Certyfikowana Szkoła Facylitacji (tryb online) (edycja 1)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2024/2025, letni 2024/2025

Rekrutacja do
15.09.2024 r.
Jeszcze 93 dni / do wyczerpania miejsc
Cena
6 100,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Jedyne studia umożliwiające zdobycie kwalifikacji rynkowej "Facylitowanie - prowadzenie spotkań grupowych"

Studia z facylitacji zapewniają możliwość pogłębienia wiedzy na temat procesów i technik facylitacyjnych, które są niezbędne do skutecznego prowadzenia grupowych dyskusji, spotkań i warsztatów. Pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności, takich jak budowanie zaufania w grupie, zarządzanie konfliktami, czy też skuteczne kierowanie procesem decyzyjnym.

Studia te przygotowują do pracy jako profesjonalny facylitator, który wspiera grupy w osiąganiu celów, rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Osoby posiadające takie kwalifikacje mogą pracować zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w różnych branżach i dziedzinach. Poza tym umiejętności facylitacyjne są niezwykle przydatne dla liderów zespołów oraz menedżerów, którzy chcą skutecznie zarządzać grupą i wykorzystywać jej potencjał. Facylitacja pomaga w budowaniu silnych relacji w zespole, pobudzaniu kreatywności oraz podejmowaniu efektywnych decyzji.

Adresaci

Studia z facylitacji są atrakcyjną opcją dla osób, które chcą rozwijać umiejętności menedżerskie, pracy z grupami, doskonalić kompetencje interpersonalne oraz przygotować się do zawodu facylitatora lub wykorzystać te umiejętności w swojej obecnej pracy.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Interesariusze w procesie facylitacji 4
2. Potrzeby, cele i rezultaty w procesie facylitacji 8
3. Informacja zwrotna w procesie facylitacji 4
4. Różne rodzaje sesji facylitowanych 4
5. Metody facylitacji: Process Iceberg 16
6. Metody facylitacji: Technology of Participation 8
7. Metody facylitacji: Result Based Conversation 8
8. Metody facylitacji: Clean Language 8
9. Metody facylitacji: Applied Drama 8
10. Planowanie procesu pracy grupowej - trening 12
11. Planowanie procesu pracy grupowej - uwzględnianie różnic indywidualnych 4
12. Prowadzenie pracy grupy podczas sesji facylitowanej - narzędzia komunikacyjne 4
13. Prowadzenie pracy grupy podczas sesji facylitowanej - interwencje procesowe 4
14. Prowadzenie pracy grupy podczas sesji facylitowanej - zarządzanie sytuacjami konfliktowymi 4
15. Facylitacja zdalna - narzędzia 8
16. Praktyka facylitacji - trening zadaniowy 48
17. Tworzenie ścieżki samorozwoju w roli facylitatora 8
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (zaliczenie przedmiotów odbywa się na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną (test). Egzamin odbywa się w trybie zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • studia prowadzone są w całości na platformie MS Teams
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • liczba zjazdów: 10 (w przypadku zajęć tylko w sobotę lub w niedzielę)
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie
 • język prowadzenia zajęć: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • zdobycie kwalifikacji rynkowej "Facylitowanie - prowadzenie spotkań grupowych"
 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne zamieszczone w aplikacji MS Teams
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Chcesz poznać naszych prowadzących? Zajrzyj do sekcji Dodatkowe informacje na dole strony.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

prof. dr hab. Katarzyna Piwowar-Sulej
Katedra Pracy, Kapitału i Innowacji
tel. 503 129 991
e-mail: katarzyna.piwowar-sulej@ue.wroc.pl
pok. 123, bud. D

Cena

6100 PLN

Przy jednorazowej płatności obowiązuje cena 5900 PLN.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-09-15

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów).

Dodatkowe informacje


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto