Lean Management – Menedżerskie studia podyplomowe (tryb online) (edycja 32)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2024/2025, letni 2024/2025

Rekrutacja do
04.10.2024 r.
Jeszcze 76 dni / do wyczerpania miejsc
Data uruchomienia
19.10.2024 r.
Za 91 dni
Cena
5 900,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia z możliwością realizacji programu w 100% online. Wygodna forma studiowania dla osób, które nie mogą lub nie chcą brać udziału w zajęciach stacjonarnych.

Zapraszamy Państwa do NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNYCH w Polsce Studiów Podyplomowych związanych z Lean Management. Nasze studia są stale udoskonalane i charakteryzuje je NAJWYŻSZA JAKOŚĆ oraz nastawienie na generowanie jak największej korzyści dla Słuchaczy. Nasza kadra reprezentuje najlepsze działy Lean międzynarodowych korporacji oraz doświadczonych konsultantów PDCA Group.

Lean Management to metoda, która rozwinęła się w oparciu o zasady i narzędzia systemu produkcyjnego Toyoty i jest rozszerzeniem koncepcji Lean Manufacturing (Lean Production) stosowanej w procesach produkcyjnych.

Słuchacze otrzymują kompleksową wiedzę menedżerską, a celem studiów jest oddziaływanie na dwa główne obszary: budowanie i wzmacnianie kompetencji miękkich, które są niezbędne do prawidłowego zrozumienia i wdrażania idei Lean w organizacjach oraz rozwijanie kompetencji twardych – narzędzi, metod i technik Lean.

PDCA Group

Oficjalnym partnerem studiów jest PDCA Group — uznana firma doradczo-szkoleniowa z zakresu Lean Management, której menedżerowie są pomysłodawcami i autorami programu studiów. Konsultanci PDCA Group łącząc naukowe podejście z wiedzą biznesową i otwartością na potrzeby przedsiębiorców, wspierają firmy w zrównoważonym rozwoju i pomagają im wypracować własną drogę do pozycji lidera w swojej branży. PDCA Group zapewnia także proces certyfikacji Lean Practitioner™ wszystkim Słuchaczom.

Wyróżnikiem tego kierunku jest właśnie możliwość uzyskania akredytowanego przez PDCA Group certyfikatu Lean Practitioner™ (bez dodatkowych opłat). Dodatkowo studia na kierunku Lean Management to również możliwość skorzystania z dedykowanej oferty szkoleń (wyłącznie dla słuchaczy) oraz okazja do nawiązania wielu cennych kontaktów zawodowych i wymiany doświadczeń w gronie profesjonalistów.

Program został przygotowany na podstawie konsultacji z kadrą menadżerską przedsiębiorstw, które potrzebują wykwalifikowanych pracowników do skutecznego wprowadzania Lean Managementu w organizacji.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, z dużym naciskiem na aspekty praktyczne.
Do pracy wykorzystujemy platformę MS TEAMS, dzięki której każdy słuchacz noże zobaczyć pozostałych uczestników, dyskutować, pracować w podgrupach i cały czas mieć bezpośredni kontakt z trenerem. Więcej szczegółów dotyczących możliwości i obsługi platformy w Manualu Teams.

Studia podyplomowe Lean Management w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to jedne z najbardziej rozpoznawalnych studiów z tego obszaru w Polsce. Dotychczas ukończyło je ponad 800 osób i według przeprowadzonych ankiet ponad 98% z nich poleciłoby je innym osobom.

Nasz zespół został również doceniony zaproszeniem do organizacji dedykowanych Studiów Podyplomowych z zakresu Lean Management oraz Six Sigma dla KGHM Polska Miedź S.A. To dla nas wielkie wyróżnienie, oraz dowód na najwyższą jakość naszych programów.

Jeśli Ty też chcesz posiąść niezbędną wiedzę i umiejętności, aby skutecznie wprowadzać Lean Management w swojej firmie, to nasze studia są dla Ciebie!

Informacje o studiach i bieżącej rekrutacji:
krzysztof.cwik@ue.wroc.pl |
marek.krasinski@pdca.org.pl | 601 750 799


Adresaci

Studia dedykowane są osobom, które chcą zdobyć i usystematyzować wiedzę niezbędną na stanowisku Lean managera oraz przydatną w procesie pracy wg Lean Management i Lean Manufacturing. To także kierunek, który pomoże przygotować się do pracy osobom, które planują objęcie ról menadżerskich w przedsiębiorstwach.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 170 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Executive Lean Management
1. Wprowadzenie do narzędzi i kultury lean management 8
2. Strategiczny wymiar lean managementu 8
3. Lean Change Management 8
4. Kształtowanie kultury Lean Management 8
5. Strategiczna sesja biznesowa 8
6. Lean Financial 8
7. Menedżerska gra symulacyjna "PullProduction" 8
Narzędzia Lean Management
8. Mapowanie i doskonalenie strumienia wartości (VSM) 6
9. Narzędzia i techniki zarządzania wizualnego 6
10. Program rozwoju umiejętności przełożonych (TWI) 8
11. 5S w produkcji i usługach 8
12. Planowanie i harmonogramowanie 6
13. TPM - zapewnienie maksymalnej dostępności maszyn i urządzeń 6
14. Just-In-Time i Kanban w organizacji produkcji 6
15. SMED - szybkie przezbrojenia 4
16. Problem Solving - podejście PDCA/SDCA 8
17. Narzędzia jakościowe - podejście QRQC 6
18. Kaizen i skuteczne systemy sugestii 8
19. Raport jednostronicowy (A3 management) 6
20. Narzędzia komplementarne do Lean Management 8
21. Lean Green i strategia ESG 4
Gemba Workshops
22. Case studies - najlepsze praktyki 8
23. Webinar "Gemba Talk" 8
24. Warsztaty Lean Practitioner 8
25. Egzamin końcowy 0
RAZEM 170

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu/pracy końcowej (praca indywidualna)
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Ukończenie studiów z wymaganą obecnością oraz przygotowanie i zaprezentowanie projektu końcowego pozwalają na uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Egzamin jest opcjonalny i pozwala na uzyskanie certyfikatu Lean Practitioner™ akredytowanego przez PDCA Group (w cenie studiów). Egzamin ten ma formę pisemną (test) i odbywa się w trybie zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone online za pomocą platformy Teams, o ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • studia podyplomowe w trybie zaocznym weekendowym w godz. 9:00-16:00
 • terminy webinarów są ustalane w ciągu tygodnia roboczego (przeważnie w środy). Spotkania odbywają się w godzinach wieczornych (od 18:00). W toku całych studiów są 4 webinary.
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie
 • liczba zjazdów: ok. 11
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość uzyskania akredytowanego przez PDCA Group certyfikatu Lean Practitioner™ w cenie studiów
 • możliwość skorzystania z dodatkowej oferty szkoleń dedykowanych tylko słuchaczom

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

Daty zjazdów w I semestrze (mogą ulec drobnej modyfikacji):
19-20.10.2024 - inauguracja studiów i I zjazd


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków z wieloletnim stażem:

 • menedżerów lean pracujących w znanych międzynarodowych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
 • konsultantów współpracujących z PDCA Group
 • członków i współpracowników Stowarzyszenia SPIN oraz Stowarzyszenia Lean Management Polska

Chcesz poznać naszych prowadzących? Zajrzyj do sekcji "dodatkowe informacje" zamieszczonej na dole strony.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Krzysztof Ćwik
Katedra Zarządzania i Przedsiębiorczości
e-mail: krzysztof.cwik@ue.wroc.pl
pok. 810, bud. Z

Cena

5900 PLN

Rabat dla Aplikantów Radcowskich i Radców Prawnych OIRP we Wrocławiu: 8% od ceny regularnej.
Aby skorzystać z rabatu, kandydat powinien dołączyć do składanych dokumentów rekrutacyjnych kopię ważnej legitymacji radcy prawnego/aplikanta radcowskiego OIRP we Wrocławiu.

---

Cena promocyjna: 5 500 PLN — dla osób, które dokonają płatności jednorazowej.

---

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.


Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Alina Sofińska
tel: 71 36 80 949
e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-10-04

Termin uruchomienia studiów: 2024-10-19

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto