Rachunkowość - studia podyplomowe dla nieksięgowych

Semestr letni 2015/2016, zimowy 2016/2017

Cena
3 950,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Zapraszamy na studia od października 2016 r. Obecnie można się zapisać na studia Rachunkowość i podatki edycja 40. Rozpoczęcie zajęć na studiach 27-28.02.2016 r.

Dodatkowe informacje o studiach u kierownika studiów tel. 501056723 , a także w sekretariacie tel. 71 3680422.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej, sprawozdawczości finansowej, regulacji i organizacji rachunkowości, a także podstawowej wiedzy z zakresu opodatkowania i norm prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Słuchacze nabędą umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdania finansowego oraz dokonywania podstawowych rozliczeń podatkowych. W programie studiów zastosowano warsztaty z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą programu finansowo-księgowego, a także wykorzystania oprogramowania w rozliczeniach publicznoprawnych.

Adresaci

• osoby początkujące, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, a w szczególności prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej • osoby, które ukończyły studia nieekomomiczne i poszukują systematycznej wiedzy i umiejętności z rachunkowości, prowadzenia ksiąg i podstawowych rozliczeń publicznoprawnych • osoby poszukujące wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości w celu przekwalifikowana oraz zmiany pracy, a także osoby powracające na rynek pracy • osoby, które pracuje na stanowiskach nieksięgowych, ale współpracujące z działami finansowymi oraz partnerami i instytucjami zewnętrznymi • osoby, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach w działach księgowych i w biurach rachunkowych • właściciele i zarządzający przedsiębiorstwami poszukujący wiedzy z zakresu organizacji rachunkowości i wykorzystania informacji ksiegowych

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu
1. Podstawy rachunkowości
2. Prawne regulacje rachunkowości
3. Podstawy ewidencji księgowej
4. Ewidencja aktywów trwałych
5. Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i aktywów finansowych
6. Ewidencja rozrachunków
7. Ewidencja materiałów i towarów
8. Ewidencja produktów gotowych
9. Ewidencja przychodów, kosztów i wyniku finansowego
10. Ewidencja kapitałów i rezerw
11. Rachunek kosztów
12. Sporządzanie sprawozdania finansowego
13. Controlling
14. Organizacja ksiąg rachunkowych
15. Opodatkowanie działalności gospodarczej
16. Podatki i opłaty lokalne
17. Rozliczanie składek ubezpieczeniowych
18. Podatek dochodowy
19. Podatek od towarów i usług
20. Rachunkowość podatkowa
21. Prawo gospodarcze
22. Zawieranie i realizacja umów z kontrahentami
23. Rozliczanie składek ubezpieczeniowych w programie PŁATNIK
24. Prowadzenie ksiąg rachunkowych za pomocą programu FK

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej

Organizacja studiów

• studia są organizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie • słuchacze otrzymują zestaw książek związanych z tematyką studiów

Kadra dydaktyczna

Wykłady i konwersatoria prowadzone są przez uznanych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz doświadczonych pracowników organów podatkowych, księgowych i doradców podatkowych.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Edward Nowak
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
e-mail: edward.nowak@ue.wroc.pl

Cena

3950 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na max 8 rat.
Wzór podania o rozłożenie płatności na raty znajduje się na stronie - dla osób zalogowanych (zapisanych na studia).

Kontakt i zapisy

Sekretariat Katedry Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu mgr Magdalena Barańska e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl Sekretariat czynny: pn-pt. 7.00-14.30, tel. 71 36 80 422 tel. 501056723 (kierownik studiów)

Dokumenty należy składać osobiście w bud. CKU p. 4 lub listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru)
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • 2 zdjęcia (podpisane)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich (i kserokopia)
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacje

O przyjęciu na studia decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń. Złożenie dokumentów oznacza przyjęcie na studia. Po złożeniu dokumentów słuchacze otrzymują listownie informację o dokładnym terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.


Dodatkowe informacje na temat studiów można uzyskać u kierownika

tel. 501 05 67 23.Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto