Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem

Semestr zimowy 2014/2015, letni 2014/2015

Rekrutacja do
31.10.2014 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
08.11.2014 r.
Studia uruchomione
Cena
2 750,00 zł

Strona WWW: www.kzjis.ue.wroc.pl

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu: •praktycznych i teoretycznych aspektów budowania relacji z klientami i współpracownikami, a w szczególności w odniesieniu do: tworzenia prawidłowego nastawienia i komunikacji w kontaktach interpersonalnych, prowadzenia skutecznych negocjacji, kreowania właściwych relacji z klientami, obsługi i monitorowania poziomu zadowolenia klientów, a także sprawnego zarządzania zespołem w organizacji i tworzenia skutecznych praktyk treningowych dla pracowników, •praktycznych i teoretycznych aspektów zarządzania dotyczących: koncepcji, zasad, międzynarodowych i krajowych standardów, metod i technik doskonalenia działania zarówno na szczeblu całej organizacji, jak i na konkretnym stanowisku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do zarządzania projektami, zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania ryzykiem i ciągłością działania w organizacji oraz jej zintegrowanej odpowiedzialności (ekonomiczno-finansowej, prawnej, środowiskowej, społecznej i etycznej), •praktycznych i teoretycznych aspektów doskonalenia funkcjonowania organizacji przy zastosowaniu: controllingu, Six Sigma, technik rozwiązywania problemów, analizy procesów biznesowych i instrumentów finansowych służących realizacji przyjętej polityki środowiskowej.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla: a) osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat zarządzania jakością, środowiskiem oraz ryzykiem, b) osób zatrudnionych w organizacjach (przedsiębiorstwach i urzędach administracji publicznej), lub prowadzących własną działalność gospodarczą zajmujących się wdrażaniem i doskonaleniem sformalizowanych systemów zarządzania, c) audytorów wewnętrznych systemów zarządzania, d) pracowników działów jakości.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 224 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Komunikacja interpersonalna 12
2. Społeczna odpowiedzialność biznesu 4
3. Techniki negocjacji 4
4. Budowanie współpracy i kierowanie zespołem 8
5. Kształtowanie relacji z otoczeniem w systemach zapewnienia jakości 8
6. Odpowiedzialność organizacji a dobre rządzenie 8
7. Praktyczne aspekty zarządzania organizacją 8
8. Zarządzanie projektami 8
9. Systemy zarządzania jakością i środowiskiem 16
10. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 8
11. Zarządzanie ryzykiem w organizacji 12
12. Zarządzanie ciągłością działania 8
13. Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 14
14. Audytowanie oparte na ryzyku 8
15. Audyt wewnętrzny systemu zarządzania 16
16. Wprowadzenie do Six Sigma 8
17. Wprowadzenie do zarządzania jakością 4
18. Techniki rozwiązywania problemów 8
19. Analiza procesów biznesowych 8
20. Instrumenty finansowe ochrony środowiska 12
21. Proseminarium dyplomowe 2
22. Seminarium dyplomowe 10
23. Podstawy Lean Management 8
24. Zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym 8
25. Prawne aspekty ochrony środowiska 6
26. Normalizacja i ocena zgodności 8
RAZEM 224

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Uczestnicy studiów podyplomowych zobowiązani są do systematycznego uczęszczania na wszystkie zajęcia oraz do przygotowania się do zajęć, zgodnie ze wskazówkami prowadzącego zajęcia. Dopuszcza się nieobecność uczestnika studiów podyplomowych w ilości nie większej niż 20 % wszystkich zaplanowanych dni, w których odbywają się zajęcia. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania dyplomu jest: a) otrzymanie pozytywnych zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, b) złożenie pracy końcowej poświęconej rozwiązaniu problemu wchodzącego w zakres tematyki studiów podyplomowych; temat pracy jest uzgodniony z prowadzącym seminarium dyplomowe i może dotyczyć także konkretnego problemu z zakładu pracy słuchacza, c) uzyskania pozytywnej oceny na egzaminie końcowym (prezentacja i obrona rozwiązania problemu oraz ogólna znajomość tematyki studiów podyplomowych).

Organizacja studiów

Nabór kandydatów/tek do udziału w studiach podyplomowych prowadzi pani mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Studia podyplomowe prowadzone są w systemie niestacjonarnym podzielone na dwudniowe sesje (sobota, niedziela).

Studia odbywają się we Wrocławiu.

Zajęcia prowadzone w godzinach od 9:00 do 16:00.

Każdy z uczestników studiów podyplomowych otrzyma pakiet powitalny.

Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych możliwy jest również dzięki współpracy z międzynarodową firmą certyfikującą Det Norske Veritas Polska Sp. z o.o., której przedstawiciel prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Kadra dydaktyczna

Doświadczeni dydaktycy, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej i wiodącej firmy certyfikującej, praktycy z doświadczeniem dydaktycznym.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

Paweł Skowron
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
e-mail: pawel.skowron@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Tadeusz Borys
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
tel. 75 73 38 257

Cena

2750 PLN

Istnieje możliwości zapłaty w dogodnym systemie ratalnym.
Opłata obejmuje całkowity koszt udziału w stadiach podyplomowych wraz z upominkiem startowym.

Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy:

BZ WBK SA nr 34 1090 1997 0000 0005 2800 0070

Odbiorca:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra

Kontakt i zapisy

Dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego, należy złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław

Punkt obsługi szkoleń i studiów podyplomowych czynny w godzinach: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Informacje o studiach i kontakt we Wrocławiu: mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 53-307 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2014-10-31

Termin uruchomienia studiów: 2014-11-08

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz osobowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • dwie fotografie
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego kserokopię
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacje

Istnieje możliwość potwierdzenia dodatkowych kwalifikacji Audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy certyfikatem wydanym przez wiodącą firmę certyfikującą oraz kwalifikacji Menedżera jakości, środowiska i ryzyka poświadczonych certyfikatem wydanym przez Katedrę Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Opłata za egzamin audytora wewnętrznego uzależniona jest od liczby zainteresowanych.


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto