Kierownik zespołu - team leader (tryb blended learning | we współpracy z Kyndryl (dawniej IBM GSDC)) (edycja 18)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2024/2025, letni 2024/2025

Rekrutacja do
12.10.2024 r.
Jeszcze 120 dni / do wyczerpania miejsc
Data uruchomienia
09.11.2024 r.
Za 148 dni
Cena
6 200,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Menedżerskie studia podyplomowe Kierownik zespołu — team leader są realizowane we współpracy z Kyndryl (dawniej IBM GSDC).

Celem jest zdobycie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności menedżerskich potrzebnych kierownikom zespołów działających na różnych szczeblach zarządzania we współczesnych organizacjach biznesowych — team leaderom, kierownikom działów i sekcji, kierownikom i koordynatorom zespołów projektowych.

Uczestnik studiów będzie mieć możliwość przystąpienia do testu Gallupa oraz omówienia jego wyników w trakcje sesji coachingowej.

Po zakończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez UE we Wrocławiu.


Adresaci

Program adresowany jest do osób pełniących funkcje kierownicze i koordynacyjne w dużych i małych przedsiębiorstwach (kierownik zespołu, team leader, kierownik projektu, kierownik zmiany, koordynator) lub zamierzających rozwijać swoją karierę zawodową w tym kierunku. Wiedza i umiejętności ujęte w programie przydatne są również dla właścicieli małych firm, którzy nie posiadają wykształcenia w zakresie zarządzania.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 162 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Budowanie zespołu 12
2. Przywództwo i style kierowania 8
3. Konflikty w zespole 8
4. Komunikacja w zespole 8
5. Motywowanie pracowników 8
6. Negocjacje 8
7. Kierowanie zespołem wirtualnym 8
8. Zastosowanie facylitacji w pracy zespołu 8
9. Zarządzanie dokonaniami pracowników 4
10. Prawo pracy 8
11. Podejmowanie decyzji i gospodarowanie czasem 8
12. Inteligencja emocjonalna i radzenie sobie ze stresem 4
13. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 8
14. Przywództwo strategiczne 8
15. Podstawy zarządzania projektami 8
16. Zarządzanie wiedzą i benchmarking 8
17. Zarządzanie różnorodnością 8
18. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy 4
19. Język przywództwa 8
20. Gra kierownicza 16
21. Sesja coachingowa 2
22. Egzamin końcowy 0
RAZEM 162

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu/pracy końcowej (praca grupowa)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pisemnej (test) oraz praktycznej (zespołowe case study).

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • studia podyplomowe w trybie zaocznym weekendowym
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • liczba zjazdów: 11
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • zestaw książek dostosowany do tematyki studiów
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach prowadzą doświadczeni przedstawiciele praktyki gospodarczej, m.in. kadra menedżerska Kyndryl (dawniej IBM GSDC) i innych kluczowych pracodawców w regionie, oraz doświadczeni wykładowcy UE we Wrocławiu. Zaangażowani wykładowcy i trenerzy posiadają liczne certyfikaty (Prince2 czy Szkoła Trenerów) i uzyskują bardzo wysokie oceny w procesie ewaluacji.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Rafał Trzaska
Katedra Strategii i Metod Zarządzania
e-mail: rafal.trzaska@ue.wroc.pl

Cena

6200 PLN

Cena obejmuje również koszt uzyskania certyfikatu Readiness.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Alina Sofińska
tel: 71 36 80 949
e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-10-12

Termin uruchomienia studiów: 2024-11-09

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Partnerzy

ibm_logo

Kyndryl Poland

O studiach

Studia Kierownik zespołu – team leader (Test Gallupa, Certyfikat CRC Kyndryl) to prestiżowy kierunek, opracowany i realizowany w ścisłej współpracy z Kyndryl (dawniej IBM GSDC) Zajęcia mają charakter warsztatowy i pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności, najbardziej potrzebne współczesnemu kierownikowi. Zajęcia prowadzą przedstawiciele Kyndryl (dawniej IBM GSDC), doświadczeni praktycy biznesu oraz najwyżej oceniani pracownicy UE we Wrocławiu.

Obecnie trwa nabór na 18 edycję, a duże zainteresowanie studiami to wynik dobrego dostosowania programu do potrzeb współczesnego kierownika oraz najwyższej jakości prowadzonych zajęć. Studia są systematycznie poddawane ocenie ewaluacyjnej i dostosowywane do zmieniających się wymagań, dzięki czemu program studiów z powodzeniem konkuruje z programami oferowanymi na uczelniach zagranicznych.

Uczestnicy o studiach


Nasze wartości

fotolia_51861847_subscription_lPowrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto