Menedżerskie Studia Podyplomowe Kierowanie Ludźmi (People Management) (Wrocław III edycja)

Semestr zimowy 2016/2017, letni 2016/2017

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
22.10.2016 r.
Studia uruchomione
Cena
3 800,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Studia powstały jako odpowiedź na zgłaszane potrzeby stojące przed obecnymi oraz przyszłymi osobami kierującymi ludźmi, czyli kierownikami, menedżerami oraz właścicielami firm. Zasadniczym celem Studiów jest przygotowanie Słuchaczy do pracy na tychże stanowiskach. Ich przedmiotem jest rozwój kluczowych i specjalistycznych kompetencji niezbędnych w procesie kierowania ludźmi na różnych poziomach zarządzania. Program studium został tak opracowany, aby umożliwić Słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie:

 • kierowania zespołem ludzi oraz wpływania na ich działania i zachowania,
 • zarządzania kompetencjami pracowników,
 • planowania zatrudnienia, doboru, rozwoju i szkolenia, motywowania oraz oceniania pracowników,
 • zarządzania pracą na wszystkich szczeblach zarządzania i w różnych organizacjach,
 • podstaw psychologii pracy oraz zarządzania stresem własnym, jak i podwładnych,
 • zarządzania czasem pracy oraz jakością pracy,
 • kształtowania kultury organizacyjnej,
 • prowadzenia negocjacji,
 • prawnych aspektów kierowania ludźmi,
 • planowania własnej kariery zawodowej,
 • doskonalenia zarządzania kadrą oraz procesami biznesowymi w celu dążenia do jak najlepszych efektów ekonomicznych.

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Adresaci

absolwenci nieekonomicznych szkół wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) lub II stopnia (magisterskie), • absolwenci uczelni ekonomicznych

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 184 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu
1. Organizacja i kierowanie zespołem
2. Metody i techniki doboru pracowników
3. Podstawy zarządzania
4. Zarządzanie strategiczne
5. Motywowanie do pracy
6. Ocenianie pracowników
7. Zarządzanie talentami
8. Zarządzanie kompetencjami pracowników
9. Podstawy psychologii pracy
10. Stres w pracy kierowniczej
11. Coachingowy styl zarządzania
12. Mobbing pracowniczy
13. Kierowanie zmianami
14. Zarządzanie karierą zawodową pracowników
15. Zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników
16. Mediacje i negocjacje
17. Zarządzanie czasem
18. Kultura innowacji
19. Nowoczesne metody doskonalenia procesów pracy
20. Prawne aspekty kierowania ludźmi
21. Komunikacja w pracy
22. Warsztaty menedżerskie
23. Egzamin

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Egzamin końcowy.

Organizacja studiów

studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów • zjazdy mają charakter spotkań sobotnio-niedzielnych (średnio co dwa tygodnie), • dodatkowe usługi: materiały uzupełniające do zajęć

Uczestnicy studiów mają prawo do korzystania: • z biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, • z konsultacji osób prowadzących zajęcia i opieki metodycznej przy rozwiązywaniu problemów praktycznych (w ramach zajęć seminaryjnych).

Kadra dydaktyczna

• wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego posiadający bogate doświadczenie zarówno akademickie, jak również w prowadzeniu działalności szkoleniowo-doradczej oraz konsultingowej na rzecz praktyki gospodarczej. • przedstawiciele praktyki gospodarczej

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Barbara Chomątowska
Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
e-mail: barbara.chomatowska@ue.wroc.pl
pok. 723, bud. Z

Opiekun naukowy

prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński
Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
tel. 71 36 80 665
e-mail: zdzislaw.jasinski@ue.wroc.pl

Cena

3800 PLN

Możliwość płatności w czterech ratach (po 950 zł), brak opłaty wpisowej, pierwszą ratę należy zapłacić w terminie 10 dni po otrzymaniu zawiadomienia o uruchomienia studiów.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów i podaniu terminu, kwoty i konta do dokonania wpłaty. Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Dodatkowych informacji udziela kierownik studiów: dr Barbara Chomątowska; e-mail: barbara.chomatowska@gmail.com

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2016-10-17

Termin uruchomienia studiów: 2016-10-22

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne i/lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

Dodatkowe informacje

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Serdecznie zapraszamy


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto