Nauczanie podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce

Semestr letni 2015/2016, zimowy 2016/2017

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
27.02.2016 r.
Studia uruchomione
Cena
1 900,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, nielegitymujących się wyższym wykształceniem ekonomicznym, do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów „Podstawy przedsiębiorczości” i „Ekonomia w praktyce”. Absolwent studiów podyplomowych uzyska przygotowanie teoretyczne i kwalifikacje praktyczne w zakresie prowadzenia przedmiotów „Podstawy przedsiębiorczości” i „Ekonomia w praktyce” z wykorzystaniem nowoczesnych form transferu wiedzy, takich jak: nauczanie poprzez studia przypadku, gry i symulacje biznesowe, ćwiczenia warsztatowe, a także konwencjonalnych metod dydaktycznych. Jego wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne zogniskują się wokół zagadnień związanych z przedsiębiorstwem, przedsiębiorczością, projektowaniem działalności gospodarczej, rynkiem, rynkiem pracy, państwem, gospodarką i instytucjami rynkowymi.

Adresaci

Studia skierowane są do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 230 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Decyzje menedżerskie 15
2. Kreatywność w biznesie 15
3. Doskonalenie funkcji menedżerskich 15
4. Zarządzanie czasem 15
5. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie 20
6. Podstawy ekonomii 15
7. Analiza efektywności czynników produkcyjnych w przedsiębiorstwie 20
8. Ekonomika przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 20
9. Zarządzanie finansami osobistymi 15
10. System samorządu terytorialnego 20
11. Finanse publiczne 15
12. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 20
13. Rynek pracy 10
14. Metody oceny projektów gospodarczych 15
RAZEM 230

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Obecność na zajęciach przewidzianych w programie (co najmniej 80% obecności). Uzyskanie pozytywnej oceny z ustnego egzaminu końcowego (z zakresu zajęć).

Organizacja studiów

 • Studia są prowadzone w języku polskim,
 • studia są organizowane przez Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki,
 • miejsce prowadzenia zajęć Jelenia Góra,
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (15 dwudniowych sesji zwykle w godz. 9.00 - 16.00),

Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Kadra dydaktyczna

prof. UE dr hab. Małgorzata Markowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Gospodarki Regionalnej

dr Andrzej Raszkowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Gospodarki Regionalnej

dr Andrzej Sztando Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Gospodarki Regionalnej

dr Beata Bal-Domańska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Gospodarki Regionalnej

dr Dariusz Głuszczuk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Gospodarki Regionalnej

dr Marian Maciejuk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Gospodarki Regionalnej

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Dariusz Głuszczuk
Katedra Gospodarki Regionalnej
tel. 603 270 410
e-mail: dariusz.gluszczuk@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE
Katedra Gospodarki Regionalnej
e-mail: elzbieta.sobczak@ue.wroc.pl

Cena

1900 PLN

Możliwość uiszczenia opłaty w dwóch ratach.

 • I rata 950,00 PLN – płatna do 31.03.2016;
 • II rata 950,00 PLN – płatna do 30.06.2016.

Płatności należy dokonywać na Indywidualne Konta Słuchaczy widoczne w panelu użytkownika.
Odbiorca:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 52-345 Wrocław
Tytułem:
EZiT, Studia Podyplomowe - Nauczanie podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce, Kierownik studiów - Dariusz Głuszczuk

Kontakt i zapisy

Dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego, należy złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

mgr Edyta Cygan Dziekanat Wydziału ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra

Informacje o studiach i kontakt w Jeleniej Górze: mgr Edyta Cygan

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Dziekanat Wydziału

Tel.: 75 75 38 293 E -mail: edyta.cygan@ue.wroc.pl Pok. 56 bud. A Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra W przypadku pytań merytorycznych - kontakt z kierownikiem studiów:

dr Dariusz Głuszczuk E-mail: dariusz.gluszczuk@ue.wroc.pl Tel. kontaktowy dla słuchaczy: 603 270 410

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2016-02-21

Termin uruchomienia studiów: 2016-02-27

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, kierowane do Dziekana Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • formularz osobowy (zgłoszeniowy),
 • oświadczenie o pokryciu kosztów lub zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia podyplomowe z zakładu pracy, urzędu pracy, PFRON lub innego podmiotu, jeżeli studia finansowane są przez pracodawcę lub inny podmiot,
 • kserokopię dowodu osobistego (obydwie strony),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia,
 • dwie fotografie (37mm x 52mm)
 • Wzory obowiązujących dokumentów umieszczone są na platformie internetowej studiów podyplomowych

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto