Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera

Semestr zimowy 2011/2012, letni 2011/2012

Rekrutacja do
26.10.2011 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
28.10.2011 r.
Studia uruchomione
Cena
3 800,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania. Program obejmuje m.in. aspekty związane z przywództwem, finansami, marketingiem, negocjacjami oraz zarządzaniem strategicznym. Zajęcia prowadzone są zarówno przez uznanych teoretyków, jak i praktyków zarządzania.

Adresaci

Studia adresowane są do osób, pełniących funkcje menedżerskie oraz przygotowujących się do ich objęcia.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 191 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 12
2. Zarządzanie biznesem 8
3. Zarządzanie strategiczne 8
4. Zarządzanie wiedzą 4
5. Zarządzanie zmianami 6
6. Zarządzanie ugrupowaniami kapitałowymi 6
7. Współczesne trendy w zarządzaniu firmą 6
8. Metody i techniki zarządzania 6
9. Japońskie metody zarządzania 4
10. Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie 8
11. Marketing w zarządzaniu 8
12. Formy organizacyjne-prawne. Od powstania do upadłości przedsiębiorstwa 6
13. Otoczenie prawne firmy 4
14. Zarządzanie projektami – najlepsze światowe praktyki 6
15. Gra kierownicza (symulacje decyzyjne) 8
16. Instrumentarium finansowe 8
17. Rachunkowość zarządcza 8
18. Controlling 6
19. Źródła finansowania w działaniu firmy 8
20. Fundusze unijne dla przedsiębiorstw 4
21. Aspekty podatkowe w zarządzaniu firmą 4
22. Komunikacja interpersonalna w firmie 4
23. Kultura organizacyjna 6
24. Negocjacje w biznesie 8
25. Psychologia kierowania 4
26. Sylwetka współczesnego menedżera 6
27. Testy psychologiczne dla menedżerów 4
28. Trening menedżerski 8
29. Wykład do wyboru (seminarium) 10
30. Egzamin końcowy (obrona pracy) 3
RAZEM 191

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (min. 80%)
• przygotowanie i obrona pracy dyplomowej

Organizacja studiów

• studia są organizowane na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów
• zajęcia odbywają się w piątki (od godziny 17.00) oraz w soboty (od godziny 9.00), liczba zjazdów: 16
• słuchacze otrzymują książkę Organizacja i kierowanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.

Kadra dydaktyczna

Program jest realizowany przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz praktyków, posiadających doświadczenie w zakresie doradztwa i zarządzania przedsiębiorstwem, między innymi z takich firm i instytucji jak: IMG, Lodestone Management Consultants, Significa, Instytut Zarządzania, Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny, SISMS, Urząd Skarbowy, Sąd Okręgowy.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Witold Szumowski
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
tel. 71 36 80 652, 606 215 836
e-mail: witold.szumowski@ue.wroc.pl
pok. 809, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Mieczysław Przybyła, prof. UE
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
e-mail: mieczyslaw.przybyla@ue.wroc.pl

Cena

3800 PLN

Odpłatność jest rozłożona na dwie raty. Pierwsza rata będzie płatna przed rozpoczęciem semestru pierwszego, druga rata przed rozpoczęciem II semestru, zgodnie z podanymi przez kierownika studiów terminami. Wpisowe wynosi 200 zł i zostaje wliczone do całkowitej płatności za studia. Natomiast w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi. Kopię wpisowego należy dołączyć do składanych dokumentów.

Kontakt i zapisy

mgr Alina Sofińska
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
tel.: 71 36 80 654
e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl; zif_toz@ue.wroc.pl
bud. Z, pok. 810

Uwaga! Informacji na temat studium udziela również Dr Witold Szumowski (tel. 606 215 836, e-mali: witold.szumowski@ue.wroc.pl).
DOKUMENTY APLIKACYJNE mogą Państwo dostarczać także do Dziekanatu studiów niestacjonarnych i podyplomowych (bud. Z, pok. 209)

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2011-10-26

Termin uruchomienia studiów: 2011-10-28

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na Studia,
  • zgłoszenie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ( lub licencjackich) + kserokopia dyplomu,
  • kserokopia dowodu osobistego (strona ze zdjęciem i z zameldowaniem),
  • 1 fotografia do indeksu,
  • oświadczenie pracodawcy o uregulowaniu kosztów kształcenia ( tylko w przypadku, gdy zakład pracy opłaca słuchaczowi studia),
  • kopia dowodu wpłaty wpisowego - 200,00 zł
  • Opłaty prosimy wnosić na konto: Bank Pekao SA nr 23 1240 6814 1111 0000 4938 8642
  • W tytule przelewu proszę wpisać: Szumowski 2540

Dodatkowe informacje

Uczestnicy Studiów otrzymują na zakończenie świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych przy Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z wykazem przedmiotów i oceną ogólną. Świadectwo jest wyrazem uaktualnienia i pogłębiania wiadomości, podniesienia kwalifikacji i przekwalifikowania.


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

w okresie wakacyjnym

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 8.00-15.00
piątek 8.00-15.00
sobota - nieczynne
niedziela - nieczynne

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto