Lean Management – Menedżerskie Studia Podyplomowe

online__24_


Semestr zimowy 2013/2014, letni 2013/2014

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
25.10.2013 r.
Studia uruchomione
Cena
4 400,00 zł

Strona WWW: http://www.lean.ue.wroc.pl/

Cele i charakterystyka studiów

Uczestnicy zajęć otrzymują kompleksową wiedzę menedżerską związaną ze szczupłym zarządzaniem (lean managementem). Celem studiów jest oddziaływanie na dwa główne obszary Uczestników – kompetencje miękkie, które są niezbędne dla prawidłowego zrozumienia oraz wdrażania lean w organizacjach oraz kompetencje twarde – narzędzia, metody i techniki, które stosuje się w przedsiębiorstwach zarządzanych zgodnie z koncepcją lean management.

Program studiów został przygotowany w oparciu o konsultacje z menedżerami wielu przedsiębiorstw, które potrzebują wykwalifikowanych osób do skutecznego wprowadzania lean managementu. Zajęcia prowadzone są w głównej mierze w formie warsztatowej, z dużym naciskiem na stronę praktyczną pracy lean menedżera. W ramach studiów Uczestnicy spędzą jeden dzień w przedsiębiorstwie, w którym funkcjonuje lean management i będą mogli w praktyce poznać mechanizmy jego funkcjonowania.

Zajęcia prowadzane są zarówno przez uznanych teoretyków, jak i praktyków zarządzania. Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, konsultanci lean z firmy Verbis z Gliwic oraz członkowie i współpracownicy Instytutu Doskonalenia Produkcji z Warszawy.

Studia zostały opracowane w taki sposób, aby zmaksymalizować korzyści dla Słuchaczy. Najważniejsze z nich to:
• świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju,
• certyfikat praktycznej znajomości lean managementu wydany przez Instytut Doskonalenia Produkcji,
• możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez najlepszą kadrę dydaktyków i praktyków lean managementu z wieloletnim doświadczeniem,
• uczestniczenie w Studiach, których program odpowiada aktualnym potrzebom przedsiębiorstw,
• możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć oraz usystematyzować wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy lean managera. Kierowane są zarówno do osób, pełniących funkcje menedżerskie, jak i przygotowujących się do ich objęcia.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 189 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Zarządzanie 12
2. Zarządzanie zmianami w organizacji 8
3. Kultura organizacyjna 8
4. Kontekst kulturowy lean managementu w Polsce 8
5. Modele biznesu oparte na lean management 8
6. Przywództwo w kulturze lean 8
7. Techniki kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów 4
8. Komunikacja i praca zespołowa 4
9. Lean project management 8
10. Gra symulacyjna lean 4
11. Mapowanie procesów 6
12. 5S 6
13. Zarządzanie wizualne 6
14. TPM 6
15. Just-In-Time, Kanban 6
16. Gra symulacyjna KanbanIT 8
17. Planowanie i harmonogramowanie 6
18. Praca standaryzowana 6
19. SMED 6
20. Kaizen 6
21. Wskaźniki i mierniki procesów 6
22. Raport jednostronicowy (A3 management) 6
23. Rozwiązywanie problemów - podejście PDCA 6
24. Narzędzia jakościowe 6
25. Lean-In-Office 12
26. Case studies - najlepsze praktyki 6
27. Wykład do wyboru (seminarium) 10
28. Egzamin końcowy 3
RAZEM 189

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• Obecność na zajęciach (min. 80%)
• Przygotowanie i obrona pracy końcowej

Organizacja studiów

• Studia prowadzone są w języku polskim.
• Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.
• Zajęcia odbywają się w piątki (od godziny 17:00 do 20:15) oraz w soboty (od godziny 9:00 do 16:00), liczba zjazdów: ok 15. Planowane terminy zjazdów w semestrze zimowym znajdują się na stronie http://www.lean.ue.wroc.pl/?p=137
• Jeden dzień zajęć będzie miał formę wyjazdową i odbędzie się w przedsiębiorstwie, w którym wdrożony jest lean management.
• Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.
• Słuchacze otrzymują indeksy ze zdjęciem, w których prowadzący dokonują zaliczeń poszczególnych przedmiotów.
• Studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią:
• Doświadczeni konsultanci lean managementu współpracujący z firmą Verbis, która specjalizuje się w prowadzeniu projektów doradczych i szkoleniowych w organizacjach o charakterze produkcyjnym. Konsultanci Verbis są ludźmi z wieloletnim doświadczeniem, doskonale operujący narzędziami filozofii lean manufacturing.
• Członkowie i współpracownicy Instytutu Doskonalenia Produkcji, którzy chcą propagować w Polsce wiedzę z zakresu lean, a także dzielić się swoimi wieloletnimi doświadczeniami praktycznymi. Instytut Doskonalenia Produkcji jest także organizatorem uznanej w polskim środowisku leanowym, cyklicznej Konferencji „Lean Management w Praktyce”.
• Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dużym doświadczeniem szkoleniowym.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Marek Krasiński
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
tel. 601 750 799
e-mail: marek.krasinski@ue.wroc.pl
pok. 810, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Mieczysław Przybyła, prof. UE
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
e-mail: mieczyslaw.przybyla@ue.wroc.pl

Cena

4400 PLN

Cena za Studia przy płatności jednorazowej - 4 400,00 PLN brutto
Cena za Studia przy płatności w dwóch ratach - 4 600,00 PLN brutto
Szczegółowe informacje o cenach i płatnościach znajdują się w sekcji "Dodatkowe informacje" na dole strony.

Kontakt i zapisy

UWAGA! Zapisy na studia zostają zamknięte z powodu wyczerpania limitu miejsc. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem, uruchomiliśmy dla wszystkich chętnych II edycję, która rozpocznie się dwa tygodnie później. Jednak tam też jest określony limit miejsc, więc prosimy o niezwlekanie z zapisami.


mgr Alina Sofińska
Centrum Kształcenia Ustawicznego, Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
tel./fax: 71 36 80 949, 36 80 654
e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl
bud. CKU pok. 4
bud. Z, pok. 810
pn-pt: 7:30-15:30
Pani Alina Sofińska udziela informacji związanych ze Studiami oraz przyjmuje dokumenty aplikacyjne.

Dodatkowych informacji o Studiach udziela także ich Kierownik:
dr Marek Krasiński
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
+48 601 750 799
marek.krasinski@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2013-10-18

Termin uruchomienia studiów: 2013-10-25

Wymagane dokumenty

  • Podanie o przyjęcie na studia,
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1),
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3),
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia,
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony),
  • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego (200,00 PLN).

Dodatkowe informacje

W edycji zimowej 2013/2014 obowiązują promocyjne ceny Studiów!

Na cenę Studiów składa się opłata wpisowa oraz opłata za Studia. Opłata za Studia może być rozłożona na dwie raty, jednak w przypadku płatności jednorazowej, całkowity koszt Studiów jest niższy. Przy opłacie ratalnej, pierwsza rata będzie płatna przed rozpoczęciem semestru zimowego, a druga rata przed rozpoczęciem semestru letniego, natomiast w przypadku płatności jednorazowej, powinna ona być dokonana przed rozpoczęciem semestru zimowego zgodnie z podanymi przez Kierownika Studiów terminami. Poniższa tabela prezentuje szczegóły dotyczące odpłatności za Studia w zależności od wybranego wariantu.

Płatność jednorazowa

Płatność w dwóch ratach

  1. Opłata wpisowa

200 PLN

200 PLN

  1. Opłata za Studia

4 900 PLN

4 200 PLN

2 x 2 600 PLN

2 x 2 200 PLN

Całkowity koszt Studiów

5 100 PLN

4 400 PLN

5 400 PLN

4 600 PLN

Opłata wpisowa powinna być dokonana przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych, a potwierdzenie wpłaty dołączone do składanych dokumentów. Opłata wpisowa może zostać zwrócona w przypadku rezygnacji ze Studiów nie później niż na miesiąc przed terminem zakończenia rekrutacji, tj. przed 18.09.2013r.

Dane do wpłat (wpisowego oraz opłat za Studia):

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

BANK PEKAO S.A.
NR KONTA 23 1240 6814 1111 0000 4938 8642
Koniecznie z dopiskiem 843-39-2780

Słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych przy Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Świadectwo zawiera wykaz przedmiotów oraz ocenę ogólną.

Komplet dokumentów,  w wersji papierowej, należy złożyć do dnia 18.10.2013r. do pokoju 4 w bud. CKU przy ul. Kamiennej 43.

(pn, śr, pt g. 7.45-15.15;
wt, czw g. 7.45- 16.45;
so, ndz g.8.30-14.30).
Kontakt telefoniczny 0-71/36-80-949.

Konieczna jest kopia opłaty wpisowego 200,00 zł.


Proszę także pamiętać o dokonywaniu wpłat za Studia lub za pierwszy semestr do dnia rozpoczęcia semestru, tj. do 25.10.2013r.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto