Six Sigma – Menedżerskie Studia Podyplomowe (we współpracy z OpEx Group - 2 edycja)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2015/2016, letni 2015/2016

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
23.10.2015 r.
Studia uruchomione
Cena
5 400,00 zł

Strona WWW: http://www.sixsigma.ue.wroc.pl/

Cele i charakterystyka studiów

Zapraszamy na JEDYNE WE WROCŁAWIU studia podyplomowe z zakresu Six Sigma, które kończą się CERTYFIKACJĄ OpEx Six Sigma GREEN BELT (w cenie studiów).

STUDIA Z GWARANCJĄ URUCHOMIENIA!

Informacje o studiach i bieżącej rekrutacji:
e-mail: marek.krasinski@ue.wroc.pl
tel. +48 601 750 799

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej i kompleksowej wiedzy z zakresu metody zarządzania Six Sigma. Program studiów był konsultowany z wieloma przedstawicielami biznesu i z tego względu proponujemy JEDYNY W POLSCE program Six Sigma obejmujący zarówno metodę DMAIC oraz DMADV!

Dzięki takiemu podejściu mamy UNIKALNE połączenie zarówno prewencyjnych projektów (najczęściej dot. rozwoju procesu i projektu) oraz reakcyjnych (rozwiązywanie problemów na bieżących produktach i procesach). Szczegóły dot. naszego podejścia zaprezentowane są na schemacie w dole strony.

Zajęcia prowadzone są w głównej mierze w formie WARSZTATOWEJ, z dużym naciskiem na stronę praktyczną pracy menedżera Six Sigma.

Program studiów został przygotowany w oparciu o konsultacje z menedżerami wielu przedsiębiorstw, które potrzebują wykwalifikowanych osób do skutecznego prowadzenia projektów Six Sigma.

Studia zostały opracowane w taki sposób, aby zmaksymalizować korzyści dla Słuchaczy. Najważniejsze z nich to:
• świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju,
• certyfikat Green Belt,
• możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez najlepszą kadrę dydaktyków i praktyków Six Sigma z wieloletnim doświadczeniem,
• uczestniczenie w Studiach, których program odpowiada aktualnym potrzebom przedsiębiorstw,
• możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

Dodatkowo Słuchacze otrzymują w ramach studiów m.in.:
• licencjonowane kopie specjalistycznego oprogramowania, m.in. MS Project 2013 Pro (do zarządzania projektami),
• dostęp do zasobów bibliotecznych Uniwersytetu,
• dostęp do światowych baz naukowych, m.in. EBSCO oraz Web of Knowledge.

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć i usystematyzować wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy managera Six Sigma, potwierdzone certyfikatem Green Belt. Kierowane są zarówno do osób, pełniących funkcje menedżerskie, jak i przygotowujących się do ich objęcia.

Dzięki połączeniu metod DMAIC oraz DMADV studia adresowane są nie tylko do osób związanych z działem JAKOŚCI, ale także z zakresem BADAŃ I ROZWOJU (R&D), ROZWOJU PRODUKTU oraz ROZWOJU PROCESU.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 184 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy wiedzy menedżerskiej 8
2. Strategiczny wymiar programu Six Sigma 6
3. Diagnoza i zmiana kultury organizacyjnej 6
4. Ciągłe doskonalenie 8
5. OpEx Six Sigma. Synergia metodyk 3
6. Podstawy zarządzania projektami 8
7. Gra symulacyjna - zarządzanie projektem 8
8. Zarządzanie procesami w organizacji 6
9. Zrozumienie zmienności 3
10. Techniki kreatywne 6
11. Zarządzanie zespołem projektowym 6
12. Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w zespole projektowym 6
13. Definicja wyzwania/problemu – Faza Define 12
14. Pomiar i przygotowanie do analizy – Faza Measure 12
15. Analiza – Faza Analyse 12
16. Efektywne Testowanie + Robust Design – Faza Design + Verify 24
17. Wprowadzanie, testowanie oraz kontrola zmiany – Faza Improve + Control 12
18. Wykorzystanie Minitab w projektach Six Sigma 18
19. Techniki i organizacja studiowania 4
20. Seminarium Green Belt 10
21. Prezentacja projektów Green Belt 3
22. Egzamin Green Belt 3
RAZEM 184

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• Obecność na zajęciach (min. 80%)
• Przygotowanie i prezentacja projektu certyfikacyjnego dot. dowolnego procesu (produkcyjnego, administracyjnego, etc.)
• Egzamin Green Belt
Certyfikacja dotyczy osób, które będą realizowały projekty. Może zostać przeprowadzona na zakończenie studiów lub później (w zależności od spełnienia kryteriów przez uczestników).

Organizacja studiów

• Studia prowadzone są w języku polskim.
• Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.
• Zajęcia odbywają się w piątki (od godziny 17:00 do 20:15) oraz w soboty (od godziny 9:00 do 16:15), liczba zjazdów: ok 15.
• Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.
• Słuchacze otrzymują indeksy ze zdjęciem, w których prowadzący dokonują zaliczeń poszczególnych przedmiotów.
• Studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią:
• Uznani Master Black Beltowie.
• Najbardziej doświadczeni konsultanci OpEx Group - jednego z liderów rozwiązań z zakresu Six Sigma w Polsce.
• Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dużym doświadczeniem szkoleniowym.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Marek Krasiński
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
tel. 601 750 799
e-mail: marek.krasinski@ue.wroc.pl
pok. 810, bud. Z

Cena

5400 PLN

Podstawowa cena Studiów to 5 400,00 PLN brutto, płatna w dwóch ratach
Przy płatności jednorazowej przyznawany jest rabat w wysokości 5% i wówczas cena Studiów to 5 130,00 PLN brutto.

Kontakt i zapisy

mgr Alina Sofińska
Centrum Kształcenia Ustawicznego,
tel./fax: 71 36 80 949,
e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl,
bud. CKU pok. 4

Pani Alina Sofińska udziela informacji związanych ze Studiami oraz przyjmuje dokumenty aplikacyjne.

Dokumenty w formie papierowej należy składać w pok. 4 w bud. CKU (ul. Kamienna 43) w godzinach podanych na stronie:
http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Dodatkowych informacji o Studiach udziela także ich Kierownik:
dr Marek Krasiński
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
+48 601 750 799
marek.krasinski@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2015-10-09

Termin uruchomienia studiów: 2015-10-23

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • 1 zdjęcie - wymiary 35(37) mm - 45(47) mm
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo:http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

Dodatkowe informacje

Limit miejsc: Rekrutacja trwa do 09.10.2015r., jednak jest to formalna data ukończenia procesu rekrutacji. Data zamknięcia zapisów nie jest znana, ponieważ decyduje o tym ilość przesłanych zgłoszeń. Z tego względu zachęcamy do nie zwlekania z zapisem na Studia do ostatniej chwili. O kolejności przyjęcia na Studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenie pierwszej raty lub całości (dopiero wpłata jest ostatecznym potwierdzeniem zgłoszenia).

Liczba Słuchaczy jest ograniczona ze względu na komfort pracy w grupie, szczególnie podczas zajęć laboratoryjnych!

W edycji 2015/2016 obowiązują promocyjne ceny Studów!

Opłata za Studia może być rozłożona na dwie raty (bez dodatkowych podań), jednak w przypadku płatności jednorazowej, całkowity koszt Studiów jest niższy. Przy opłacie ratalnej, pierwsza rata będzie płatna do dnia zakończenia rekrutacji, a druga rata przed rozpoczęciem semestru letniego, natomiast w przypadku płatności jednorazowej, powinna ona być dokonana do dnia zakończenia rekrutacji, zgodnie z podanymi przez Kierownika Studiów terminami. Poniższa tabela prezentuje szczegóły dotyczące odpłatności za Studia w zależności od wybranego wariantu.

Płatność jednorazowa
Rabat 5%

Płatność w dwóch ratach
Cena podstawowa

6 100 PLN

5 130 PLN

6 400 PLN

2 x 2 700 = 5 400 PLN

Nie ma żadnych dodatkowych ukrytych kosztów, jak np. wpisowe,
opłata za egzamin Green Belt czy opłata za wydanie świadectwa!

Słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych przy Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Świadectwo zawiera wykaz przedmiotów oraz ocenę ogólną.

Harmonogram zjazdów znajduje się na stronie http://www.lean.ue.wroc.pl/?p=441

opex


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto