Rachunkowość i finanse – studia dla kandydatów na głównego księgowego

Semestr zimowy 2014/2015, letni 2014/2015

Rekrutacja do
22.11.2014 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
22.11.2014 r.
Studia uruchomione
Cena
3 800,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie rozwiązań ewidencji księgowej i podatkowej, sporządzania sprawozdań finansowych oraz innych raportów. Umożliwiają słuchaczom zapoznanie się z praktycznym wykorzystaniem informacji wypływających z systemu księgowości, praktycznym wykorzystaniem instrumentów analizy finansowej, przygotowują do egzaminu na głównego księgowego osoby posiadające kilkuletnią praktykę w pionach finansowo – księgowych oraz posiadające podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków. Studia przygotowują do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych a ich ukończenie niewątpliwie wpłynie na sposób kalkulacji i wysokość składki ubezpieczeniowej (obowiązkowego OC). Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy nie tylko z zakresu rachunkowości, ale również z zakresu prawa, strategii podatkowej, sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, controllingu i wielu innych zagadnień przedstawionych w programie studiów, co niewątpliwie ułatwi i usprawni pracę w komórkach finansowo-księgowych. Program studiów został opracowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie 60 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów).

Adresaci

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych zarówno ekonomicznych jak i nieekonomicznych, pragnących zmienić zawód czy zostać Głównymi Księgowymi, osób chcących prowadzić usługowo księgi rachunkowe (biura rachunkowe) a także pracowników sektora finansów publicznych. Szerokie spektrum zagadnień poruszanych na studiach pozwala na uczestnictwo w nich osób, które dopiero zaczynają pracę w księgowości, jak i osób pracujących w służbach finansowo - księgowych od wielu lat.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 244 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wykład inauguracyjny 2
2. Prawo gospodarcze 4
3. Prawo pracy 6
4. Prawo cywilne 4
5. Systemy podatkowe 14
6. Strategia podatkowa przedsiębiorstwa 6
7. Otoczenie a gospodarka finansowa przedsiębiorstwa 2
8. Źródła finansowania działalności gospodarczej 6
9. Historia zawodu księgowego i myśli rachunkowej 2
10. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 6
11. Regulacje prawne z zakresu rachunkowości, polityka rachunkowości 8
12. Wybrane problemy ewidencji operacji gospodarczych 56
13. Sprawozdawczość finansowa 24
14. Zmienna wartość pieniądza w czasie 1
15. Analiza sprawozdań finansowych 7
16. Elementy rynku finansowego 8
17. Sprawozdawczy rachunek kosztów 16
18. Rachunkowość zarządcza i controlling 16
19. Technologia informacji 8
20. Rewizja finansowa i usługi atestacyjne 16
21. Rachunkowość organizacji pozarządowych 8
22. Etyka zawodowa 4
23. Seminarium dyplomowe 20
RAZEM 244

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (wymagany 80% obecności), • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej, • egzamin końcowy (test wyboru z zakresu prowadzonych zajęć oraz dekretacja operacji gospodarczych z rachunkowości).

Organizacja studiów

Zajęcia odbywają się na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, w systemie sobotnio-niedzielnym, około 7 zjazdów w semestrze, w godzinach 09.00 - 15.45. Uczestnicy po uprzedniej rejestracji i otrzymaniu hasła mogą korzystać z platformy naszych studiów, na której są umieszczane materiały pomocnicze, zadania, harmonogram zajęć, ważne terminy, kontakty z wykładowcami. Współpracujemy z Firmą Szkoleniowo – Doradczą Anna Szywała S.C. w Świdnicy, gdzie również odbywają się zajęcia (druga grupa). Firma Pani Anny Szywały uzyskała w maju 2014r., jako jedna z nielicznych w Polsce, poziom A w procesie ewaluacji zewnętrznej, oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań przez placówkę. Gratulujemy!!!

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi, posiadający również doświadczenie praktyczne, z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (Katedry Finansów i Rachunkowości, Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej) oraz wybitni fachowcy z dziedziny prawa i księgowości.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Joanna Zuchewicz
Katedra Finansów i Rachunkowości
tel. 603 080 837
e-mail: joanna.zuchewicz@ue.wroc.pl
pok. 87, bud. A

Opiekun naukowy

dr hab. Jacek Adamek, prof. UE
tel. (75) 75 38 341
e-mail: jacek.adamek@ue.wroc.pl

Cena

3800 PLN

Cena może być niższa przy grupie powyżej 20 osób. Płatne w dwóch ratach semestralnych po 1900,00 PLN
na konto: 34 1090 1997 0000 0005 2800 0070 (BZ WBK SA) z dopiskiem "KFiR - główny księgowy".
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na cztery raty.

Kontakt i zapisy

Kontakt w sprawie studiów: dr Joanna Zuchewicz tel. 603 080 837

Zapisy:

 1. Jelenia Góra: mgr Danuta Michalak Dziekanat Studiów - Studia Podyplomowe, bud. A, pok. 59 I piętro tel.: 75 75 38 395, e-mail:danuta.michalak@ue.wroc.pl Zapisy na studia podyplomowe trwają od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:00. Dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego (zakładka poniżej), należy złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Dziekanat Studiów - Studia Podyplomowe, bud. A, pok. 59 I piętro ul. Nowowiejska 3 58-500 Jelenia Góra

 2. Świdnica: mgr Ewelina Wacht Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Szywała S.C. w Świdnicy tel.: 748577283, e-mail: ewelina.wacht@annaszywala.pl lub: biuro@annaszywala.pl; Dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego (zakładka poniżej), należy złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres: Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Szywała S.C. w Świdnicy ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2014-11-22

Termin uruchomienia studiów: 2014-11-22

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia (proszę najpierw się zarejestrować - zakładka poniżej)
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • 2 zdjęcia (format 35x45 mm)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony).
 • Dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres:
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
 • Dziekanat Studiów - Studia Podyplomowe, bud. A, pok. 59 I piętro
 • ul. Nowowiejska 3
 • 58-500 Jelenia Góra

Dodatkowe informacje

Studia dostosowane są do założeń programu edukacyjnego dla zawodowych księgowych, opracowanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz programu opracowanego przez Komitet IFAC (zawartego w Międzynarodowych Standardach Edukacji (MSE) oraz Międzynarodowych Wytycznych Edukacji dla Zawodowych Księgowych. Studia realizowane są również w Świdnicy we współpracy z Firmą Szkoleniowo-Doradczą Anna Szywała S.C.: www.annaszywala.pl

Zajęcia w Świdnicy rozpoczną się w listopadzie 2014r.

Firma Pani Anny Szywały w procesie ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej przez Nadzór pedagogiczny MEN, uzyskała w maju 2014r.  jako jedna z nielicznych w Polsce, najwyższy poziom A, oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań przez placówkę.

Płatności prosimy dokonywać z dopiskiem: "KFiR - główny księgowy".


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto