Doradztwo podatkowe

online__21_


Semestr zimowy 2016/2017, letni 2016/2017

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
15.10.2016 r.
Studia uruchomione
Cena
4 900,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce, celem przygotowania do egzaminów zawodowego na doradcę podatkowego. Aktualizacja wiedzy o bieżących zmianach w obszarze tego systemu w Polsce oraz na świecie. Przekazanie umiejętności prawidłowego stosowania przepisów podatkowych.

Adresaci

Format studiów został opracowany na potrzeby osób zamierzających zdawać egzamin na doradcę podatkowego lub osób, które pragną usystematyzować lub poszerzyć swoją wiedzę o systemie podatkowym w Polsce.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 186 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Elementy prawa cywilnego i handlowego 6
2. Źródła i wykładnia prawa podatkowego 2
3. Struktura instytucjonalna systemu podatkowego 4
4. Międzynarodowe prawo podatkowe 5
5. Przepisy podatkowe Unii Europejskiej 3
6. Analiza podatkowa 16
7. Prawo celne i akcyzowe 8
8. Podatek VAT i PCC, w tym unijne przepisy dot. podatku VAT 24
9. Podatek CIT, w tym unijne przepisy dot. podatku CIT 16
10. Podatek PIT 16
11. Podatki lokalne 4
12. Podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa, podatek tonażowy, podatek od gier 4
13. Postępowanie podatkowe, w tym interpretacje podatkowe 8
14. Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa i skarbowa 8
15. Postępowanie sądowo - administracyjne 4
16. Postępowanie egzekucyjne w administracji 4
17. Przygotowywanie pism procesowych 4
18. Ewidencja podatkowa 4
19. Rachunkowość 6
20. Prawo karne skarbowe 2
21. Wykonywanie zawodu doradcy i etyka zawodowa 6
22. Tajemnica skarbowa i wydawanie zaświadczeń 2
23. Zobowiązania podatkowe 4
24. Porozumienia w sprawie ustalania cen transakcyjnych 2
25. Krajowe i międzynarodowe rozliczenia dywidend 4
26. Prawo dewizowe 2
27. Seminarium 10
28. Egzamin 8
RAZEM 186

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecność na zajęciach (wymagane 70% obecności); • przygotowanie o obrona pracy końcowej; • egzamin końcowy (forma pisemna, zakres przedmiotowy obejmuje zagadnienia poruszane na zajęciach).

Organizacja studiów

Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów 10 zjazdów w trybie sobota – niedziela.

Nad studiami patronat objęli: Krajowa Izba Doradców Podatkowych O/Wrocław – Partner Merytoryczny Wydawnictwo Wiedza i Praktyka – Partner Prasowy Wortal PIT.PL - Partner Internetowy

W ramach studiów uczestnicy otrzymają zestaw aktualnych aktów prawnych, niezbędnych do egzaminu na doradcę podatkowego. Zestaw pytań na egzamin oraz jedną z publikacji Patrona Prasowego.

Kadra dydaktyczna

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktycy doradcy podatkowi zrzeszeni w Dolnośląskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doświadczeni trenerzy i konsultanci, łączący pasje naukowe z praktyczną znajomością zagadnień.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Krzysztof Biernacki
e-mail: krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl
pok. 103, bud. A

Opiekun naukowy

dr hab. Jacek Uchman, prof. UE
Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych
tel. 71 36 80 212
e-mail: jacek.uchman@ue.wroc.pl
bud. B

Cena

4900 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty (max. 8 rat - na wniosek słuchacza).

Kontakt i zapisy

Kierownik studiów: Krzysztof Biernacki, e-mail: krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2016-09-30

Termin uruchomienia studiów: 2016-10-15

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane:
  • oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
  • tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • apostille
  • tłumaczenie apostille

Dodatkowe informacje

logo_claimpitpl

image001

Terminy zjazdów w I semestrze, rok akad. 2016/2017:

15-16 października 2016 r.

05-06 listopada 2016 r. 

19-20 listopada 2016 r. 

10-11 grudnia 2016 r.

07-08 stycznia 2017 r.

21-22 stycznia 2017 r. 


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto