Lean Management – Menedżerskie Studia Podyplomowe (VII edycja)

Semestr zimowy 2015/2016, letni 2015/2016

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
17.10.2015 r.
Studia uruchomione
Cena
4 800,00 zł

Strona WWW: http://www.lean.ue.wroc.pl/

Cele i charakterystyka studiów

Rekrutacja zamknięta ze względu na brak wolnych miejsc.
Ostatnie 2 wolne miejsca mamy na edycji VIII, zapraszamy

Informacje o studiach i bieżącej rekrutacji: e-mail: marek.krasinski@ue.wroc.pl tel. +48 601 750 799

Zapraszamy Państwa do NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNYCH w Polsce Studiów Podyplomowych związanych z Lean Management. Nasze studia są stale udoskonalane i charakteryzuje je NAJWYŻSZA JAKOŚĆ oraz nastawienie na generowanie jak największej korzyści dla Słuchaczy. Nasza kadra reprezentuje najlepsze działy Lean międzynarodowych korporacji, m.in. Volvo, Ikea, Lufthansa GBS, Mondelēz International (poprzednio Kraft Foods Polska), Oknoplast, ELSEN Logistics, oraz firmy consultingowe specjalizujące się w lean management, m.in. MyLean, LeanAction, IDPVerbis, Langas Group.

Dotychczas nasze studia ukończyło ponad 200 osób i WSZYSCY POLECILIBY studia znajomym (dane na podstawie wyników ankiet). Przyjeżdżają do nas Słuchacze ze wszystkich szesnastu województw w Polsce, a także osoby, które mieszkają poza granicami. To świadczy o naszej jakości. Zapraszamy także do zapoznania się w wystawionymi nam przez Słuchaczy referencjami http://www.lean.ue.wroc.pl/?page_id=493

Najważniejszymi referencjami dla nas jest jednak fakt, iż nasz zespół został zaproszony do organizacji dedykowanych Studiów Podyplomowych z zakresu Lean Management oraz Six Sigma dla KGHM Polska Miedź S.A. To dla nas wielkie wyróżnienie oraz dowód na najwyższą jakość kierunków Lean Management - Menedżerskie Studia Podyplomowe oraz Six Sigma - Menedżerskie Studia Podyplomowe.

Uczestnicy zajęć otrzymują kompleksową wiedzę menedżerską związaną ze szczupłym zarządzaniem (lean managementem). Celem studiów jest oddziaływanie na dwa główne obszary Uczestników – kompetencje miękkie, które są niezbędne dla prawidłowego zrozumienia oraz wdrażania lean w organizacjach oraz kompetencje twarde – narzędzia, metody i techniki, które stosuje się w przedsiębiorstwach zarządzanych zgodnie z koncepcją lean management.

Program studiów został przygotowany w oparciu o konsultacje z menedżerami wielu przedsiębiorstw, które potrzebują wykwalifikowanych osób do skutecznego wprowadzania lean managementu. Zajęcia prowadzone są w głównej mierze w formie warsztatowej, z dużym naciskiem na stronę praktyczną pracy lean menedżera. W ramach studiów Uczestnicy spędzą jeden dzień w przedsiębiorstwie, w którym funkcjonuje lean management i będą mogli w praktyce poznać mechanizmy jego funkcjonowania.

Zajęcia prowadzane są przez uznanych praktyków zarządzania z dużym doświadczeniem dydaktycznym. Kadrę trenerską stanowią pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, konsultanci Lean Instytutu Doskonalenia Produkcji VERBiS oraz Menedżerowie Lean znanych, międzynarodowych korporacji i firm doradczych.

Studia zostały opracowane w taki sposób, aby zmaksymalizować korzyści dla Słuchaczy. Najważniejsze z nich to:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju,
 • możliwość uzyskania akredytowanego przez PDCA Group certyfikatu Lean Foundation w cenie studiów,
 • Certyfikat Praktycznej Znajomości Lean Managementu wydany przez Instytut Doskonalenia Produkcji,
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez najlepszą kadrę dydaktyków i praktyków lean managementu z wieloletnim doświadczeniem,
 • uczestniczenie w Studiach, których program odpowiada aktualnym potrzebom przedsiębiorstw,
 • możliwość skorzystania z dodatkowej oferty szkoleń dedykowanych tylko Słuchaczom, +możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

Dodatkowo Słuchacze otrzymują w ramach studiów m.in.:

 • licencjonowane kopie specjalistycznego oprogramowania, m.in. Visio 2013 Pro, który jest pomocny m.in. przy tworzeniu map strumienia wartości,
 • dostęp do zasobów bibliotecznych Uniwersytetu,
 • dostęp do światowych baz naukowych, m.in. EBSCO oraz Web of Knowledge,
 • publikacje książkowe związane z zarządzaniem oraz z lean managementem.

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć oraz usystematyzować wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy lean managera. Kierowane są zarówno do osób, pełniących funkcje menedżerskie, jak i przygotowujących się do ich objęcia.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 193 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy wiedzy menedżerskiej 8
2. Zarządzanie zmianami w organizacji 8
3. Kultura organizacyjna 8
4. Kontekst kulturowy lean managementu w Polsce 8
5. Modele biznesu oparte na lean management 8
6. Przywództwo w kulturze lean 8
7. Techniki kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów 6
8. Komunikacja i praca zespołowa 6
9. Lean project management 8
10. Gra symulacyjna lean 6
11. Mapowanie i doskonalenie strumienia wartości 6
12. 5S 6
13. Zarządzanie wizualne 6
14. TPM 6
15. Just-In-Time, Kanban 6
16. Gra symulacyjna KanbanIT 8
17. Planowanie i harmonogramowanie 6
18. Praca standaryzowana 6
19. SMED 6
20. Kaizen 6
21. Wskaźniki i mierniki procesów 6
22. Raport jednostronicowy (A3 management) 6
23. Rozwiązywanie problemów - podejście PDCA 6
24. Narzędzia jakościowe 6
25. Case studies - najlepsze praktyki 8
26. Warsztaty "Lean Event" 8
27. Techniki i organizacja studiowania 4
28. Seminarium projektowe 10
29. Egzamin Lean Foundation 3
RAZEM 193

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (min. 80%)
 • Przygotowanie i prezentacja projektu końcowego o charakterze praktycznym

Ukończenie studiów z wymaganą obecnością oraz przygotowanie i zaprezentowanie projektu końcowego pozwalają na uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Uzupełnienie ww. zdanym egzaminem (sprawdzającym wiedzę ze studiów) pozwala na uzyskanie akredytowanego przez PDCA Group certyfikatu Lean Foundation (w cenie studiów).

Organizacja studiów

 • Studia prowadzone są w języku polskim.
 • Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.
 • Zajęcia odbywają się w soboty oraz niedziele od godziny 09:00 do 16:15 (z wyjątkiem warsztatów "Lean Event", planowana liczba zjazdów: ok 12.
 • Jeden dzień zajęć będzie miał formę wyjazdową i odbędzie się w przedsiębiorstwie, w którym wdrożony jest lean management. W ten dzień zjazd zacznie się w piątek ok. 8 rano.
 • Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.
 • Słuchacze otrzymują indeksy ze zdjęciem, w których prowadzący dokonują zaliczeń poszczególnych przedmiotów.
 • Studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią:

 • Doświadczeni konsultanci lean managementu współpracujący z firmą IDP Verbis, która specjalizuje się w prowadzeniu projektów doradczych i szkoleniowych w organizacjach o charakterze produkcyjnym. Konsultanci Verbis są ludźmi z wieloletnim doświadczeniem, doskonale operujący narzędziami filozofii Lean Manufacturing.
 • Członkowie i współpracownicy Instytutu Doskonalenia Produkcji, którzy chcą propagować w Polsce wiedzę z zakresu lean, a także dzielić się swoimi wieloletnimi doświadczeniami praktycznymi. Instytut Doskonalenia Produkcji jest także organizatorem uznanej w polskim środowisku leanowym, cyklicznej Konferencji „Lean Management w Praktyce”.
 • Menedżerowie Lean z takich firm, jak MyLean, Langas Group, Ikea, Volvo, Lean Action, Mondelēz International (poprzednio Kraft Foods Polska), Oknoplast, ELSEN Logistics, Lufthansa GBS.
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dużym doświadczeniem szkoleniowym.

Sylwetki trenerów opisane są na dole strony - zapraszamy!

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Marek Krasiński
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
tel. 601 750 799
e-mail: marek.krasinski@ue.wroc.pl
pok. 810, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Mieczysław Przybyła, prof. UE
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
e-mail: mieczyslaw.przybyla@ue.wroc.pl

Cena

4800 PLN

Podstawowa cena Studiów to 4 800,00 PLN brutto, płatna w dwóch ratach
Przy płatności jednorazowej przyznawany jest rabat w wysokości 5% i wówczas cena Studiów to 4560,00 PLN brutto.

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w:

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław,
 • tel. 71 36 80 949, pokój 4

Dokumenty w formie papierowej należy składać w pok. 4 w bud. CKU (ul. Kamienna 43) w godzinach podanych na stronie: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

 • Dodatkowych informacji o Studiach udziela także ich Kierownik:
 • dr Marek Krasiński
 • Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
 • +48 601 750 799
 • marek.krasinski@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2015-10-09

Termin uruchomienia studiów: 2015-10-17

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • 1 zdjęcie - wymiary 35(37) mm - 45(47) mm
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo:http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

Dodatkowe informacje

Limit miejsc: Rekrutacja trwa do 09.10.2015r., jednak jest to formalna data ukończenia procesu rekrutacji. Data zamknięcia zapisów nie jest znana, ponieważ decyduje o tym ilość przesłanych zgłoszeń. Z tego względu zachęcamy do nie zwlekania z zapisem na Studia do ostatniej chwili. O kolejności przyjęcia na Studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenie pierwszej raty lub całości (dopiero wpłata jest ostatecznym potwierdzeniem zgłoszenia).

W edycji 2015/2016 utrzymujemy leanowe ceny :)

Opłata za Studia może być rozłożona na dwie raty (bez dodatkowych podań), jednak w przypadku płatności jednorazowej, całkowity koszt Studiów jest niższy. Przy opłacie ratalnej, pierwsza rata będzie płatna do dnia zakończenia rekrutacji, a druga rata przed rozpoczęciem semestru letniego, natomiast w przypadku płatności jednorazowej, powinna ona być dokonana do dnia zakończenia rekrutacji, zgodnie z podanymi przez Kierownika Studiów terminami. Poniższa tabela prezentuje szczegóły dotyczące odpłatności za Studia w zależności od wybranego wariantu.

Płatność jednorazowa
rabat 5%

Płatność w dwóch ratach
cena podstawowa

5 130 PLN

4 560 PLN

5 400 PLN

2 x  2 400 = 4 800 PLN

Nie ma żadnych dodatkowych ukrytych kosztów, jak np. wpisowe, opłata za egzamin czy opłata za wydanie świadectwa!

Dane do wszystkich wpłat:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

NR KONTA: Każdy otrzymuje swój indywidualny nr konta do wpłat - dostępny po zalogowaniu

Słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych przy Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Świadectwo zawiera wykaz przedmiotów oraz ocenę ogólną.

Harmonogram zjazdów znajduje się na stronie http://www.lean.ue.wroc.pl/?p=441

Kadrę dydaktyczną stanowią:

 • Członkowie i współpracownicy Instytutu Doskonalenia Produkcji VERBiS, którzy chcą propagować w Polsce wiedzę z zakresu lean, a także dzielić się swoimi wieloletnimi doświadczeniami praktycznymi. Instytut Doskonalenia Produkcji VERBiS jest także organizatorem uznanej w polskim środowisku leanowym, cyklicznej Konferencji „Lean Management w Praktyce”.
 • Pracownicy takich firm, jak Volvo, Langas Group, Ikea, Lean Action, Mondelēz International (poprzednio Kraft Foods Polska), Oknoplast.
 • Członkowie Stowarzyszenia Lean Management Polska.
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dużym doświadczeniem szkoleniowym.

Opiekunem naukowym Studiów jest prof. dr hab. Mieczysław Przybyła – Kierownik Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania

Kierownikiem Studiów jest dr Marek Krasiński, który tematyką lean managementu interesuje się nieprzerwanie od 2007 roku.
Dr Krasiński jest autorem wielu publikacji związanych z możliwościami stosowania japońskich koncepcji zarządzania w polskim obszarze kulturowym, w tym książki pt. „Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania”. Jest autorem pierwszych w Polsce publikacji związanych z możliwością stosowania metodyki Kanban w zarządzaniu projektami IT i non-IT oraz autorskiej metodyki diagnozowania przygotowania organizacji do wdrożenia lean. Certyfikowany OpEx Six Sigma Green Belt. Realizował projekty m.in. dla Toyota Motor Industries Poland, Bridgestone Diversified Products Poland. LG Display, Guenther Polska, PHP MOCHNIK.
W Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu prowadzi zajęcia z japońskich metod zarządzania na różnych studiach podyplomowych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych oraz sprawuję opiekę nad Kołem Naukowym KAIZEN.
Jest także autorem gry symulacyjnej KanbanIT, która znajduje się w programie Menedżerskich Studiów Podyplomowych – Lean Management.
Jako ekspert, dr Marek Krasiński regularnie bierze udział w szkoleniach oraz sesjach treningowych na całym świecie. W ostatnim czasie prowadził prelekcję podczas Letniej Szkoły Lean Management w Wolfsburgu oraz szereg sesji treningowych podczas 1st Japan Kaizen Tour w Japonii, gdzie także wygłosił otwierającą mowę w Ambasadzie RP w Tokio. Został także zaproszony z wykładem przez SHOKOKAI (związek japońskich pracodawców w Polsce), które skupia niemal 90 firm japońskich działających w Polsce.

Tomasz Król – ekspert w dziedzinie wdrażania Lean Management, konsultant, trener i autor programów szkoleniowych w obszarze zarządzania produkcją. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w stosowaniu filozofii Lean Management, prowadzi szkolenia z zakresu technik i narzędzi odchudzonego wytwarzania. Do 2002. związany z przemysłem motoryzacyjnym. Od tego czasu wdraża autorskie rozwiązania w przedsiębiorstwach, w tym m.in. NUTRICIA, Cadbury Wedel Sp. z o. o., Wagony Świdnica S.A., FAM S.A., PESA Pojazdy Szynowe, POCH S.A., Victaulic Polska, Scania Poland. Specjalizuje się w metodyce kaizen, tworzeniu wskaźników pomiaru procesów produkcyjnych, technice SMED, systemie TPM, a także standaryzacji pracy. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Warszawskiej. Biegle posługuje się językiem angielskim i rosyjskim, w których także prowadzi szkolenia.ppruszynskiPrzemysław Pruszyński – Absolwent Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Project Manager” oraz „Zarządzanie Produkcją” w Wyższej Szkole Europejskiej. Certyfikowany Project Manager (IPMA) oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001: 18001.
Od początku swojej kariery wdraża i rozwija system i narzędzia z zakresu Lean Manufacturing. Zdobywca najważniejsze nagrody z zakresu metodyki TPM, czyli nagrody JIPM „Doskonałość TPM” uzyskanej na początku 2010r ze swoim zespołem w browarze w Żywcu.
Od 3 lat wspomaga firmę IKEA przy wprowadzaniu kultury Lean w jej zakładach produkcyjnych na terenie Polski, Rosji i Chin. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Operacyjnego w jednej z fabryk IKEA na terenie Federacji Rosyjskiej.
Miłośnik nowoczesnych systemów zarządzania produkcją skupiających się wokół szeroko pojętego wdrażania metod Lean Manufacturing.
Od ponad 7 lat dzieli się swoją wiedzą prowadząc wdrożenia i szkolenia z zakresu Lean, łącznie przeprowadził ponad 1000 godzin warsztatowo-szkoleniowych w różnych firmach, prowadził szkolenia m.in. dla Tauron S.A., AcelorMital S.A, Tabiplast, Polmer, WernerKenkel, Eurolocks, NitroErg S.A, Frosta S.A, Grupa Żywiec S.A., Klingspor, Metal Union, Technoservice, Wagony Świdnica, Shultz Seating System, ZAK Serwis S.A.

Kamila Lachowicz pracuje dla jednej z międzynarodowych korporacji we Wrocławiu. Część jej zadań zorientowana jest na szkolenia i rozwój, część na księgowość. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe opierały się głównie na przeprowadzeniu procesów rekrutacji i rozwoju pracowników. Jako absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu była trenerem międzynarodowego programu edukacyjnego Odyseja Umysłu w ramach którego w 2009 roku zdobyła ze studentami tytuł Wicemistrzów Świata, obecnie jest sędzią w konkursach krajowych i ogólnopolskich. Jest także tutorem i trenerem Akademii Przyszłości w Stowarzyszeniu WIOSNA. Na swoich szkoleniach doradza jak szukać, oceniać i rozwijać umiejętności oraz talenty. Pasją Kamili jest kreatywność, sposoby jej wykorzystania w biznesie i rozwoju osobistym oraz firmowym.Kamil RadomKamil Radom – specjalista w zakresie metodologii Lean Manufacturing. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz gry symulacyjne z narzędzi i metod LM. Konsultant z doświadczeniem we wdrażaniu metod odchudzonego wytwarzania w firmach z przemysłu ciężkiego, spożywczego, kolejowego, stolarki otworowej, farmaceutycznego oraz wydobywczego. Dotychczas współpracował min. z takimi firmami jak: PeBeKa Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń, Wagony Świdnica S.A., FAM S.A., Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp. j., PESA Pojazdy Szynowe, Stolbud Włoszczowa S.A, SCANIA, KIRCHHOFF, StellaPack, PORTA, AKRIHIN, KGHM. Współtwórca programu szkoleniowego dla Liderów Zmian HMG KGHM. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego.akrotkiAndrzej Krótki – trener, konsultant i koordynator projektów wdrożeniowych Lean Manufacturing w przedsiębiorstwach produkcyjnych i serwisowych. Współpracował m.in. z KGHM – Huta Miedzi Głógów, Raben Transport, FAM S.A., Greenbrier, Rejs, Protech, Gzella, Rothlehner, Stolbud Włoszczowa S.A., Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp. j.. Specjalista w zakresie audytów organizacji produkcji, których przeprowadził blisko 30. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz gry symulacyjne z narzędzi i metod LM, motywacji i kreatywnego myślenia. Współtwórca programu szkoleniowego dla Liderów Zmian HMG KGHM. Koordynator cyklu konferencji „Lean Management w Praktyce”. Prywatnie fan podróży, orientalnych smaków i muzyki na żywo. Absolwent Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.Michał Wolak – trener, coach, konsultant wdrażający narzędzia Lean Manufacturing w organizacjach o charakterze, produkcyjnym, księgowym i usługowym. Przez ponad 3 lata pracował w Capgemini – międzynarodowej korporacji – jako lider zespołu księgowych, a później jako trener wewnętrzny, gdzie wyspecjalizował się w prowadzeniu szkoleń dotyczących podnoszenia jakości i efektywności pracy według metodologii Lean Management oraz Kaizen. Współpracował min. z takimi firmami jak: Stolbud Włoszczowa S.A., Rothlehner – podesty ruchome Sp. z o. o., Raben Transport Sp. z o.o., Dr. Oetcker, Grupa KOPEX. Doświadczenie zdobywał także prowadząc szkolenia dla TVP S.A., Redwoods, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, DGA S.A., Akademii Medycznej w Warszawie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Szkoły Trenerskiej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. J. Tischnera. Prowadzi coaching osobisty, menadżerski, grupowy oraz projektowy.

Marcin_HoldaMarcin Hołda – Kierownik ds. Ciągłego Doskonalenia dla Klastra Czekolady w Polsce, Mondelēz International (poprzednio Kraft Foods Polska).
Wdraża Lean Management od 10 lat. Posiada doświadczenie zawodowe w różnych branżach m.in. elektrycznej, energetycznej, grzewczej, spożywczej i chemicznej.
Do tej pory tworzył struktury organizacyjne, rozwijał działy ciągłego doskonalenia, projektował i przeprowadzał szkolenia oraz warsztaty Lean zarówno dla kadry kierowniczej, jak i dla pracowników liniowych. Obecnie koordynuje działania w 4 fabrykach czekolady w Polsce.jjaniszewskiJan M. Janiszewski – Uczestnik studiów doktoranckich w Kolegium Ekonomiczno Społecznym SGH. Autor licznych artykułów i opracowań z zakresu kaizen, lean management, zarządzania jakością oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Doświadczenie zdobywał realizując projekty z zakresu optymalizacji produkcji i staże w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Organizator konferencji, wizyt benchmarkingowych w kraju i za granicą (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Japonia) i szkoleń z zakresu lean management. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół geopolityki, konkurencyjności międzynarodowej, kaizen, demografii oraz wpływu kultury na modele zarządzania. Posiada uprawnienia pedagogiczne do pracy nauczyciela. Ekonomista, inżynier i politolog z wykształcenia i zamiłowania, project manager z zawodu. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.ksiemieniuk (105x158)Kamil Siemieniuk – inżynier procesu – z tematyką lean managemant związany od 7 lat. Autor wielu artykułów naukowych i projektów dotyczących organizacji produkcji i jej wpływu na inne aspekty działalności przedsiębiorstwa jak ochrona środowiska, czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Wiedzę teoretyczną łączy z praktyką, obejmując w firmach stanowiska i działy wsparcia produkcji. Doświadczenie menedżerskie zdobywał jako Manager Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie branży maszynowej, obecnie obejmuje samodzielne stanowisko projektowe w wiodącej firmie branży stolarki otworowej segmentu premium, jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją . Codzienne stykanie się z problemami i efektami wprowadzanych zmian pozwala na mu na efektywne wdrażanie narzędzi uwzględniających behawioralną stronę pracy polskiego przedsiębiorstwa.mbias (158x158)Michał Bias – Pasjonat Toyota Production System który poznał podczas pracy w Toyocie w Japonii. Jego drugą pasją jest latanie na paralotni. Obecnie pełni funkcję General Managera oraz członka zarządu firmy Elsen Logistyka. Przez cały okres kariery zawodowej związany z przemysłem automotive oraz branżą automatyki przemysłowej. Pracował dla takich firm jak Toyota, Saint Gobain, Invensys Operations. Specjalizuje się w projektach green field, continious improvement, tworzeniu strategii oraz wielopłaszczyznowych projektów logistycznych i magazynowych. Posiada duże doświadczenie w obszarze lean a w szczególności w tworzeniu i wdrażaniu projektów logistyki wewnętrznej oraz projektach kanban, heijunka, andon, HOSHIN, 5S, Poka-Yoke, VSM. Ma certyfikat TRW 6 sigma GB. Wdrażał podczas swojej kariery zawodowej różne systemy ERP/MRP (SAP, iVP). Absolwent EMBA Politechniki Warszawskiej Szkoły Biznesu oraz AOTS Kansai / Osaka Japonia. Biegle posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

azabielska (117x158)Agata Zabielska – Absolwentka Politechniki Lubelskiej, certyfikowany trener biznesu Akademii Set. Na swoim koncie posiada ponad 8-letnia praktykę we wdrażaniu Lean Manufacturing w zakładach produkcyjnych światowych korporacji: General Electric, Lenovo, TPV oraz obecnie Mondelez. Trzykrotnie brała udział w budowaniu od podstaw kultury lean w fabrykach „green field”. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu lean oraz kompetencji miękkich dla kadry wszystkich szczebli. Certyfikowany Six Sigma Green Belt

jadamczakJoanna Adamczak – Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na wydziale Stosunków międzynarodowych, studiów podyplomowych „Rachunkowość” oraz „Lean Management”.
Od 10 lat związana z międzynarodową korporacją – Volvo, gdzie zdobyła doświadczenie we wszystkich obszarach finansowych firmy. Wielki pasjonat koncepcji Lean i tematyki ciągłego doskonalenia. Od prawie 3 lat certyfikowany koordynator wdrażający od podstaw Lean Management w zakresie usług finansowo-księgowych w 3 działach obszaru raportowania. Prowadziła sesje treningowe z praktycznego zastosowania metod i narzędzi Lean, zarówno dla pracowników operacyjnych jak i kadry kierowniczej, w Polsce i na świecie. Pomysłodawca wielu wdrożonych usprawnień oraz narzędzi Lean , docenionych również na poziomie globalnym organizacji. Duże doświadczenie w wielu wewnętrznych projektach w środowisku międzynarodowym. Główny obszar zainteresowań zawodowych to obecnie kulturowy aspekt zarządzania zmianą oraz zjawisko oporu wobec zmian w globalnym ujęciu. Komunikacja i praca z ludźmi- motywowanie i inspirowanie ich do nieustannego doskonalenia to obszary dostarczające Asi najwięcej satysfakcji. Prywatnie – wielbiciel boksu i sztuk walki.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto