Zarządzanie i Marketing (34 edycja)

Semestr zimowy 2015/2016, letni 2015/2016

Rekrutacja do
31.10.2015 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
14.11.2015 r.
Studia uruchomione
Cena
3 600,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami zarządzania i marketingu w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm. Warsztatowy charakter zajęć, praktyczne ćwiczenia i symulacje decyzyjne wprowadzą słuchaczy w obszary rozwiązywania rzeczywistych problemów rynkowych wyzwalając kreatywność myślenia i działania.

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które pragną zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania marketingowego firmą i nabyć umiejętności praktycznego posługiwania się instrumentami marketingowymi w tworzeniu strategii firmy i w budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Zapraszamy menedżerów, marketingowców, właścicieli firm oraz osoby, które planują rozpocząć karierę w pionach marketingowych firm.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 174 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Mechanizm rynkowy z podstawami marketingu 10
2. Marketing (cases study) 12
3. Zarządzanie strategiczne 10
4. Zarządzanie firmą 10
5. Zarządzanie marketingowe 10
6. Techniki kreatywne w marketingu 10
7. Finanse firmy 10
8. Zarządzanie relacjami z klientem 10
9. Podstawy rachunkowości 10
10. Controlling w zarządzaniu firmą 10
11. Negocjacje w biznesie 10
12. Metody i techniki badań marketingowych 12
13. Zarządzanie reklamą 10
14. Zachowania konsumenta na rynku 10
15. Marketing i PR w administracji i organizacjach pozarządowych 10
16. Marketing w Internecie i social media 10
17. Marketing społecznie odpowiedzialny 10
18. Egzamin końcowy 0
RAZEM 174

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem pozytywnego ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów ( zal) i pozytywny wynik egzaminu końcowego z zakresu wiedzy przekazanej podczas zajęć ( zakres problemów do egzaminu będzie udostępniony słuchaczom na początku II semestru)

Organizacja studiów

 • organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych, Instytut Marketingu. Katedra Podstaw Marketingu
 • zajęcia roku akad. 2015/2016, rozpoczynają się na początku listopada w semestrze zimowym oraz na przełomie lutego/ marca w semestrze letnim
 • zajęcia są realizowane co 2 tygodnie w soboty i niedziele
 • Uczestnicy Studiów mogą korzystać z zasobów czytelni oraz biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, także przez Internet www.bg.ue.wroc.pl

Kadra dydaktyczna

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w tym: Katedry Podstaw Marketingu, Katedry Badań Marketingowych, Katedry Zarządzania Marketingowego, Katedry Rachunkowości i Controllingu, Katedry Finansów, Katedry Strategii i Metod Zarządzania

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak
tel. 7136 80 226
e-mail: barbara.iwankiewicz-rak@ue.wroc.pl
pok. 6A, bud. B

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak
tel. 7136 80 226
e-mail: barbara.iwankiewicz-rak@ue.wroc.pl
pok. 6A, bud. B

Cena

3600 PLN

Płatność w całości lub w 2 ratach.
Na wniosek słuchacza możliwość płatności w większej liczbie rat.

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2015-10-31

Termin uruchomienia studiów: 2015-11-14

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacje

O przyjęciu decyduje kolejność zapisów na platformie internetowej.

Dodatkowych informacji dotyczących organizacji studiów udziela Kierownik Studiów

i Sekretariat Instytutu Marketingu

 • mgr inż. Dominika Szkudlarek 71 368 02 26
 • prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz -Rak e-mail: barbara.iwankiewicz-rak@ue.wroc.pl


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto