Zarządzanie miastem Program organizowany pod patronatem Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej - www.araw.pl

Semestr zimowy 2017/2018, letni 2017/2018

Data uruchomienia
14.10.2017 r.
Studia uruchomione
Cena
4 000,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem Programu "Zarządzanie Miastem" są interdyscyplinarne studia, których efektem jest wykształcenie miejskich innowatorów.

Program Studiów przygotowano w celu nauczania aktualnej wiedzy w zakresie funkcjonowania sfery publicznej, administracji miejskiej, budżetu miasta, tworzenia strategii rozwoju i foresightu strategicznego oraz kreatywnych rozwiązań na wielu płaszczyznach miasta, m. in. smart city. Uwzględnia on także niezmiernie aktualne dzisiaj zagadnienia partycypacji społecznej.

Równie istotnym elementem kształcenia studentów jest uruchamianie i rozwój ich potencjału twórczego oraz praktycznej kreatywności, jak również umiejętności podejmowania decyzji. Studenci nabywają umiejętności nieszablonowego rozwiązywania miejskich problemów, skutkujących opracowaniem innowacji w zakresie działania systemu miejskiego.

Adresaci

Studia zostały specjalnie zaprojektowane i dostosowane do potrzeb osób planujących rozpocząć/kontynuować karierę zawodową zarówno jako przyszły menadżer w administracji miejskiej, innowator, społecznik, polityk czy przedsiębiorca.

Absolwent uzyskuje wielostronne kwalifikacje, umożliwiające mu sprawne poruszanie się w strukturach miejskich.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 144 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
MODUŁ I: PODSTAWY WIEDZY
1. Wprowadzenie do współczesnych koncepcji rozwoju miast 6
2. Inteligentne miasta – smart cities 6
3. Kooperacyjne modele biznesu w miastach (KLASTRY) 6
4. Logistyka miejska 6
5. Logistyka imprez masowych 6
6. Prawne aspekty funkcjonowania administracji miejskiej 6
7. Miejski system e-administracji 6
8. Modele partycypacji społecznej 6
9. Procesy demograficzne w miastach 6
10. Wyzwania procesów rewitalizacji i gentryfikacji 6
MODUŁ II: UMIEJĘTNOŚCI
11. Inżynieria Innowacyjności 12
12. Podejmowanie decyzji 12
13. Budowa strategii rozwoju miasta 12
14. Foresight społeczny 6
15. Zarządzanie finansami miasta 12
16. Zarządzanie kapitałem ludzkim 12
17. Kreowanie polityki miejskiej 12
18. Foresight strategiczny 6
19. Egzamin końcowy 4
RAZEM 148

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • aktywność/obecność na zajęciach (wymagany 80% obecności)
 • egzamin końcowy (forma, zakres materiału – ustalony odpowiednio do każdego Modułu z możliwością projektów indywidualnych i grupowych)

Organizacja studiów

 • zajęcia odbywają się przy Wydziale Nauk Ekonomicznych
 • 12 zjazdów co dwa tygodnie: sobota-niedziela w godzinach 9:00-14:00
 • materiały do zajęć, książki.

Terminy zjazdów: 14-15.10.2017 r.; 28-29.10.2017 r. (wykład prof. T. Arciszewskiego!!!); 25-26.11. 2017r.; 02-03.12.2017 r.; 20-21.01.2018 r. ; 03-04.02.2018 r.

Kadra dydaktyczna

Spotkania (w formie wykładów, zajęć, warsztatów) prowadzone są przez naukowców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, których pasją jest tworzenie wysokiej jakości środowiska miejskiego.

W celu stworzenia programu klasy światowej planowane jest zapraszanie wykładowców z całego świata.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Małgorzata Pięta-Kanurska, prof. UE
Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych
e-mail: malgorzata.pieta-kanurska@ue.wroc.pl

Cena

4000 PLN

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Na wniosek słuchacza możliwość płatności w większej liczbie rat.

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem informacji o uruchomieniu kierunku.

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin uruchomienia studiów: 2017-10-14

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane:
 • oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • apostille
 • tłumaczenie apostille

Dodatkowe informacje

Studia pod patronatem Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

araw


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto