Finanse i zarządzanie oświatą (Wrocław)

Semestr letni 2015/2016, zimowy 2016/2017

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
12.03.2016 r.
Studia uruchomione
Cena
4 000,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania i wypełniania zadań właściwych dla pracowników oraz kierowników jednostek systemu oświaty oraz zajmujących się oświata komórek urzędów jednostek samorządu terytorialnego, poprzez poszerzenie wiedzy słuchaczy oraz wyposażenie ich w umiejętności w zakresie: 1. prawnych form działania samorządu terytorialnego w zakresie zadań oświatowych 2. metod planowania, ewidencji oraz sprawozdawczości operacji finansowo-gospodarczych w jednostkach systemu oświaty 3. metod kształtowania i optymalizacji wydatków samorządu terytorialnego na oświatę 4. instrumentów realizacji zadań kierownika jednostki systemu oświaty 5. metod i instrumentów ochrony interesów majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Adresaci

Studia przeznaczone są do absolwentów szkół wyższych, zamierzających uzupełnić swoją wiedzę zawodową oraz zwiększyć posiadane umiejętności i kompetencje w zakresie finansów i zarządzania oświatą, a zwłaszcza dla: • dyrektorów i kandydatów na dyrektorów szkół, przedszkoli oraz innych podmiotów systemu oświaty • wójtów, burmistrzów, członków zarządów powiatów • radnych, a także dla wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 230 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wykład inauguracyjny 8
2. Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego 8
3. Organizacja i źródła finansowania systemu oświaty 6
4. Strategie działalności organizacji oświatowej. Warsztaty 6
5. Prawo oświatowe. Karta nauczyciela. Prawo pracy. 12
6. Zamówienia publiczne w oświacie 8
7. Podstawy planowania finansowego w oświatowych jednostkach sektora finansów publicznych 16
8. Zasady dotowania niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz jednostek publicznych prowadzonych przez podmiot inny niż właściwa JST 8
9. Wykorzystanie środków europejskich w systemie oświaty 8
10. Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa w oświacie 8
11. Podstawy zarządzania 8
12. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Systemy motywacyjne. 8
13. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu jednostką systemu oświaty 6
14. Marketing usług edukacyjnych 6
15. Techniki negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych w oświacie 8
16. Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia 6
17. Arkusz organizacyjny a koszty funkcjonowania szkoły 6
18. Doskonalenie i awans zawodowy nauczyciela 6
19. Systemy oceniania w edukacji 6
20. Projektowanie programu rozwoju szkoły/placówki oświatowe oraz programu wychowawczego i profilaktyki 6
21. Profilaktyka, wychowanie i opieka w jednostce systemu oświaty 6
22. Praktyka obsługi finansowej szkół przez JST 6
23. Audyt i kontrola zarządcza w jednostkach systemu oświaty 8
24. Odpowiedzialność prawna nauczyciela i dyrektora szkoły/placówki oświatowej 8
25. Dyscyplina finansów publicznych 8
26. Seminarium 40
RAZEM 230

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (wymagane 80% obecności), • przygotowanie i obrona pracy końcowej (problematyka wchodząca w zakres tematyki studiów), • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (z zakresu zajęć).

Organizacja studiów

• Studia prowadzone są w języku polskim. • Studia organizowane przez Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. • Miejsce prowadzenia zajęć Wrocław (budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego). • Podmiot współpracujący firma Vulcan • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (zwykle w godz. 9.00 - 15.45), • Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami są doświadczeni praktycy w zakresie finansów i zarządzania oświatą oraz finansów samorządu terytorialnego – dyrektorzy szkół, eksperci oświatowi, skarbnicy gmin, członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, samorządowych kolegiów odwoławczych, rzecznicy dyscypliny finansów publicznych, członkowie komisji orzekających, eksperci Biura Analiz Sejmowych, a także wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Arkadiusz Babczuk, adiunkt
Katedra Finansów i Rachunkowości
tel. 75 7538263
e-mail: arkadiusz.babczuk@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

dr hab. Marian Kachniarz, prof. UE

Cena

4000 PLN

Na pisemna prośbę uczestnika istnieje możliwość rozłożenia płatności na większą liczbę rat.

Kontakt i zapisy

Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl
pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2016-03-11

Termin uruchomienia studiów: 2016-03-12

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • 2 zdjęcia (35mm x 45mm)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacje

baner_vulcan


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota - 8.30-14.30
niedziela - 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto