Rachunkowość budżetowa

Semestr zimowy 2014/2015, letni 2014/2015

Rekrutacja do
24.10.2014 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
25.10.2014 r.
Studia uruchomione
Cena
2 700,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest: • poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości finansowej i budżetowej, a także finansów publicznych niezbędnej do pracy w działach finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, • wykształcenie umiejętności stosowania odpowiednich narzędzi rachunkowości budżetowej oraz umiejętności oceny wiarygodności informacji pochodzącej z systemu rachunkowości budżetowej, • zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy w działach finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Adresaci

Studia przeznaczone są do absolwentów szkół wyższych, zamierzających uzupełnić swoją wiedzę zawodową oraz zwiększyć posiadane umiejętności i kompetencje z zakresu rachunkowości, w szczególności rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych. Są one przeznaczone zarówno dla osób pracujących w sektorze finansów publicznych, jak i dla wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 220 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Usługi publiczne i organizacja ich świadczenia 4
2. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych 8
3. Podatki i opłaty lokalne 8
4. Procedura budżetowa 8
5. Klasyfikacja budżetowa 4
6. Sprawozdawczość budżetowa 4
7. Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych 8
8. Udzielanie dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego 10
9. Pozyskiwanie i rozliczanie środków pomocowych w jednostkach sektora finansów publicznych 8
10. Dyscyplina finansów publicznych 8
11. Rachunkowość budżetu 8
12. Kontrola zarządcza 8
13. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych 8
14. Zamówienia publiczne 8
15. Rachunkowość jednostek budżetowych 40
16. Rachunkowość zakładów budżetowych 16
17. Sprawozdawczość finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych 8
18. Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego 8
19. Wykorzystanie Excela w planowaniu finansowym 8
20. Informatyczne systemy zarządcze w jednostkach sektora finansów publicznych 8
21. Seminarium 30
RAZEM 220

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (wymagane 80% obecności), • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (problematyka wchodząca w zakres tematyki studiów), • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (z zakresu zajęć).

Organizacja studiów

• Studia prowadzone są w języku polskim. • Studia organizowane przez Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. • Miejsce prowadzenia zajęć Jelenia Góra. • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (zwykle w godz. 9.00 - 15.45), • Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (Katedry Finansów i Rachunkowości, Katedry Gospodarki Przestrzennej, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej) oraz wybitni praktycy z zakresu rachunkowości i finansów w jednostkach sektora finansów publicznych m.in. członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (dr A. Babczuk), główny inspektor kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (mgr D. Grzelka), specjalista w zakresie zamówień publicznych (adw. E. Wojterek-Kuszyńska), Skarbnik Gminy Kamienna Góra (mgr R. Kachniarz), specjalista w zakresie rozliczania projektów unijnych Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (dr A. Mroczek-Czetwertyńska).

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Wojciech Krawiec
tel. 75 75 38 241; 600 91 92 69
e-mail: wojciech.krawiec@ue.wroc.pl
pok. 99, bud. A

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Grażyna Borys
tel. 75 75 38 219
pok. 85, bud. A

Cena

2700 PLN

Opłaty za studia podyplomowe organizowane na Wydziale EZiT (Jelenia Góra) prosimy wnosić na konto:
BZ WBK SA nr 34 1090 1997 0000 0005 2800 0070
z dopiskiem EZIT Rachunkowość budżetowa Krawiec

Płatne w dwóch ratach semestralnych po 1350,00 PLN

Kontakt i zapisy

Osoba do kontaktu oraz obsługa administracyjna studiów:

mgr Danuta Michalak Dziekanat studiów II-go stopnia tel. 75 75 38 395

Zapisy na studia podyplomowe trwają od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30. Dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego, należy złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Dziekanat studiów II-go stopnia ul. Nowowiejska 3, bud. A, pok. 59 58-500 Jelenia Góra

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2014-10-24

Termin uruchomienia studiów: 2014-10-25

Wymagane dokumenty

  • proszę najpierw wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy
  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • 2 zdjęcia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacje

UWAGA NIEZDECYDOWANI!

TO JUŻ OSTATNIE DNI ZAPISÓW NA I EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
"RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA".

ZAJĘCIA ROZPOCZNĄ SIĘ JUŻ 25 PAŹDZIERNIKA.

REKRUTACJA DO 24.10.2014 r.


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto