Finanse samorządu terytorialnego Wrocław

Semestr letni 2015/2016, zimowy 2016/2017

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
02.04.2016 r.
Studia uruchomione
Cena
3 000,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy oraz wyposażenie ich w umiejętności w zakresie: 1. pozycji ustrojowej oraz prawnych form działania samorządu terytorialnego 2. metod planowania, ewidencji oraz sprawozdawczości operacji finansowo-gospodarczych samorządu terytorialnego 3. metod kształtowania i optymalizacji wydatków samorządu terytorialnego 4. instrumentów realizowania oraz optymalizowania dochodów samorządu terytorialnego 5. przepisów prawa w dotyczących podatków i opłat lokalnych 6. metod i instrumentów równoważenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego 7. metod i instrumentów ochrony interesów majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 8. tworzenia projektów aktów prawa miejscowego oraz decyzji administracyjnych

Adresaci

Studia przeznaczone są do absolwentów szkół wyższych, zamierzających uzupełnić swoją wiedzę zawodową oraz zwiększyć posiadane umiejętności i kompetencje w zakresie finansów samorządu terytorialnego. Są one przeznaczone zarówno dla osób pracujących w sektorze finansów publicznych, a zwłaszcza dla: • wójtów, burmistrzów, członków zarządów powiatów, • radnych, • pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w tym samorządowych jednostek organizacyjnych, jak i dla osób współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego (pracowników banków, organów kontroli państwowej i organów administracji państwowej), a także dla wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 218 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wykład inauguracyjny 2
2. Ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego 6
3. Podatkowe dochody jednostek samorządu terytorialnego 6
4. Niepodatkowe dochody jednostek samorządu terytorialnego 2
5. Prawne granice wydatków publicznych 4
6. Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi w jednostkach samorządu terytorialnego 6
7. Budżet oraz wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 16
8. Udzielanie dotacji z budżetów samorządowych 6
9. Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego 4
10. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi 6
11. Dyscyplina finansów publicznych 6
12. Rachunkowość budżetowa 16
13. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 6
14. Prawo administracyjne 8
15. Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego 8
16. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców 8
17. Zamówienia publiczne 8
18. Zarządzanie usługami publicznymi a finanse JST 8
19. Gospodarka odpadami komunalnymi a finanse JST 4
20. Odpowiedzialność urzędników i funkcjonariuszy publicznych 6
21. Kontrola skarbowa działalności samorządu terytorialnego 4
22. Podatek VAT w działalności samorządu terytorialnego 4
23. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w procesie gospodarowania środkami publicznymi 6
24. Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego w zakresie spraw finansowych 6
25. Stosowanie Ordynacji podatkowej w jednostkach samorządu terytorialnego 6
26. Audyt i kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego 6
27. Zarządzanie finansami samorządowych placówek służby zdrowia 6
28. Zarządzanie oświatą 6
29. Seminarium 38
RAZEM 218

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (wymagane 80% obecności), • przygotowanie i obrona pracy końcowej (problematyka wchodząca w zakres tematyki studiów), • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (z zakresu zajęć).

Organizacja studiów

• Studia prowadzone są w języku polskim. • Studia organizowane przez Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. • Miejsce prowadzenia zajęć Wrocław (budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego UE we Wrocławiu). • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (zwykle w godz. 9.00 - 15.45), • Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami są doświadczeni praktycy samorządu terytorialnego – członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, samorządowych kolegiów odwoławczych, rzecznicy dyscypliny finansów publicznych, członkowie komisji orzekających, eksperci Biura Analiz Sejmowych, samorządowcy, a także wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Arkadiusz Babczuk, adiunkt
Katedra Finansów i Rachunkowości
tel. 75 7538263
e-mail: arkadiusz.babczuk@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Grażyna Borys
Katedra Finansów i Rachunkowości
tel. 75 75 38 219
pok. 85, bud. A

Cena

3000 PLN

Na pisemna prośbę uczestnika istnieje możliwość rozłożenia płatności na większą liczbę rat.

Kontakt i zapisy

Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl
pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2016-04-01

Termin uruchomienia studiów: 2016-04-02

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • 2 zdjęcia (35mm x 45mm)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto