Neurozarządzanie edycja 1

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
06.10.2018 r.
Jeszcze 46 dni
Data uruchomienia
13.10.2018 r.
Za 53 dni
Cena
5 300,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Informacje o studiach i bieżącej rekrutacji:
e-mail: marek.krasinski@ue.wroc.pl
tel. +48 601 750 799

Dzięki uczestniczeniu w studiach podyplomowych Neurozarządzanie:

 • zdobędziesz najnowszą światową wiedzę z neuronauki opartą na empirycznych badania naukowych dotyczących indywidualnych genetycznie ukształtowanych podstawowych struktur osobowości i zachowań człowieka, dzięki którym:
 • sprawniej i dogłębniej zrozumiesz ukryte mechanizmy działania oraz potrzeby swoje własne, współpracowników i kontrahentów . To otworzy ci drogę do nowoczesnego zarządzania biznesem na światową skalę.
 • wykonując własną analizę biostrukturalną STRUKTOGRAM uświadomisz sobie, co do tej pory było przyczyną Twoich sukcesów jak i porażek. Dowiesz się gdzie są Twoje największe szanse, te życiowe oraz biznesowe.
 • dzięki poznaniu biostruktur innych ludzi TRIOGRAM nauczysz się rozmawiać językiem natury drugiego człowieka, czyli jego osobowości /innych typów osobowości/ po to, aby lepiej sprzedawać, komunikować się czy wywierać pozytywny wpływ zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami ludzi.
 • zdobędziesz wiedzę jak tworzyć grupy zespołowe w oparciu o struktogram, co znacząco ograniczy potencjał konfliktu wewnętrznego zespołu.
 • zarządzając zespołem i znając biostruktury członków swojego zespołu, będziesz w stanie bardzo trafnie dobrać zadania zgodnie z ich naturą.
 • będziesz potrafił kierować ludźmi indywidualnie, ponieważ każdy potrzebuje innej motywacji i trzeba uważać by go nie demotywować.
 • staniesz się liderem, który nie tylko wytycza szlaki i określa wizje, ale będzie umiał swoją postawą demonstrować wartości gwarantujące wiarygodność. By stać się przywódcą na miarę wymagań współczesnego rynku należy poznać siebie w relacji z samym sobą, w relacji z innymi i otaczającym światem.

Z wiedzy, którą zdobędziesz korzystają największe światowe firmy, takie jak: Microsoft, IBM, Coca-Cola, Tchibo, Mercedes. Zakres merytoryczny w dużym stopniu dotyczyć będzie kwestii związanych ze strategicznym budowaniem biznesu, zarządzaniem, wizerunkiem lidera, prowadzeniem rozmów z podwładnymi czy kontrahentem. Decydując się na studia poznasz ludzką stronę biznesu, czyli uwarunkowane genetycznie wzory osobowości oraz ludzkiego zachowania.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZA

 • Poznanie międzynarodowych narzędzi STRUKTOGRAM i TRIOGRAM, które pozwalają w sposób precyzyjny określić predyspozycje własne, predyspozycje i potrzeby klientów i kontrahentów w oparciu o analizę biostrukturalną mózgu.
 • Wykorzystanie wiedzy biostrukturanej w takich dziedzinach biznesu jak: zarządzanie, sprzedaż, coaching, marketing, PR i finanse, z takimi narzędziami jak TRIOGRAM 2 , STRUKTOGRAM 3, STRUKTOGRAM 4
 • Zapoznanie się z najnowszymi badaniami w obszarze wiedzy o mózgu w przełożeniu na życie i biznes.

Każdy uczestnik studiów otrzyma cztery międzynarodowe certyfikaty:
STRUKTOGRAM 1 - klucz do poznania siebie
TRIOGRAM 2 - klucz do poznania drugiego człowieka
STRUKTOGRAM 3 - kl;ucz do poznania klienta
STRUKTOGRAM 4 - klucz do przywództwa i budowania zespołu,
których zdobycie na otwartym rynku to koszt 4 200 PLN.
Certyfikaty uznawane są w 23 krajach na świecie.

Adresaci

Adresatami studiów są przedsiębiorcy, marketingowcy, handlowcy, specjaliści HR, PR, menadżerowie, osoby zarządzające, przedstawiciele kadry kierowniczej wszystkich szczebli. Studia stanowią też wsparcie i dają przewagę konkurencyjną osobom planującym uruchomić własne przedsięwzięcia dzięki wskazaniu skutecznych strategii biznesowego działania.
Przeznaczone są też i dla tych, którzy wywierają wpływ i chcą osiągać jeszcze lepsze wyniki, dzięki poznaniu ukrytych mechanizmów decyzyjnych klientów i kontrahentów.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 140 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
MÓZG JAKO ORGAN I NARZĘDZIE W NEUROBIZNESIE
1. Neurobiologiczne podstawy funkcjonowania mózgu 4
2. Genetycznie ukształtowana struktura osobowości i zachowania 4
3. Analiza biostrukturalna w oparciu o STRUKTOGRAM klucz do poznania siebie - wyrażanie siebie i funkcjonowanie zgodnie z indywidualnym stylem 4
4. Wykorzystanie własnego potencjału osobowości, indywidualne mocne i słabe strony 4
5. Zarządzanie samym sobą - jak budować markę osobistą 8
NEUROKOMUNIKACJA W BIZNESIE
6. TRIOGRAM - świadomość zachowań innych ludzi, kluczowe warunki genetyczne 4
7. Indywidualność innych ludzi, jak motywować i wpływać na nich w sposób wiarygodny 4
8. Analiza poznania drugiego człowieka, jak rozmawiać językiem innych typów osobowości 4
9. Biokomunikacja - rozpoznanie biostruktury, aby komunikacja przebiegała w sposób, który łączy i daje efekt świetnej reakcji 4
NEUROSPRZEDAŻ W BIZNESIE
10. Jak komunikować się z osobami, których motywy zakupowe są różne 4
11. TRIADA jako biostruktura sprzedaży zgodna z oczekiwaniami i potrzebami klienta 5
12. Osobista motywacja klientów do zakupu 5
13. Tworzenie unikatowej oferty handlowej opartej na rozpoznawalności osobowości klienta 5
14. Jak skutecznie sprzedawać, jak budować przewagę konkurencyjną 8
15. Jak skutecznie finalizować transakcje w oparciu o indywidualną osobowość klientów 5
16. Sukces w sprzedaży 8
NEUROPRZYWÓDZTWO I BUDOWANIE ZESPOŁÓW W BIZNESIE
17. Unikatowy wizerunek przywództwa 8
18. Kompetencje przywódcze ze STRUKTOGRAMEM 5
19. Motywacja i demotywacja 8
20. Triada jako biostruktura skutecznego przywództwa 4
21. Wyzwanie dla przywództwa 8
22. Analiza strukturalna zespołu 5
23. Triada przywództwa - dobieranie trafnie zadań dla innych i dopasowanie człowieka do danego stanowiska 5
24. Tworzenie grup zespołowych zgodnie ze STRUKTOGRAMEM, indywidualnym potencjałem pracownika 5
MODUŁ ORGANIZACYJNY
25. Inauguracja studiów 2
26. Konsultacje 4
27. Egzamin końcowy 6
RAZEM 140

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (min. 80%)
 • Przygotowanie i prezentacja projektu końcowego o charakterze praktycznym
 • Zaliczenie poszczególnych modułów w celu uzyskania dodatkowych certyfikatów

Organizacja studiów

 • Studia prowadzone są w języku polskim.
 • Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.
 • Zajęcia odbywają się w soboty oraz niedziele od godziny 09:00 do 16:15, planowana liczba zjazdów: ok 12.
 • Studia prowadzone będą w salach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu lub w wynajętych salach szkoleniowych na terenie Wrocławia.
 • Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.
 • Studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła.

Terminy zjazdów w I semestrze zostaną podane po potwierdzeniu uruchomienia kierunku.

Kadra dydaktyczna

Edyta Pędzisz Neurocoach, Master Business Training, Certyfikowany Trener Struktogram. 1/Pracuje na najnowszych międzynarodowych narzędziach Struktogram. 2/ Twórca instytucji, placówek oraz organizacji pozarządowych. 3/ Prekursor wprowadzenia Neurocoachingu do Szkół Gimnazjalnych, w tym zagadnień z biznesu i autoprezentacji. Mentorzy od których czerpie wiedzę: Anthony Robbins, Brian Tracy, Harv Ekher, Louise L. Hay, dr Robrt B. Cialdini.

dr Marek Krasiński Człowiek, który wierzy w ideę lean i kaizen. W praktyce prowadzi badania związane z wdrożeniem lean management dostosowanego do specyfiki polskiej kultury. Autor książki na temat kulturowych uwarunkowań wykorzystania koncepcji, metod i narzędzi lean management. Trener i konsultant. Jest także wykładowcą w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada certyfikaty PDCA Group Lean Trainer, OpEx Six Sigma Green Belt, Prince2 Foundation. Współzałożyciel Stowarzyszenia Lean Management Polska, Kierownik Menedżerskich Studiów Podyplomowych Lean Management, Lean Services, Six Sigma, Transformacja Lean Six Sigma, Zarządzanie dla Inżynierów. Zapraszany prelegent na konferencje w Polsce, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Japonii. Prywatnie miłośnik japońskich samochodów, azjatyckiej kuchni i tybetańskich lwiątek.

dr Aleksander Binsztok
http://binsztok.pl/nasz-zespol/dr-aleksander-binsztok/

Klaudia Migasiewicz

dr Krzysztof Ćwik

Marzena Gmiterek Psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczona koordynatorka naukowych projektów dedykowanych problematyce relacji interpersonalnych. W swojej aktywności badawczej zaangażowana w analizę intrapsychicznych uwarunkowań samooceny. Zainteresowana rozwojem zespołów bazującym na ich potencjale. Uczestniczka licznych wystąpień konferencyjnych. Autorka programów szkoleniowo-dydaktycznych bazujących na nowoczesnej wiedzy i technikach pracy z grupą. Z pasją doskonali warsztat pracy z grupą.

dr Aleksandra Całka

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Marek Krasiński
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
tel. 601750799,71/36-80-653
e-mail: marek.krasinski@ue.wroc.pl
pok. 810, bud. Z

Cena

5300 PLN

Podstawowa cena studiów to 5300 PLN płatna jednorazowo.
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za studia na dwie raty po 2800 PLN lub cztery raty po 1500 PLN.

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Pani Alina Sofińska udziela informacji związanych ze Studiami oraz przyjmuje dokumenty aplikacyjne.

Dokumenty w formie papierowej należy składać w pok. 4 w bud. CKU (ul. Kamienna 43) w godzinach podanych na stronie: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Dodatkowych informacji o Studiach udziela także ich Kierownik: dr Marek Krasiński Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania +48 601 750 799 marek.krasinski@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-10-06

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-13

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich (do wglądu) + kserokopia tego dyplomu

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

w okresie wakacyjnym

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-15.00
piątek 8.00-15.00
sobota - nieczynne
niedziela - nieczynne

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto