Business Communication ([EN] in collaboration with University of Malta, edycja 4)

online__24_


Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
12.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
6 700,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

The purpose of Business Communication postgraduate studies, conducted in English, is to provide students with theoretical-practical knowledge from communication, both in the individual and organizational context.

Proper communication is one of the keys to success in business relations, also considering international context. Our program of studies offers knowledge and practical skills in the area of interpersonal communication; in particular, students will become familiar with the elements of communication process, negotiating strategies, cultural differences of communication styles.

In terms of practice students will get the possibility to check their communication skills in various business situations: public speaking, holding meetings, conducting job interviews and negotiating. Additional value of this educational offer is classes conducted in English by professional academic teachers, linguists and management practitioners. Moreover, program of studies includes study visit to the University of Malta, where there will be a possibility to check communicational skills in English and to increase awareness of cultural differences which define interpersonal communication process.

After graduating the student will have qualifications • to hold managerial positions in the HR area; • to manage international teams; • to act as a consultant and a business advisor in intercultural area.

After graduating the student will receive the diploma and certificate in English.

Adresaci

The studies are addressed to: • managers of various organization • HR staff, • people who manage international teams, • people who need Business English at their workplace, • people who cooperate with foreigners.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 154 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Integration workshop - team building session 8
2. Effective communication in organization(strategies and tools of internal communication) 8
3. Communicating across cultures 4
4. Design thinking and creative work 6
5. Business English(business correspondence, comprehensive reading) 8
6. Public speeches 4
7. Professional communication in selling processes 4
8. Job interview 8
9. Internet and social media in communication 8
10. Psychology of interpersonal relations 8
11. Negotiations in national and cross cultural context 8
12. Decision making process and Evidence Based Management( Moduł na Malcie) 12
13. Coaching in organization (techniques and goal of coaching, life-coaching and building self-awareness) 8
14. Disciplinary talks with subordinates 8
15. Language of leadership 8
16. Savoir vivre and diplomacy in communication 8
17. Workshop on Project Management (in cooperation with IPM - Institute of Project Management) 8
18. Employee involvement 8
19. Misconceptions in decision-making processes 6
20. Cooperating in global virtual world 4
21. Working in knowledge intensive environment 8
22. Final Exam 2
RAZEM 154

Warunki i sposób zaliczenia studiów

The studies finish with an exam.

Organizacja studiów

The organiser of studies is Department of Human Resources Management at the Faculty of Management, Computer Science and Finance at Wroclaw University of Economics . Classes will be conducted as lectures, presentations, group activities, project work, case studies, workshop and interactive sessions on Saturdays and Sundays .

Kadra dydaktyczna

The lecturers are academic teachers of Wroclaw University of Economics as well as from foreign partner universities and managers with extensive experience in international human resources management. The biograms are added in the last part.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Katarzyna Tracz-Krupa
Katedra Zarządzania Kadrami
tel. 502 519 533
e-mail: katarzyna.tracz@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

dr hab. Sylwia Przytuła, prof. UE
Katedra Zarządzania Kadrami
tel. 71 36 80 671
e-mail: s_przytula@wp.pl
pok. 820, bud. Z

Cena

6700 PLN

This edition will begin in October 2019.
The price of this study is 6700 PLN with module in Malta (that includes flight, B&B accommodation and 12 hrs training).

There is no registration fee. There is a possibility to pay in 2 installments.

Kontakt i zapisy

Katedra Zarządzania Kadrami, 814 Z mgr Aurelia Domaradzka, Sekretariat Katedry Zarządzania Kadrami, tel. 71 3680672, tel.kom. 783 850 915 aurelia.domaradzka@ue.wroc.pl

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

For English speakers please contact: Katarzyna Tracz-Krupa PhD, tel. no: 502 519 533, e-mail: katarzyna.tracz@ue.wroc.pl or prof. Sylwia Przytuła tel. no: 609 980 121, e-mail: s_przytula@wp.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-10-11

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-12

Wymagane dokumenty

  • an application for studies
  • an application form (attachment no 1)
  • the declaration of coverage of costs (individual or from an employer - attachment no 2 or no 3)
  • an extract of a diploma + copy
  • the copy of an identity card (two pages)

Dodatkowe informacje

For foreign candidates from UE and Polish candidates with a not Polish diploma additionally we require:

- original of a diploma (MA or BA) + certified translation of a diploma

Knowledge of English is required as classes are conducted entirely in English.

To get more information about the studies one can contact

Katarzyna Tracz-Krupa PhD, 

phone: 502 519 533, e-mail: katarzyna.tracz@ue.wroc.pl

or prof. Sylwia Przytuła
tel. no: 609 980 121, e-mail: s_przytula@wp.pl

KADRA DYDAKTYCZNA/ LECTURERS:

Katarzyna Tracz-Krupa

doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, autorka blisko 40 publikacji naukowych, wykłada m.in.: zarządzanie zasobami ludzkimi, dobór kadr, rozwój zasobów ludzkich w j. polskim i angielskim. Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą tematyki szkoleń i rozwoju zawodowego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczka wielu staży i wizyt studyjnych na uczelniach zagranicznych, w tym m.in. na Uniwersytecie Loyola w Chicago, w Oxford University, a także uniwersytetów w Hamburgu oraz w Villach. Projektodawca, koordynator i wykładowca wielu projektów szkoleniowych finansowanych z EFS.

Sylwia Przytuła

profesor UE, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze i naukowe to kadra menedżerska, ekspatriacja, różnice kulturowe w zarządzaniu globalnym oraz psychologia zarządzania. Członek SIETAR Polska(Society for Intercultural Education, Training and Research). Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim (m.in. Międzynarodowa kadra menedżerska, Wyd. UE we Wrocławiu, 2011; Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce, CeDeWu, 2014). Wykłada w języku polskim i angielskim. Uczestniczka wielu staży zagranicznych (m.in. International College Program, Orlando, USA; TALARIA Dublin City University, Irlandia) oraz licznych wizyt studyjnych dla wykładowców, m.in. w Erasmus University (Holandia), Aalborg University (Dania) oraz University of Cagliari (Sardynia), Porto University (Portugalia), Malta University, ESCIP School of International Business (Francja).

Marzena Stor

profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Zarządzania Kadrami oraz dyrektor Programu Executive MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, magister lingwistyki stosowanej oraz magister filologii angielskiej. Studiowała w Polsce i USA. Autorka ponad 120 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, wykonawca i kierownik ponad 20 projektów badawczych, w tym międzynarodowych. Uczestniczyła w wielu zagranicznych konferencjach naukowych z dziedziny International Human Resources Management. Recenzent prestiżowych czasopism naukowych jak International Business Review czy Cross-Cultural & Strategic Management. Kilkunastokrotnie otrzymała Indywidualną Nagrodę Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu stopnia pierwszego za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. Zainteresowania naukowo-badawcze to: międzynarodowe i międzykulturowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, korporacje transnarodowe, komunikacja interpersonalna w biznesie, strategie ZZL, zarządzanie zespołami międzynarodowymi. Wykłada w języku polskim i angielskim. Prowadziła też zajęcia w języku angielskim dla tłumaczy języka angielskiego na studiach podyplomowych w zakresie tłumaczeń ekonomiczno-prawnych w ramach różnych programów Unii Europejskiej.

Vincent Cassar

BA(Hons)., MSc(Wales)., PhD(Lond)., CPsychol(UK)., CSci(UK) is a Chartered Organizational Psychologist with the British Psychological Society and a Chartered Scientist with the British Science Council. Vince is Senior Lecturer in the Dept of Management (University of Malta), an Honorary Teaching Fellow at Birkbeck College (University of London) and Visiting Scholar at the University of Zagreb (Croatia). He has worked in the past with HFI (London), Sirota Inc (US/UK), as a self-employed consultant and as a Talent Management Consultant at P5+ (EMD). His research and teaching interests include the psychological contract, entrepreneurship and occupational health and stress. He also has interests in careers and management development / organizational learning. He has presented and published his studies in several top peer-reviewed journals like Work & Stress, Journal of Vocational Behavior, and the International Journal of Human Resource Management. He also acts as a reviewer for several peer-reviewed journals and the American Academy of Management’s OB and Entrepreneurship section. He was founder and President of the Malta Association of Work and Organizational Psychology between 2011 and 2013, Deputy Chair of MCAST between 2013 and 2014 and Chair of Engineering Resources between 2014 and 2015. He is currently a Director of IPS Ltd and a member of the Senior Appointments Advisory Committee (Office of the Prime Minister).


Katarzyna Włoskiewicz

coach (ACC International Coach Federation), asesor, menedżer z wiedzą psychologiczną. Absolwentka polsko – amerykańskiej uczelni (Wyższa Szkoła Biznesu – National –Louis University) oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia. Ukończyła studia podyplomowe Public Relations w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, Szkołę Trenerów Biznesu „Moderator”, Studium Coachingu ICF Ewy Mukoid. Mentor - coach Pracowni Coachingu Uniwersytetu Wrocławskiego, oficjalny partner – coach wspierający przedsiębiorców w ramach organizacji Lewiatan Business Angels. Sesje coachingowe prowadzi w języku polskim oraz angielskim (wypracowane ponad 1000 godzin)

Stephen Branigan

Absolwent Business Studies Open University Milton Keynes w Wielkiej Brytanii. Od 9 lat w Polsce, związany z firmą szkoleniowaąBizneslingua, gdzie pełni funkcję dyrektora ds. metodycznych. Koordynuje prace zespołu 20-osobowego, składającego się z lektorów i trenerów z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA i Irlandii. Prowadzi szkolenia i warsztaty z Business English, kultury organizacyjnej, strategii zarządzania dla firm międzynarodowych.

Renata Giewartowska

HR Manager z doświadczeniem w firmach międzynarodowych z kapitałem japońskim, niemieckim i amerykańskim, głównie w obszarze automotive. Stypendystka Ministerstwa Edukacji i Kultury Japonii w ramach studiów japonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie Shizuoka. Praktyk z kilkunastoletnim stażem w zarządzaniu zasobami ludzkimi i komunikacją wewnętrzną oraz doświadczeniem w projekcie M&A w ramach dużej międzynarodowej korporacji.

Małgorzata Czachor

Absolwentka socjologii, prawa oraz studiów podyplomowych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.Karierę zawodową rozpoczęła jako pracownik socjalny w pomocy społecznej, dzięki czemu od pierwszych dni swojej pracy – rozwiązywała różnorodne problemy dotyczące ludzi. W swojej karierze zawodowej miała szczęście pracować w wielonarodowym środowisku jak i wymagających branżach – produkcyjnej, motoryzacyjnej czy energetycznej - z powodzeniem realizując ambitne cele takie jak: budowanie organizacji od fazy green field, łączenie i integracja spółek w związku z akwizycjami jak i restrukturyzacja organizacji, kosztów i zatrudnienia.Zaangażowana jest na co dzień w prowadzenie działań rozwojowych w zakresie przywództwa, przy wykorzystaniu m.in. badań inteligencji emocjonalnej, ewaluacji 360 stopni, feedbacku, development center, coachingu, mentoringu.Za osobisty cel w pracy zawodowej stawia sobie zawsze wspieranie realizacji strategii biznesowej, poprzez codzienne dostarczanie doskonałych wyników dzięki budowaniu inspirujących warunków ich realizacji w zarządzanym zespole HR.Obecnie pracuje w Fortum, w którym zarządza zasobami ludzkimi dla wszystkich spółek w grupie Fortum w Polsce.

Dorota Molek-Winiarska

z wykształcenia jest psychologiem oraz doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracuje w Katedrze Zarządzania Kadrami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od 14 lat pracuje również jako doradca personalny w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi szkolenia z zakresu psychologii zarządzania i doskonalenia kompetencji przywódczych. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje głównie zagadnienie stresu w pracy, psychologii zdrowia zawodowego oraz efektywności i opłacalności inwestycji z zakresu ZZL. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Jest także sympatykiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Katarzyna Piórkowska

doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze i naukowe plasują się wokół zarządzania strategicznego, a w szczególności strategii behawioralnych i ujęcia ewolucyjnego, a także w obszarze psychologii zarządzania. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Uczestniczka staży zagranicznych oraz licznych wizyt studyjnych dla wykładowców. Trener z zakresu organizacji i zarządzania w licznych organizacjach. Wykłada i prowadzi szkolenia w języku polskim i angielskim.

Darren Chong

Daren’ s significant market research experience and cross-cultural knowledge of Asia and Europe have greatly contributed to the successful completion an array of projects of notable scale. This includes spearheading the conception and subsequent management of an Indian subsidiary for the first Chinese technology company to be listed on the London Stock Exchange (AIM). Darren’s expertise regarding cultural corporate etiquette transcends industries, as was demonstrated when he successfully initiated the R & D for a 40-year-old Polish textile auxiliary in South East Asia. Darren is currently leading the Chinese Desk in one of the Big Four firms in Central Europe. As a certified coach of International Coach Federation (ICF), Darren organizes conferences, conducts regular intercultural management consultancy and workshops for public, government departments and private companies in Asia and Europe. Darren is the author of ‘Jak Polacy mogą przebić mur chiński’, and ‘Sztuka biznesu z Chińczykami / Jak zaczarować indyjską kobrę’.Opinie uczestników I edycji zamieszczono poniżej:

Studia podyplomowe z ICB są bardzo przystępnie podaną „pigułką” informacji o komunikacji w organizacji, poruszającą wiele aspektów istotnych z punktu widzenia praktyków. Ciekawe zajęcia oraz atrakcyjny moduł zajęć na Malcie gwarantują satysfakcję z podjęcia decyzji o wyborze tych studiów. Polecam!

Katarzyna

Specjalista ds. Personalnych (Getin Noble Bank)

Studia podyplomowe jak najbardziej spełniły moje oczekiwania oraz poszerzyły moją wiedzę w zakresie efektywnej komunikacji w organizacji międzynarodowej. Szczególnie mogę polecić moduł, który odbył się na Malcie, a prowadzony był przez prof.Vincenta Cassara!

Katarzyna

Internal Account Manager

Ciekawe zajęcia i świetni prowadzący, łączący wiedzę z praktyką!

Katarzyna

doradca, coach

Serdecznie polecam te studia podyplomowe, zajęcia prowadzone w bardzo ciekawy sposób! Często zmieniający się prowadzący zapewniają atrakcyjność kierunku. Polecam każdemu, kto chciałby udoskonalić swoje umiejętności interpersonalne, podszkolić j.angielski.

Radek

nauczyciel języka angielskiego

Bez wątpienia mogę polecić studia wszystkim, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej o sobie i poczuć inspirację. Połączenie teorii i praktyki pozwala rozwinąć swoje umiejętności.

Renata

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto