej Gutkowski jest z wykształcenia filozofem. W latach 1994-2010 zarządzał polskim odziałem szwajcarskiej firmy farmaceutycznej Mepha Ltd. na stanowisku Country Manager. W latach 1994-2004 był Prezesem Mepha Polska Sp. z o.o. – dystrybutora produktów Mepha ltd. W swojej pracy z powodzeniem stosował model Spiral Dynamics. W międzyczasie publikował artykuły o sztuce współczesnej i mistyce w Gazecie Wyborczej, Tygodniku Powszechnym i wydawnictwie Nowe Książki. Od kilkunastu lat studiuje podejście integralne, uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach o tematyce związanej z Teorią Integralną oraz w warsztatach osobistego rozwoju, opartych na podejściu integralnym.

Gabriela Krupa

Jest absolwentką Stockholm School of Business (Master of Science in Management), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Management Innsbruck University. Od ponad 3 lat aktywnie uczestniczy w działaniu samoorganizujących się zespołów i organizacji. Do tej pory miała okazję przyglądać się, wspierać oraz tworzyć takie organizacje jak Spotify, Rockstart czy też Springest. Wraz z grupą Energized.org, Gabriela wspiera powstanie samoorganizujących się firm głównie z użyciem systemu Holakracja (ang. Holacracy). W samej Holandii, Energized.org pomogło ponad 40 organizacjom na ich drodze. Przez ostatnie miesiące Gabriela czynnie wspierała dwie pierwsze organizacje w Polsce w ich przemianach w stronę organizacji cechujących się byciem ‘purpose-driven’, dających dużo autonomii dla pracowników w ramach samoorganizacji i rozwijających się w sposób bezpieczny i ewolucyjny. Jest pierwszą Polką - Certyfikowanym Coachem i Facilitatorem Holakracji.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Monika Kwiecińska
tel. 608 325 162
e-mail: monika.kwiecinska@ue.wroc.pl
pok. 112, bud. D

Cena

5500 PLN

Cena obejmuje koszt egzaminu i certyfikatu oraz sesji wyjazdowej

Odpłatność może być rozłożona na dwie raty po 2750 zł za semestr, płatne w określonych terminach. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia płatności w 4 ratach. Podanie o rozłożenie płatności na raty należy wówczas złożyć przed rozpoczęciem studiów.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów, wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska

Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-10-24

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-27

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane:
 • oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA, tłumaczenie przysięgłe dyplomu.

Dodatkowe informacje

W przypadku dużej liczby kandydatów termin rekrutacji może ulec skróceniu. O przyjęciu decyduje kolejność zapisów na platformie internetowej i złożony komplet dokumentów!

 
 


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto