Zarządzanie procesami Wrocław

Semestr zimowy 2016/2017, letni 2016/2017

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
19.11.2016 r.
Studia uruchomione
Cena
4 500,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Zadaniem studiów podyplomowych jest: 1.Pogłębienie wiedzy z zakresu:

 • praktycznych i teoretycznych aspektów zarządzania procesami, przy wykorzystaniu takich narzędzi jak: Lean Management, Six Sigma, MSA, TOC, TWI, raporty A3 i 8D, diagram SIPOC, flowchart, diagram Pareto, KPI, Balanced Score Card, i.in.
 • praktycznych i teoretycznych aspektów budowania relacji z klientami i współpracownikami, a w szczególności komunikowania o problemach, realizowania w zespole projektów ciągłego doskonalenia, skutecznego prowadzenia spotkań i sprawnego zarządzania zespołem w organizacji,
 • prowadzenia w organizacji projektów ciągłego doskonalenia, stosowania rozwiązań zarządzania wizualnego

b) doskonalenie umiejętności:

 • prowadzenia i utrzymywania prawidłowych relacji z klientami i współpracownikami,
 • diagnozowania potrzeb i badania satysfakcji klientów,
 • budowania współpracy i zaangażowania personelu,
 • identyfikowania problemów w organizacji,
 • zastosowania takich narzędzi, jak Six Sigma, Lean Management, MSA, TOC, TWi, raporty A3 i 8D, diagram SIPOC, flowchart, diagram Pareto, KPI, Balanced Score Card służących ocenie skuteczności i efektywności organizacji i procesów,
 • modelowania i monitorowania procesów biznesowych.

c) kształtowanie takich postaw, jak:

 • kreatywność, samodzielność i konsekwencja w działaniu,
 • efektywna organizacja pracy i współpraca z zespole,
 • dbałość o profesjonalną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną,
 • rozpoznawanie i ocenianie podstaw etycznych metod zarządzania stosowanych w organizacji,
 • potrzeba ustawicznego poszerzania horyzontów w odniesieniu do różnych obszarów działania organizacji.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie zarządzania procesowego. Studia stanowią unikalne połączenie społecznych kompetencji menedżerskich wraz z nowoczesnymi technikami i narzędziami zarządzania procesami. Studenci podczas studiów mają możliwość udziału w sesjach z praktykami z zarzadzania procesami, dzielenia się własnymi doświadczeniami, a także udziału w ćwiczeniach dotyczących metodyki prowadzenia projektów ciągłego doskonalenia. Pod kierownictwem trenerów, doradców, coachów słuchacze przygotowują przez cały cykl studiów projekt zaliczeniowy, który podlega ocenie. W ramach studiów słuchacze ucestniczą w zajęciach dotyczących takich zagadnień, jak:

 • Podstawy Six Sigma,
 • Metodyka TWI,
 • Raportowanie w zarzadzaniu procesami,
 • Zarządzanie wizualne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem procesów

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 184 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Zarządzania procesami zmian w przedsiębiorstwie 8
2. Analiza procesów biznesowych 6
3. Zasady i narzędzia Lean Manufacturing 16
4. Podstawy Six Sigma 16
5. Metodyka prowadzenia projektów ciąglego doskonalenia 8
6. Eskalacja i rozwiązywanie problemów 8
7. Metodyka TWI 8
8. Kierowanie zespołem pracowniczym 8
9. Kształtowanie relacji z pracownikami 8
10. Najlepsze praktyki w zarzadzaniu procesami - forum wymiany doświadczeń 8
11. Logistyczna obsługa klienta 8
12. Zarządzanie jakością 8
13. Zarządzanie środowiskiem 4
14. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 4
15. Raportowanie w zarządzaniu procesem 8
16. Zarządzanie wizualne 8
17. Podstawy TOC (Theory of Constrains) 8
18. Przegląd prac zaliczeniowych - sesje coachingowe 8
19. Przygotowanie do egzaminu końcowego, sesja podsumowująca 8
20. Analiza systemów pomiarowych 12
21. Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań 8
22. Zarządzanie bezpieczeństwem procesów PSM (Process Safety Management) 6
RAZEM 184

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Uczestnicy studiów podyplomowych zobowiązani są do systematycznego uczęszczania na wszystkie zajęcia oraz do przygotowania się do zajęć, zgodnie ze wskazówkami prowadzącego zajęcia. Dopuszcza się nieobecność uczestnika studiów podyplomowych w ilości nie większej niż 20 % wszystkich zaplanowanych dni, w których odbywają się zajęcia. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania dyplomu jest: a) otrzymanie pozytywnych zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, b) przygotowanie projektu ciągłego doskonalenia, c) uzyskania pozytywnej oceny na egzaminie końcowym (prezentacja i obrona rozwiązania problemu oraz ogólna znajomość tematyki studiów podyplomowych).

Organizacja studiów

Nabór kandydatów/tek do udziału w studiach podyplomowych prowadzi pani mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 • Studia organizowane są przez Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Studia odbywają się we Wrocławiu.
 • Organizacja zjazdów: sobota-niedziela, zajęcia od godz. 9:00 do godz. 16:00.
 • Dodatkowe usługi np. materiały promocyjne, dostęp do materiałów, dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcy i trenerzy to: a) pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mający doświadczenie dydaktyczne i praktyczne w zakresie systemów zarządzania, zarządzania procesami w organizacjach, zarządzania zespołem w organizacji, kształtowania relacji z pracownikami, Lean Management b) kluczowi pracownicy firm produkcyjnych posiadających bogate doświadczenie w zakresie doskonalenia procesów, mapowania strumienia wartości, metodyki TWI, c) pracownicy Politechniki Wrocławskiej o wyjątkowej znajomości zagadnień SIX SIGMA, MSA d) doradcy i konsultanci z zakresu TOC, zarządzania wizualnego

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

Paweł Skowron
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
e-mail: pawel.skowron@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Tadeusz Borys
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
tel. 75 73 38 257

Cena

4500 PLN

Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 4500,00 brutto.

Kontakt i zapisy

Dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego, należy złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław

Punkt obsługi szkoleń i studiów podyplomowych czynny w godzinach: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Informacje o studiach i kontakt we Wrocławiu: mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 53-307 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2016-10-15

Termin uruchomienia studiów: 2016-11-19

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacje

W ramach studiów podyplomowych słuchacze uzyskują:

1) Cochaing prac zaliczeniowych/projektów w trakcie trwania studiów

2) Zajęcia z doświadzczoną kadrą menedżerską

3) Sesje z praktykami

4) Certyfikat Six Sigma na poziomie Yellow Belt

5) Certyfikat Menedżera Procesu


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto