Innowacyjne przywództwo – kształtowanie liderów zmian we współpracy z Instytutem Liderów Zmian

Semestr letni 2014/2015, zimowy 2015/2016

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
07.03.2015 r.
Studia uruchomione
Cena
4 900,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Głównym celem studiów jest dostarczenie wiedzy, rozwój umiejętności oraz kompetencji osobistych i społecznych związanych z przywództwem, potrzebnych kierownikom, menedżerom, liderom, koordynatorom zespołów projektowych, działającym na różnych szczeblach zarządzania w organizacjach biznesowych. Dobór tematyki poszczególnych zajęć pozwoli słuchaczom zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego przewodzenia ludziom, z zakresu psychologii praktycznej, rozwoju osobistego, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, budowania relacji interpersonalnych, podejmowania decyzji, cochingu i mentoringu integralnego, kierowania zespołami i grupami, zarządzania projektami zorientowanymi na zmianę. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnych narzędzi, metod i technik, które pozwolą: • zwiększyć efektywność liderów, zespołów i organizacji z jednoczesną poprawą atmosfery i relacji w firmie, • rozwijać siebie oraz zespoły, • dostosować się do zmieniających się warunków w Polsce i świecie oraz wyprzedzać trendy • zdefiniować własny potencjał jako przywódców i liderów oraz możliwe kierunki dalszego rozwoju w tym zakresie, a także na zrozumienie psychiki i perspektywy współpracowników oraz efektywne realizowanie wizji.

Studia oferują wiele korzyści dla słuchaczy: • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, • uczestnicy studiów po zdaniu pozytywnie egzaminu otrzymują dodatkowo Certyfikat Lidera Zmian Postaw – poziom pierwszy - menadżer integralny, wydany przez Instytut Liderów Zmian we współpracy z American Board of NLP Coaching Division i Time Line Therapy Association • nowatorski program studiów ukierunkowany na wykształcenie umiejętności niezbędnych w pracy lidera, przywódcy, w tym możliwość sprawdzenia się podczas terenowej gry symulacyjnej, • wyselekcjonowaną grupę wykładowców, ekspertów w poszczególnych obszarach, z wieloletnim doświadczeniem

Adresaci

• dla obecnych i przyszłych: liderów, menedżerów, kierowników, dyrektorów, prezesów, przedsiębiorców, • dla tych, którzy chcą spojrzeć na biznes i przywództwo w inny sposób niż proponuje większość uczelni i studiów podyplomowych, taki który nawiązuje stricte do zarządzania sobą-umysłem, emocjami, charyzmą oraz ludźmi - ich mentalnością, postawami, • dla liderów, którzy mają dość tylko administracyjnego podejścia do biznesu, firmy i zespołów, którzy widzą, że dotychczasowe metody przestały się sprawdzać lub działają tylko w niektórych sytuacjach, • dla liderów, którzy chcą realnie wpływać na motywację ludzi, innowacyjność, pro aktywność i inicjatywę, • dla tych, którzy oprócz poznania konkretnej wiedzy i praktycznych metod, przejść przez własny proces rozwoju charyzmy, silnej osobowości, która wpłynie na większą efektywność w zarządzaniu oraz osobistą.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. >>> MODUŁ 1: Psychologiczne aspekty przywództwa <<< 0
2. Osobowość przywódcy – wpływ na sposób funkcjonowania organizacji – relacje w triadzie: przedsiębiorca - przywódca –menedżer. Diagnoza osobowości 4
3. Procesy organizacyjne (jawne i ukryte) – dynamika grupy, konformizm, relacje przełożony – podwładny – zjawisko przeniesienia; reakcje na zmiany w organizacji w ujęciu poznawczym i psychoanalitycznym 4
4. Terenowa gra symulacyjna – sesja wyjazdowa 8
5. Trening interpersonalny 16
6. Tożsamość przywódcy (lidera) 1. DNA przywódcy (czyli motywy, cechy, rola, potrzeby) 2. Źródła mocy przywódcy (osobowość, świadomość, uważność) 3. Wyzwania dla przywódcy (jak zarządzać sobą, jak budować zdrowie emocjonalne, jaką przyjąć filozofię życia ? 16
7. Dynamika uważności i obecności w procesie kreowania nowej jakości w oparciu o Teorię „U” Otto Scharmera 12
8. >>> MODUŁ 2: Praktyczne podejście integralne w przywództwie w oparciu o Coaching Value Process <<< 0
9. Osobowość i role przywódcy (lidera) , rozwój indywidualny i zespołu, komunikacja i współpraca wg Coaching Value Process 8
10. Poziomy świadomości (wartości) wg Gravesa- zastosowanie w kontekście osobistym, zespołu i biznesu 8
11. Wartości indywidualne i zespołowe, ich budowa, rozwój i komunikowanie z wykorzystaniem mentoringu oraz metod aktywizacji innowacyjności 8
12. Wypracowanie planu rozwoju osobistego, zespołu i biznesu na bazie Coaching Value Process 8
13. Podejmowanie decyzji w warunkach pewności, ryzyka i niepewności 8
14. Myślowe pułapki przy podejmowaniu decyzji 4
15. Socjotechnika i wywieranie wpływu na ludzi 12
16. Droga lidera do sukcesu - doświadczenia praktyczne 8
17. Rola lidera w zarzadzaniu zespołem - doświadczenia praktyczne 8
18. >>> MODUŁ 3 <<< Metodyka projektowa dla przywódców i liderów zmian 0
19. Wprowadzenie do zarządzania zmianami w organizacjach 4
20. Rola lidera zmian w organizacji 12
21. Projekty jako skuteczny sposób wprowadzania zmian 16
22. Trening antykryzysowy - sesja wyjazdowa 8
23. Egzamin końcowy 4
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności zajęciach (min. 80% obecności), • egzamin końcowy w formie testu

Organizacja studiów

Studia prowadzone są w języku polskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (zjazdy raz, max. dwa razy w miesiącu) w godzinach 9.00-16.00 w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu. Materiały dydaktyczne i wszystkie niezbędne informacje dla słuchaczy zamieszczane są na platformie internetowej. W trosce o najwyższą jakość nauczania studia podlegają systematycznej ewaluacji.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią praktycy prowadzący projekty dla firm krajowych, jak również o zasięgu międzynarodowym oraz doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 1.Dr. Alexander Poraj-Żakiej Absolwent teologii i prawa we Freiburgu (Niemcy) i Granadzie (Hiszpania). Doktorat z religioznawstwa na Uniwersytecie we Freiburgu nt. "Pojęcie tożsamości w mistyce Mistrza Eckarda i w buddyzmie Zen". Odbył czteroletnie kształcenie z zakresu psychologii systemowej, analitycznej, głębi jak i psychoterapii. Pracował w dziale sprzedaży i marketingu w koncernie farmaceutycznym Boehringer Ingelheim (Getynga) oraz w firmie consultingowej Pape Consulting Group AG (Monachium) jako prezes sieci klinik psychosomatycznych Oberberg GmbH (Berlin). Założyciel własnej firmy consultingowej Academia de Psicosophia (Las Palmas Hiszpania ). Prezes fundacji "Mądrość Wschodu i Zachodu" z siedzibą w Niemczech i wspólnie z Willigisem Jägerem współzałożyciel tychże samych fundacji w Hiszpanii i Polsce. Mistrz Zen, trener i coach biznesowy. Obecnie prowadzi ośrodek ćwiczeń duchowych i rozwoju osobistego w Holzkirchen (Niemcy).

 1. Dr Remigiusz Gawlik Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania naukowe: komputerowo wspomagane podejmowanie decyzji w następujących obszarach: międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, wspieranie przedsiębiorczości i Spin – off, współpraca nauki z biznesem, społeczne koszty rozwoju ekonomicznego, geopolityka, ekonomika turystyki przygodowej. Stosowane metody badawcze: Analityczny Proces Hierarchiczny, Analityczny Proces Sieciowy, Neuronowy Proces Sieciowy. Certyfikowany Counsellor Gestalt z doświadczeniem w przedsiębiorstwach międzynarodowych (ISP Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., Compact S.A., Electricité de France i inne). Doradca biznesowy w obszarze psychologii stosowanej oraz komputerowo wspomaganych procesach decyzyjnych. Współpracownik organizacji pozarządowych (Villa Decius), ekspert w programach strukturalnych Unii Europejskiej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Wykładowca gościnny w uczelniach zagranicznych (Francja, Holandia, Niemcy, Norwegia, Turcja, USA). Absolwent College of Europe (European Advanced Interdisciplinary Studies) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (kierunek Stosunki Międzynarodowe, specjalność Zarządzanie Międzynarodowe). Stypendysta Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w College of Europe, Natolin / Brugges (Polska / Belgia) oraz Hanns – Seidel – Stiftung w Georg – Simon – Ohm Fachhochschule Nürnberg (Niemcy, kierunek Betriebswirtschaft).
 2. Wojciech Gabryelczyk
  Menedżer oraz Inspirator Zmian i Rozwoju. Specjalizuję się w Coachingu Biznesowym i Coachingu Kariery. Od 20 lat pracuję jako menadżer mając doświadczenie zarówno w strukturach koncernowych jak i właścicielskich będąc aktywnym w obszarze sprzedaży i kreowania lub rozwijania biznesu. W moim przypadku na powodzenie działań składają się umiejętności: analizowania rynku, planowania działań, komunikacji zmian, stawiania celów, delegowania zadań jak również umiejętność rozwijania ludzi. Ten talent pozwala mi budować zgrane i efektywne zespoły realizujące zakładane cele. Kreować liderów na wszystkich poziomach i pozyskiwać zaangażowanie ludzi. Jako Coach pomagam ludziom zrozumieć jacy są i co powoduje, że jedne rzeczy się po prostu dzieją dając nam radość a inne sprawiają trudność, powodują negatywne emocje, niezadowolenie i brak efektów. Wspieram w projektowaniu zmian za tym idących i cieszę się wspólnie z klientem z jego działań i sukcesów które odnosi.
 3. Jarosław Nuszczyński Właściciel firmy MIND SOLUTIONS. Jest coachem, ekspertem komunikacji niewerbalnej i konsultantem biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniach, coachingu, sprzedaży i zarządzaniu operacyjnym na różnych szczeblach menadżerskich w handlu detalicznym w Polsce, Rosji, Czechach, na Węgrzech i Bliskim Wschodzie. Wdraża od samego początku, prowadzi i doskonali programy szkoleniowo rozwojowe dla pionu sprzedaży i dla pracowników biura, m.in. Akademia Umiejętności, Szkoła Liderów. Jako coach, asystuje w pozbywaniu się lęków, stresu, ograniczających przekonań oraz pomaga w ustaleniu drogi do osiągania lepszych wyników w biznesie i w życiu prywatnym. Do pracy wykorzystuje narzędzia coachingowe (m.in. hipnoza, Time Line Therapy®, Poziomy Wartości Graves’a), zdobyte doświadczenie, wiedzę o funkcjonowaniu mózgu, psychologii i NLP. Jako ekspert komunikacji niewerbalnej bierze udział w negocjacjach, dochodzeniach i spotkaniach biznesowych w roli obserwatora, coach. Zajmuje się zagadnieniem kłamstwa i szkoli m.in. pracowników działów audytu. Jako mówca motywacyjny prowadzi konferencje, wykłady i szkolenia motywacyjne przygotowane i dostosowane do potrzeb klienta. Szkolenia i coachingi prowadzi w języku polskim i angielskim. Zdobyte certyfikaty: Certyfikat Master Coach American Board of NLP – coaching division, Certyfikat Master Coach Instytutu Liderów Zmian, Certyfikat Master Hipnozy, Certyfikat Master NLP, Certyfikat Master Time Line Therapy oraz Certyfikat Coach Supervisor Norman Benett i Instytutu Liderów Zmian
 4. Adam Dębowski Współzałożyciel Instytutu Liderów Zmian, przedsiębiorca, Master Coach, psycholog biznesu. Jest ekspertem w zakresie ludzkiej podświadomości. W biznesie pracuje z tematami, które wpływają na wszystkich, a nikt o nich nie mówi. Pozwala to na efektywną pracę nad zmianą mentalną, rozwojem osobowości i podnoszeniem efektywności zawodowej. Charakteryzuje go stosowanie nietypowych metod w coachingu i integralne podejście do człowieka. Wykłada w SGH w Warszawie i na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi cykl szkoleń certyfikujących Master Coachów i Coachów Grupowych. Twórca metody Coaching Value Process i koncepcji Integralny Model Tożsamości. Certyfikowany przez cztery międzynarodowe organizacje (ABNLP, ABH, TLTA, Coaching Division of ABNLP). Pracował osobiście z politykami do kampanii wyborczych, wyższą kadrą menadżerską nad rozwojem osobowości, charyzmy i wystąpieniami publicznymi, a także z dziesiątkami osób rocznie nad uwalnianiem negatywnych emocji, fobiami i psychosomatyką. Szkolił się w USA, Wielkiej Brytanii i Australii. Prowadził szkolenia dla specjalistów z takich firm jak Google, LOT, Dell, P&G, RWE, PGNiG, Mars, GJ, Nokia, X-Trade Brokers, czy ING.
 5. Dr Łukasz Jurek Doktor ekonomii. Adiunkt w Katedrze Socjologii i Polityki Społecznej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Nauczyciel akademicki z 9-letnim stażem zawodowym. Jego zainteresowania i działania dydaktyczne oscylują wokół zagadnień związanych z polityką społeczną oraz ze społecznymi kompetencjami menedżera. Autor wielu publikacji naukowych. W 2012 r. na rynku ukazała się jego książka „Ekonomia starzejącego się społeczeństwa” (Wydawnictwo Difin).
 6. Grzegorz Szałajko Kierownik projektów, doradca i trener wnoszący międzynarodowe doświadczenie oraz pasję do zarządzania strategią i projektami. Na co dzień wspiera swoich klientów w budowie strategii, redefinicji modeli biznesowych oraz zarządzaniu zmianą. Ma również na koncie wiele zespołów, które przy jego wsparciu z powodzeniem doprowadzały trudne i zagrożone projekty do końca. Od 2005r. jest asesorem w konkursie IPMA International Project Excellence Award, a od 2011r., członkiem IPMA Award Management Board. Wniósł znaczny wkład w rozwój narodowych nagród Project Excellence w Polsce i Nepalu, w którym został honorowym członkiem Project Management Association of Nepal. Jest również współzałożycielem wrocławskiego oddziału PMI Poland Chapter. Ponadto, jest cenionym speakerem zapraszanym do udziału w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach. Absolwent Informatyki na Politechnice Wrocławskiej oraz Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada m.in. certyfikaty Project Management Professional (PMP), Certified Information Systems Auditor (CISA) oraz International Certified Coach (ICC).
 7. Dr Katarzyna Grzesik Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W pracy badawczej specjalizuje się w problematyce przywództwa w organizacji oraz kapitału społecznego organizacji. W obszarze dydaktycznym zajmuje się m.in. problematyką podejmowania decyzji menedżerskich, menedżera-przywódcy w organizacji, zarządzania zmianami oraz procesami innowacyjnymi.
 8. Adela Barabasz Psycholog, psychoterapeuta, superwizor; dr hab., prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 9. Grzegorz Urbański
  Starszy chorąży rezerwy, były żołnierz jednostek specjalnych (1 Pułk Specjalny Komandosów Grom). Instruktor spadochronowy, starszy nurek bojowy, paramedyk. Uczestniczył wielokrotnie w misjach zagranicznych (Liban, Irak, trzykrotnie Afganistan) Od 2011 roku w cywilu. W 2012 i 2013 wielokrotnie szkolił żołnierzy z 18 bielskiego batalionu powietrznodesantowego przygotowujących się do misji w Afganistanie. Również w 2012 i 2013 szkolił żołnierzy z grupy transportu i przeładunku z Wrocławia do realizacji celu NATO tj. przetrwania w zróżnicowanych warunkach klimatycznych oraz trudnych warunkach terenowych w ekstremalnym klimacie. W 2013 uczestniczył w tworzeniu programu szkolenia dla Kompani Rozpoznawczej z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. Instruktor sportu i rekreacji w specjalnościach: surwiwal, wspinaczka skałkowa, samoobrona i strzelectwo. W 2013 roku otworzył własną firmę ŻWIRU TEAM zajmującą się szkoleniami specjalistycznymi i organizowaniem imprez przygodowych. Firma prowadziła obozy i szkolenia dla szkół mundurowych. Współpracuje z Centrum Rekreacyjno – Konferencyjnym HARENDA i firmą MA-KEN. Obecnie z firmą Black Lizard zaangażowaną w szkolenie ochrony na instalacjach naftowych w Libii.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Monika Kwiecińska
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
tel. 608 325 162
e-mail: monika.kwiecinska@ue.wroc.pl
pok. 112, bud. D

Cena

4900 PLN

Cena obejmuje koszt egzaminu i certyfikatu; istnieje możliwość płatności w 4 ratach.

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2015-02-11

Termin uruchomienia studiów: 2015-03-07

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacje

W przypadku dużej liczby kandydatów termin rekrutacji może ulec skróceniu. O przyjęciu decyduje kolejność zapisów na platformie internetowej i złożony komplet dokumentów!


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto