Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (edycja 32)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
30.10.2018 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
03.11.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
4 900,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studium jest ukształtowanie wysokich kompetencji interpersonalnych, jako zasadniczego składnika kwalifikacji współczesnego menedżera. W związku z tym program studium został tak opracowany, aby umożliwić słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, w zakresie nowoczesnego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi. Osiągnięcie wysokiego poziomu kompetencji słuchaczy zapewnią zajęcia prowadzone głównie w formie warsztatowej na przykładach praktycznych, wsparte zapleczem teoretycznym najnowszych modeli i wyników badań.

Szczegółowe informacje: dr Łukasz Haromszeki - Kierownik Studium - 792 647 007, lukasz.haromszeki@ue.wroc.pl

Adresaci

Studia kierowane są do: • kierowników różnych szczebli zarządzania • pracodawców • służb HR • pracowników urzędów pracy • pracowników firm doradztwa personalnego • liderów związkowych • osób zamierzających rozpocząć karierę menedżerską

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 190 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Istota i struktura Zarządzania Zasobami Ludzkimi 4
2. Współczesne otoczenie funkcji personalnej – warsztat 8
3. Strategie biznesowe i zarządzania zasobami ludzkimi – warsztat 6
4. Trening kierowniczy – Integracja zespołu pracowniczego – warsztat 14
5. Identyfikowanie i diagnozowanie kwalifikacji 4
6. Profil kwalifikacyjny 8
7. Prognozowanie kwalifikacji 6
8. Narzędzia doboru kadr 4
9. Konstruowanie narzędzi doboru kadr – warsztat 5
10. Ocenianie pracowników 4
11. Opracowanie narzędzi do Assessment Center (AC) 5
12. Testowanie narzędzi do AC 4
13. Assessment Center – warsztat 10
14. Analiza wyników AC 5
15. Przywództwo w organizacji – warsztat 4
16. Treść i organizacja pracy menedżera 4
17. Controling personalny 5
18. Zarządzanie zasobami ludzkimi w korporacjach międzynarodowych – warsztat 6
19. Motywowanie pracowników 4
20. Motywowanie materialne i niematerialne – warsztat 6
21. Wywierania wpływu społecznego – warsztat 5
22. Doświadczenia praktyczne menedżera 8
23. Nowoczesne formy rozwoju pracowników 4
24. Konstruowanie narzędzi rozwoju pracowników – warsztat 4
25. Zarządzanie karierą – warsztat 4
26. Outplacement – warsztat 5
27. Stres i wypalenie zawodowe w organizacji – warsztat 5
28. Coaching – warsztat 5
29. Psychologiczna analiza funkcjonowania człowieka w organizacji 5
30. Psychologia pracy menedżera – warsztat 5
31. Kultura organizacyjna – warsztat 5
32. Trening komunikacji interpersonalnej – warsztat 8
33. Prawne i etyczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi 6
34. Negocjacje i mediacje 5
35. Egzamin końcowy 0
RAZEM 190

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia studium jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego, który zostanie przeprowadzony na koniec II semestru w wyznaczonym terminie. Dodatkowym warunkiem zaliczenia studiów będzie udział w zajęciach na poziomie nie niższym niż 75% czasu zajęć.

Absolwent otrzymuje liczące się na rynku pracy świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Organizacja studiów

Nauka prowadzona jest w trybie zaocznym; jeden zjazd trzydniowy w miesiącu: piątek - po południu (16:30 - 20:30) sobota - cały dzień (9:00 - 19:00) niedziela - do południa (9:00 - 14:00) Liczba godzin dydaktycznych: 190 W ramach zajęć dydaktycznych przewidziana jest sesja wyjazdowa (warsztaty i treningi)

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami studium są osoby, które posiadają duży dorobek naukowy i praktyczne doświadczenie w działalności doradczej i szkoleniowej. Rekrutują się oni głównie z Uniwersytetu Ekonomicznego. Zajęcia będą również prowadzić doświadczeni menedżerowie i pracownicy pionów HR z organizacji gospodarczych współpracujących z Katedrą.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Łukasz Haromszeki
Katedra Zarządzania Kadrami
tel. 792 647 007
e-mail: lharomszeki@ue.wroc.pl
pok. 819, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Marzena Stor, prof. UEW
Katedra Zarządzania Kadrami
e-mail: marzena.stor@ue.wroc.pl
pok. 818, bud. Z

Cena

4900 PLN

Istnieje możliwość uiszczenia czesnego w dwóch ratach - oddzielnie za każdy semestr, nie ma kwoty wpisowego.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy 8-15 (oprócz środy)

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Informacje na temat Studium: dr Łukasz Haromszeki - Kierownik - 792 647 007

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-10-30

Termin uruchomienia studiów: 2018-11-03


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto