Rachunkowość i finanse – studia dla kandydatów na głównego księgowego (Jelenia Góra)

Semestr zimowy 2016/2017, letni 2016/2017

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
22.10.2016 r.
Studia uruchomione
Cena
3 200,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie rozwiązań ewidencji księgowej i podatkowej, sporządzania sprawozdań finansowych oraz innych raportów. Umożliwiają słuchaczom zapoznanie się z praktycznym wykorzystaniem informacji wypływających z systemu księgowości, praktycznym wykorzystaniem instrumentów analizy finansowej, przygotowują do egzaminu na głównego księgowego osoby posiadające kilkuletnią praktykę w pionach finansowo – księgowych oraz posiadające podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków. Studia przygotowują do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych a ich ukończenie niewątpliwie wpłynie na sposób kalkulacji i wysokość składki ubezpieczeniowej (obowiązkowego OC). Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy nie tylko z zakresu rachunkowości, ale również z zakresu prawa, strategii podatkowej, sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, controllingu i wielu innych zagadnień przedstawionych w programie studiów, co niewątpliwie ułatwi i usprawni pracę w komórkach finansowo-księgowych. Program studiów został opracowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie 60 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów).

Adresaci

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych zarówno ekonomicznych jak i nieekonomicznych, pragnących zmienić zawód czy zostać Głównymi Księgowymi, osób chcących prowadzić usługowo księgi rachunkowe (biura rachunkowe) a także pracowników sektora finansów publicznych. Szerokie spektrum zagadnień poruszanych na studiach pozwala na uczestnictwo w nich osób, które dopiero zaczynają pracę w księgowości, jak i osób pracujących w służbach finansowo - księgowych od wielu lat.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 244 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wykład inauguracyjny 2
2. Organizacja przedsiębiorstw 3
3. Prawo pracy 8
4. Ekonomika przedsiębiorstw 3
5. Systemy podatkowe (PIT,CIT, VAT, postępowanie podatkowe) 14
6. Strategia podatkowa przedsiębiorstwa 6
7. Otoczenie a gospodarka finansowa przedsiębiorstwa 2
8. Źródła finansowania działalności gospodarczej 6
9. Historia zawodu księgowego i myśli rachunkowej 2
10. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 6
11. Regulacje prawne z zakresu rachunkowości, polityka rachunkowości 8
12. Wybrane problemy ewidencji operacji gospodarczych 60
13. Sprawozdawczość finansowa 24
14. Zmienna wartość pieniądza w czasie 1
15. Analiza sprawozdań finansowych 7
16. Elementy rynku finansowego 8
17. Sprawozdawczy rachunek kosztów 16
18. Rachunkowość zarządcza i controlling 16
19. Technologia informacji 8
20. Rewizja finansowa i usługi atestacyjne 16
21. Rachunkowość organizacji pozarządowych 8
22. Etyka zawodowa 4
23. Rachunkowość podatkowa 16
24. Egzamin końcowy 0
RAZEM 244

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (wymagany 80% obecności), • egzamin końcowy (test wyboru z zakresu prowadzonych zajęć oraz zadania z rachunkowości).

Organizacja studiów

Zajęcia odbywają się na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, w systemie sobotnio-niedzielnym, około 7 zjazdów w semestrze, w godzinach 09.00 - 15.45.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi, posiadający również doświadczenie praktyczne, z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (Katedry Finansów i Rachunkowości, Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej) oraz wybitni fachowcy z dziedziny prawa i księgowości.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Joanna Zuchewicz
tel. 603 080 837
e-mail: joanna.zuchewicz@ue.wroc.pl
pok. 87, bud. A

Opiekun naukowy

dr hab. Jacek Adamek, prof. UE
tel. (75) 75 38 341
e-mail: jacek.adamek@ue.wroc.pl

Cena

3200 PLN

Cena promocyjna przy grupie powyżej 20 osób.
Przy grupie poniżej 20 osób cena: 3800,00 PLN. Płatne w dwóch ratach semestralnych po 1600,00/1900,00 PLN na Indywidualne Konta Słuchaczy widoczne w panelu użytkownika z dopiskiem "KFiR - główny księgowy".
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na cztery raty.

Kontakt i zapisy

Kontakt w sprawie studiów: dr Joanna Zuchewicz tel. 603 080 837 Sprawy administracyjne: anna.zienkiewicz-wozniak@ue.wroc.pl, tel. 757538395. Zapisy: Dziekanat studiów III stopnia, bud. A, pok. 59 I piętro. Zapisy na studia podyplomowe trwają od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:00 Tel. 757538395. Wymagane dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego (zakładka poniżej), należy złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Dziekanat studiów III stopnia, bud. A, pok. 59, I piętro, ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2016-10-18

Termin uruchomienia studiów: 2016-10-22

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia (proszę najpierw się zarejestrować - zakładka poniżej)
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • 1 zdjęcie (format 35x45 mm)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony).
  • Wzory obowiązujących dokumentów umieszczone są na platformie internetowej studiów podyplomowych - dostępne po założeniu konta w formularzu zgłoszeniowym.

Dodatkowe informacje

Studia dostosowane są do założeń programu edukacyjnego dla zawodowych księgowych, opracowanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz programu opracowanego przez Komitet IFAC (zawartego w Międzynarodowych Standardach Edukacji (MSE) oraz Międzynarodowych Wytycznych Edukacji dla Zawodowych Księgowych. 

Płatności prosimy dokonywać z dopiskiem: "KFiR - główny księgowy" na indywidualne konta słuchaczy - widoczne w panelu uzytkownika po rejestracji.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto