Przedsiębiorstwo społeczne

Semestr zimowy 2016/2017, letni 2016/2017

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Cena
2 900,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Głównym celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy, rozwój umiejętności oraz kompetencji osobistych i społecznych w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstwa społecznego.

Absolwent studiów podyplomowych będzie dysponować wiedzą i umiejętnościami koniecznymi do założenia, sprawnego zarządzania oraz efektywnego budowania relacji w organizacji społecznej. Wyróżnikiem takiej organizacji jest równowaga lub przewaga celów społecznych nad ekonomicznymi.

Program jest ukierunkowany na zdobycie praktycznych umiejętności i wiedzy, które pozwolą na szybkie przejście od pomysłu do realizacji. Współpracujemy z najlepszymi praktykami w tej dziedzinie.

Jeśli jesteście zgraną grupą ludzi i chcecie nie tylko zarabiać ale również pomagać sobie i innym to te studia są dla Was!

Adresaci

 • Osoby (w tym bezrobotne), które chcą założyć przedsiębiorstwo społeczne takie jak m.in. spółdzielnię socjalną, spółdzielnię osób prawnych, kooperatywę, fundację lub stowarzyszenie
 • Pracownicy fundacji , stowarzyszeń i innych instytucji 3 sektora, którzy chcą prowadzić lub rozwijać działalność gospodarczą w ramach swojej organizacji.
 • Pracownicy instytucji otoczenia biznesu.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 140 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorcy 8
2. Zasady etyczne i ideowe przedsiębiorczości społecznej 4
3. Polityka społeczna i przedsiębiorczość społeczna w Unii Europejskiej 6
4. Spółdzielnie socjalne i spółdzielnie osób prawnych 2
5. Pozostałe formy przedsiębiorstw społecznych 4
6. Prawo pracy 4
7. Finansowanie i prawa osób niepełnosprawnych 4
8. Zamówienia publiczne 4
9. Klauzule społeczne 2
10. Biznesplan 16
11. Obsługa księgowa 8
12. Źródła finansowania 6
13. Fundusze publiczne w finansowaniu podmiotów ekonomii społecznej 8
14. Marketing 4
15. Social Media 4
16. Zarządzanie projektowe 16
17. Narzędzia zarządzania zespołem 8
18. Wolontariat pracowniczy 4
19. Zarządzanie ryzykiem finansowym 6
20. Narzędzia e-gospodarki 6
21. Przedsiębiorstwa społeczne w praktyce 8
22. Seminaria 8
RAZEM 140

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecności na zajęciach (wymagany min. 80 % obecności)
 • przygotowanie i obrona pracy końcowej

Organizacja studiów

 • Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Zjazdy sobota-niedziela; 10 zjazdów średnio co 2, 3 tygodnie

Kadra dydaktyczna

Oprócz pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu posiadających doświadczenie praktyczne w przygotowywaniu biznesplanów, analizie finansowej i zarządzaniu projektami zajęcia będą prowadzić następujący eksperci:

Szymon Surmacz

Animator przedsiębiorczości społecznej, szkoleniowiec. Specjalista w zakresie wykorzystywania do celów społecznych: marketingu oraz technik multimedialnych i informatycznych. Współzałożyciel kwartalnika „Nowy Obywatel” oraz współtwórca koncepcji i redaktor czasopisma „JAK robić biznes społeczny”, aktywista ruchów opartych na współpracy i wymianie (OpenSource i Creative Commons). Prezes Stowarzyszenia Wolimierz, działacz ruchu Odnowy Wsi Dolnośląskiej. http://katalizator.biz/info/

Ewa Majewska

Biegły rewident. Dyplomowany Księgowy. Wieloletni doświadczony wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Specjalizuje sie w rachunkowości, podatkach i analizie finansowej. W przeszłości była członkiem Zarządu oraz członkiem rady nadzorczej SM „Oskar” we Wrocławiu. Była również biegłym sądowym z zakresu księgowości i finansów przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Prowadzi działalność gospodarczą. Jest autorką i współautorką kilku książek, artykułów i referatów z zakresu rachunkowości. Odznaczona w 2007 r. srebrną a w 2011 r. złotą odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Piotr Hanaj Dyrektor ds. Prawnych w Coders Center sp. z o.o., doradca restrukturyzacyjny (nr licencji: 915), licencjonowany syndyk masy upadłości, likwidator oraz aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (nr wpisu: APL-WR-140047). Ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wieloletni członek organów spółek prawa handlowego (m. in. Likwidator, Członek Zarządu, Prokurent). Specjalizuje się w obsłudze spółek prawa handlowego, w szczególności z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw, przekształceń, fuzji i podziału spółek, a także prawa kontraktowego oraz upadłościowego.

Oraz dodatkowo specjaliści programu Związków Banków Polskich "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem".

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Iwo Augustyński
Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych
pok. 106, bud. B

Opiekun naukowy

dr hab Ewa Pancer-Cybulska, prof. UE
Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych
e-mail: ewa.cybulska@ue.wroc.pl
pok. 105, bud. B

Cena

2900 PLN

Płatność za studia wnieść w dwóch ratach.
Pierwszą - po otrzymaniu informacji o uruchomieniu kierunku. Drugą przed rozpoczęciem drugiego semestru studiów.
Większa liczba rat możliwa na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2016-09-15

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane:
 • oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • apostille
 • tłumaczenie apostille

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota - 8.30-14.30
niedziela - 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto