Zarządzanie Projektami - Kompetencje Project Managera Microsoft MS Project Certificate III edycja (ZAPISY ZAMKNIĘTE)

Semestr zimowy 2014/2015, letni 2014/2015

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
07.11.2014 r.
Studia uruchomione
Cena
4 300,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Studia kierowane są do osób, które chcą zdobyć lub usystematyzować wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy project managera. Uczestnicy zajęć otrzymują kompleksową wiedzę dotyczącą planowania, organizowania i realizacji projektów, z uwzględnieniem najważniejszych metodyk zarządzania projektami oraz innych aspektów ich realizacji, takich jak budżetowanie i controlling projektu, analiza ekonomiczna projektu i zarządzanie ryzykiem. W trakcie zajęć rozwijane są również umiejętności kierowania zespołem projektowym, takie jak organizacja pracy zespołu projektowego, przywództwo i motywowanie członków zespołu oraz komunikacja. Szczególny nacisk położony jest na przekazanie słuchaczom instrumentów zarządzania projektami, w tym narzędzi informatycznych. Studia prowadzone są we współpracy z Centrum Innowacji ProLearning®, certyfikowanym partnerem firmy Microsoft®. Po zakończeniu studiów słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów oraz certyfikat firmy Microsoft®, potwierdzający udział w szkoleniu w zakresie pakietu MS Project. Zajęcia prowadzone są w głównej mierze w formie warsztatowej, z dużym naciskiem na stronę praktyczną pracy project managera.

Adresaci

Studia kierowane są do osób, które chcą zdobyć i usystematyzować wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy project managera. Z uwagi na układ programowy, uczestnikami mogą być osoby, które chcą poszerzyć swoje umiejętności, jak i te, które nie miały wcześniej kontaktu z pracą project managera i zespołu projektowego.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 182 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy zarządzania 12
2. Wprowadzenie do zarządzania projektami 4
3. Planowanie i harmonogramowanie projektów 8
4. Metodyka PMI 8
5. Metodyka PRINCE2 8
6. Informatyczne wspomaganie zarządzania projektami (Microsoft® MS Project Certificate) 16
7. Zwinne metodyki zarządzania projektami (manifest AGILE, metodyka SCRUM) 8
8. Biblioteka ITIL® 4
9. Metodyka KANBAN w zarządzaniu projektami 6
10. Ekonomiczno-finansowa analiza opłacalności projektu 4
11. Budżetowanie i controlling projektu 4
12. Analiza ryzyk w zarządzaniu projektami 4
13. Najlepsze praktyki w zarządzaniu projektami (tips & tricks) 8
14. Motywowanie w zespole projektowym 6
15. Wywieranie wpływu na ludzi w pracy project managera 6
16. Kształtowanie kompetencji negocjacyjnych project managera 8
17. Przywództwo w zespole projektowym 4
18. Zarządzanie konfliktem w zespole projektowym 8
19. Kierowanie wirtualnymi zespołami projektowymi 8
20. Gra symulacyjna "Inter-Tax" 8
21. Kultura organizacyjna w zarządzaniu projektami 6
22. Budowanie skutecznego zespołu projektowego i komunikacja 8
23. Współpraca międzyorganizacyjna w realizacji projektów 4
24. Modele biznesu oparte o zarządzanie projektami 6
25. Organizacja i techniki studiowania 4
26. Seminarium 12
27. Egzamin końcowy 3
RAZEM 185

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecność na zajęciach (m.in. 80 %)
• przygotowanie i obrona pracy końcowej

Organizacja studiów

• studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów
• zajęcia odbywają się w piątki (od godziny 17.00 do 20.30) oraz w soboty (od godziny 9.00 do 16.00), liczba zjazdów: około 13
• słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są przez osoby z dużym doświadczeniem zarówno w zarządzaniu projektami, jak i zarządzaniu pracą zespołu projektowego. Są to pracownicy firm konsultingowych, specjalizujących się w doradztwie z zakresu zarządzania projektami (m.in. IMG, Lodestone Management Consultants, Instytut Samorządności i Zarządzania, Centrum Innowacji ProLearning®), project managerowie międzynarodowych korporacji (m.in. Siemens Polska, SISMS, Atos, Grupa Allegro S.A.), jak i pracownicy naukowo-dydaktyczni UE z dużym doświadczeniem szkoleniowym. Zajęcia z zakresu narzędzi informatycznych prowadzą osoby, będące certyfikowanymi trenerami Microsoft®.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Krzysztof Ćwik
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
tel. 71 36 80 653,
e-mail: krzysztof.cwik@ue.wroc.pl
pok. 12, bud. J

Opiekun naukowy

dr hab. Mieczysław Przybyła, prof. UE
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
e-mail: mieczyslaw.przybyla@ue.wroc.pl

Cena

4300 PLN

Odpłatność może być rozłożona na dwie raty. Pierwsza rata będzie płatna przed rozpoczęciem semestru zimowego, druga rata przed rozpoczęciem semestru letniego, zgodnie z podanymi przez kierownika studiów terminami.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów i podaniu terminu, kwoty i konta do dokonania wpłaty. Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

mgr Alina Sofińska
Centrum Kształcenia Ustawicznego ,
tel./fax: 71 36 80 949,
e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl,
bud. CKU pok. 4

Pani Alina Sofińska udziela informacji związanych ze Studiami oraz przyjmuje dokumenty aplikacyjne.

Dokumenty w formie papierowej należy składać w pok. 4 w bud. CKU (ul. Kamienna 43) w godzinach podanych na stronie:
http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2014-10-24

Termin uruchomienia studiów: 2014-11-07

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • 1 zdjęcie - 37 mm x 45 mm
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (z uwagi na wymogi Microsoft® MS Project Certificate liczba miejsc jest ograniczona)

Dodatkowe informacje

Studia prowadzone są we współpracy z Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym Centrum Innowacji ProLearning®.


Komplet dokumentów, w wersji papierowej, należy złożyć do dnia 10.10.2014r. do pokoju 4 w bud. CKU przy ul. Kamiennej 43. Kontakt telefoniczny 0-71/36-80-949.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

w okresie wakacyjnym

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 8.00-15.00
piątek 8.00-15.00
sobota - nieczynne
niedziela - nieczynne

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto