Dietetyka geriatryczna (tryb blended learning | we współpracy z Polskim Towarzystwem Żywienia Klinicznego) (edycja 1)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2024/2025, letni 2024/2025

Rekrutacja do
10.10.2024 r.
Jeszcze 118 dni
Data uruchomienia
26.10.2024 r.
Za 134 dni
Cena
4 500,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

NOWY KIERUNEK Dietetyka geriatryczna: Odkryj tajniki zdrowego starzenia się!

Czy chcesz posiadać wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci pomagać osobom starszym w osiągnięciu długiego, zdrowego i pełnego życia? Jeśli tak, to studia podyplomowe z dietetyki geriatrycznej są właśnie dla Ciebie!

Nasze studia podyplomowe koncentrują się na wąskiej dziedzinie dietetyki, która skupia się na potrzebach żywieniowych osób starszych. Ten dynamiczny i rozwijający się obszar umożliwia specjalistom, zrozumienie i wsparcie starszych pacjentów w osiąganiu optymalnego zdrowia i dobrej kondycji.

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe z dietetyki geriatrycznej?

 • zrozumienie specyfiki żywienia seniorów: jakie są unikalne fizjologiczne potrzeby żywieniowe osób starszych i jak dostosować dietę do ich indywidualnych potrzeb
 • diagnoza i ocena stanu odżywienia: umiejętność antropometrycznej i laboratoryjnej oceny stanu odżywienia osób starszych w celu precyzyjnego planowania i monitorowania ich żywienia
 • zaburzenia odżywiania i dietoterapia: różne zaburzenia odżywiania spotykane u seniorów i skuteczne wprowadzanie dietoterapii w celu poprawy ich zdrowia i jakości życia
 • suplementacja i interakcje: aktualna wiedza dotycząca zaleceń i przeciwwskazań dotyczących suplementacji diety oraz żywności wzbogacanej u osób starszych, a także rozpoznawanie interakcji z farmakoterapią i fitoterapią
 • żywienie i aktywność fizyczna: efektywne planowanie żywienia i suplementacji u seniorów, którzy prowadzą aktywny tryb życia, wspieranie ich zdrowia i wydajności fizycznej
 • placówki żywienia zbiorowego: regulacje prawne i zasady żywienia osób starszych w placówkach żywienia zbiorowego oraz umiejętności planowania jadłospisów, które są zgodne z ich potrzebami żywieniowymi
 • prozdrowotna edukacja żywieniowa: umiejętność skutecznego prowadzenia edukacji żywieniowej wśród seniorów, wspierania ich w podejmowaniu świadomych i zdrowych decyzji żywieniowych

Podczas studiów podyplomowych z dietetyki geriatrycznej oferujemy nie tylko wartościową wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne doświadczenie: część zajęć odbywa się w nowoczesnej sali komputerowej oraz w specjalnie wyposażonym laboratorium, zapewniając możliwość przetestowania wiedzy w kontrolowanych warunkach.

Nasza oferta studiów podyplomowych jest wynikiem owocnej współpracy z Polskim Towarzystwem Żywienia Klinicznego, co gwarantuje najwyższą jakość programu nauczania i dostęp do najnowszych badań i osiągnięć w dziedzinie dietetyki geriatrycznej.

Dołącz do nas, aby stać się specjalistą od żywienia osób starszych i mieć realny wpływ na ich zdrowie i dobre samopoczucie!


Adresaci

Studia podyplomowe są skierowane w szczególności do:

 • dietetyków
 • specjalistów ds. żywienia człowieka, zajmujących się żywieniem osób starszych w gabinetach dietetycznych lub poradnictwa żywieniowego
 • intendentów w domach opieki, domach pomocy społecznej, szpitalach, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, sanatoriach i uzdrowiskach
 • osób kontrolujących sposób żywienia osób starszych w placówkach żywienia zbiorowego np. pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych
 • osób świadczących usługi w zakresie żywienia seniorów (firm cateringowych)
 • osób prowadzących edukację żywieniową
 • nauczycieli dietetyki, żywienia, technologii żywności w szkołach średnich, policealnych i wyższych
 • wszystkich chętnych pragnących zdobyć, poszerzyć i/lub zaktualizować wiedzę z zakresu dietetyki dedykowanej długiemu, zdrowemu życiu

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Zmiany anatomiczne i fizjologiczne zachodzące w okresie starzenia 6
2. Antropometryczna ocena stanu odżywienia osób starszych 12
3. Żywienie kliniczne osób starszych 6
4. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób narządów zmysłów i powłoki skórnej 8
5. Zaburzenia odżywienia u osób starszych 4
6. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób układu pokarmowego osób starszych 8
7. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób narządu ruchu osób starszych 10
8. Żywność funkcjonalna w diecie osób starszych 4
9. Analiza składu suplementów diety i żywności wzbogacanej dla osób starszych 8
10. Żywienie zbiorowe w placówkach opieki dla osób starszych 5
11. Edukacja i poradnictwo żywieniowe osób starszych 5
12. Żywność wzbogacana w diecie osób starszych 8
13. Suplementy diety w żywieniu osób starszych 8
14. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób endokrynologicznych osób starszych 10
15. Żywienie osób starszych aktywnych fizycznie 6
16. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób neurologicznych osób starszych 6
17. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób nowotworowych osób starszych 6
18. Diagnostyka laboratoryjna w ocenie stanu odżywienia osób starszych 6
19. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób układu sercowo-naczyniowego 8
20. Żywienie wspierające układ immunologiczny i mikrobiotę przewodu pokarmowego letni 8
21. Fitoterapia osób starszych 6
22. Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa osób starszych a interakcje leków z żywnością i suplementami diety 6
23. Ocena jadłospisów i planowanie żywienia osób starszych z uwzględnieniem chorób 6
24. Egzamin końcowy 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną i odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
 • szacowane proporcje: 20% zajęć zdalnych, 80% zajęć stacjonarnych
 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • liczba zjazdów: 10
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia i kierownikiem studiów
 • możliwość zakwaterowania w pokojach gościnnych DS. "Ślężak" lub "Przegubowiec" na terenie kampusu UE, po wcześniejszej indywidualnej rezerwacji

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim wraz z odpisem w języku angielskim.


Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2023/2024:

I zjazd - 28-29.10.2023
II zjazd - 25-26.11.2023
III zjazd - 16-17.12.2023
IV zjazd - 20-21.01.2024
V zjazd - 24-25.02.2024


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członków Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz pracowników naukowych innych uczelni zajmujących się zagadnieniami poruszanymi w ramach studiów.

Chcesz poznać naszych prowadzących? Zajrzyj do sekcji "dodatkowe informacje" zamieszczonej na dole strony.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW
Katedra Technologii Żywności i Żywienia
tel. 506 554 665
e-mail: zuzanna.goluch@ue.wroc.pl
pok. 106, bud. H

Cena

4500 PLN

Oferta promocyjna — możliwość ubiegania się o zniżkę mają:

 • klienci instytucjonalni — dla grup powyżej 3 osób
 • absolwenci i słuchacze szkoleń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z ostatnich 2 lat
 • pracownicy instytucji współpracujących z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu

W tej sprawie prosimy o kontakt z kierownikiem studiów podyplomowych.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-10-10

Termin uruchomienia studiów: 2024-10-26

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów).

Dodatkowe informacje

Poznaj wykładowców, którzy poprowadzą zajęcia:

- dr hab. inż. Zuzanna Goluch prof. UEW
Katedra Technologii Żywności i Żywienia, UE we Wrocławiu, kierownik studiów      

- dr n. med. Anna Zmarzły
członek zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, Kierownik Poradni Żywienia Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Joanna Wyka
Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Julita Reguła
Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. inż. lek med. Dariusz Włodarek, prof. SGGW
Katedra Dietetyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, w Warszawie
dr hab. inż. Mirosława Teleszko, prof. UEW
Katedra Technologii Żywności i Żywienia, UE we Wrocławiu
dr n. farm. Magdalena Hurkacz
Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr n. farm. Aldona Wierzbicka-Rucińska
Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
płk dr n.med. Maciej Kentel
Wyższa Szkoła Fizjoterapii, Klinika eMKa Med Centrum Medyczne we Wrocławiu
dr inż. Anna Sobczak-Czynsz
Fizjoline Centrum Rehabilitacji i Treningu Personalnego w Szczecinie
dr inż. Joanna Fugiel
Dom Pomocy Społecznej im. Dr E. Wojtyły w Szczecinie
- dr inż. Gabriela Haraf
Katedra Technologii Żywności i Żywienia, UE we Wrocławiu

- dr inż. Ewelina Książek - Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości, UE Wrocław

- mgr Natalia Konik - Poradnia Żywienia Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, we Wrocławiu

- mgr Michał Wojtoń - Poradnia Żywienia Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, we Wrocławiu


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto