Controlling finansowy (tryb online | studia we współpracy z PIKW) (edycja 1)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2024/2025, letni 2024/2025

Rekrutacja do
31.07.2024 r.
Jeszcze 11 dni
Data uruchomienia
19.10.2024 r.
Za 91 dni
Cena
4 490,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 377 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia są realizowane w 100% online. To najbardziej wygodna forma studiowania dla osób, które nie mogą lub nie chcą brać udziału w zajęciach stacjonarnych.

Celem studiów podyplomowych Controlling finansowy jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie controllingu finansowego dla pracowników przedsiębiorstw z różnych branż, w szczególności firm usługowych, handlowych, produkcyjnych i finansowych.

Kierunek ten jest przeznaczony dla obecnych i przyszłych controllerów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i wykształcić umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w komórkach związanych z controllingiem, rachunkowością zarządczą i analizami ekonomicznymi. W toku studiów słuchacze poznają tajniki projektowania controllingu, prowadzenia analiz wspomagających podejmowanie decyzji, budżetowania i zarządzania kosztami.

Nasze studia koncentrują się na obszarze tzw. „twardego” controllingu finansowego. Są osadzone w analizach, raportowaniu, budżetowaniu i przetwarzaniu informacji na potrzeby wspomagania procesów decyzyjnych. Absolwenci otrzymują Certyfikat specjalisty controllingu finansowego wydany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej oraz prawo do wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW.

Zapisz się i dołącz do grona profesjonalistów, którzy posługują się nowoczesnymi instrumentami controllingu wspomagającymi zarządzanie!


Adresaci

Studia podyplomowe kierowane są w szczególności do:

 • specjalistów i pracowników komórek controllingu (obecnych i przyszłych)
 • pracowników działów planowania i analiz
 • pracowników działów rachunkowości zarządczej
 • ekspertów ekonomicznych
 • analityków finansowych
 • pracowników komórek finansowo-księgowych
 • menedżerów finansowych
 • przedsiębiorców
 • menedżerów
 • doradców i konsultantów biznesowych
 • pracowników firm doradczych
 • właścicieli firm

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
PROJEKTOWANIE CONTROLLINGU FINANSOWEGO
1. Controlling finansowy a zarządzanie przedsiębiorstwem 8
2. Metodyka controllingu finansowego 8
3. Audyt i doskonalenie controllingu 8
ŹRÓDŁA INFORMACJI NA POTRZEBY CONTROLLINGU
4. Sprawozdawczość finansowa 8
5. Rachunkowość finansowa w controllingu 8
6. Rachunkowość podatkowa w controllingu 8
7. Ewidencja księgowa na potrzeby controllingu 16
CONTROLLING W ZARZĄDZANIU FINANSAMI
8. Zarządzanie finansami i instrumenty finansowe 8
9. Controlling inwestycji i budżetowanie kapitałów 8
10. Zarządzanie płynnością finansową 8
PLANOWANIE I KONTROLA W CONTROLLINGU
11. Budżetowanie w controllingu 8
12. Kontrola budżetowa i analiza odchyleń w controllingu 8
13. Planowanie finansowe 8
RACHUNEK KOSZTÓW W CONTROLLINGU
14. Metody rachunku kosztów 8
15. Zarządzanie kosztami 8
NARZĘDZIA CONTROLLINGU
16. Rachunkowość zarządcza 16
17. Analiza finansowa 8
18. Strategiczny controlling finansowy 8
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną i odbywa się w trybie zdalnym. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone on-line za pomocą platformy TEAMS
 • studia w trybie zaocznym weekendowym
 • liczba zjazdów: 10
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • certyfikat specjalisty constrollingu finansowego wydany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
 • prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW
 • bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych z ukończonym kierunkiem (zgodnie z § 9 Regulaminu KLPAiKW)

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych praktyków i ekspertów, którzy posiadają kwalifikacje w zakresie controllingu finansowego. Wykładowcami są osoby, które wdrażały systemy controllingu w różnych firmach i na co dzień zajmują się analizami i raportowaniem w obszarze controllingu.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

4490 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Barbara Grzeszczak
tel: 71 36 80 377
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
tel: 71 36 80 422
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-07-31

Termin uruchomienia studiów: 2024-10-19

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów).

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto