Biznes konopny (tryb stacjonarny | we współpracy z Max Hemp) (edycja 1)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr letni 2023/2024, zimowy 2024/2025

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
02.03.2024 r.
Studia uruchomione
Cena
7 500,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 713680949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w najbardziej innowacyjnej ścieżce edukacyjnej związanej z rozwojem branży konopnej w Polsce. To pierwszy tego typu kierunek studiów w kraju!

Wartość rynku konopnego w Europie i na świecie stale rośnie – autorzy raportu "Cannabis Market Analysis" szacują, że jego wielkość w 2023 r. wyniesie aż 29,32 mld dolarów, a do 2028 r. będzie rosła i osiągnie ponad 60 mld dolarów. Tak intensywny wzrost wiąże się z coraz większą konkurencyjnością na rynku i stałą potrzebą rozwoju, aby utrzymać przewagę rynkową. To najlepszy czas, aby pozyskać unikalne kompetencje i wyprzedzić konkurencję. Tym, co w najbliższych latach będzie wyróżniać najlepiej prosperujące firmy w branży konopnej, będą wysokie kompetencje merytoryczne oraz profesjonalne doradztwo dla klienta. Dzięki studiom na kierunku Biznes konopny słuchacze będą mieli szansę na zdobycie i pogłębienie kompetencji miękkich oraz twardych, które zapewnią im przewagę konkurencyjną w branży – niezależnie od tego, jaki obszar tej branży zagospodarują.

Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Biznes konopny uzyskają unikatowe kompetencje w obszarach takich jak m.in.:

 • przepisy prawa
 • medycyna i fizjologia człowieka
 • zarządzanie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Celem studiów jest wykształcenie kadry przygotowanej do wejścia na rynek związany ze sprzedażą towarów i usług opartych na przetworach konopi, z zachowaniem najwyższych standardów terapeutycznych i etycznych. Studia umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy dot. konopi, ich uprawy, właściwości oraz potencjalnych zastosowań.

Biznes konopny to kierunek dobry dla wszystkich, którzy prowadzą lub planują prowadzić biznes w branży konopnej jako kadra zarządzająca, managerowie średniego szczebla, doradcy klienta, handlowcy i inni specjaliści. Program doskonale sprawdzi się dla osób, które chcą uzyskać lub podnieść kompetencje w zakresie:

 • prowadzenia biznesu w branży konopnej – poznać uwarunkowania formalno-prawne, obowiązujące przepisy i in.,
 • profesjonalnego doradztwa dla klienta – zrozumieć mechanizm, w jakim konopie wpływają na zdrowie człowieka i umieć zastosować przetwory konopi w celu poprawy jego zdrowia,
 • produkcji przetworów konopi.

Max Hemp

Za wartość merytoryczną Studiów odpowiada Max Hemp – firma będąca pionierem i liderem branży konopnej w Polsce, zrodzona z osobistej historii walki o zdrowie i życie dziecka dotkniętego lekooporną postacią epilepsji. Max Hemp to kadra najbardziej doświadczonych i kompetentnych specjalistów w zakresie medycznego i prozdrowotnego wykorzystania konopi, która od 2015 roku aktywnie uczestniczy w tworzeniu i rozwijaniu branży konopnej w Polsce – od lobby na rzecz legalizacji konopi do celów medycznych, przez wyznaczanie najwyższych standardów etycznych oraz produkcyjnych.

Program studiów powstał w oparciu o ideę szerzenia rzetelnej wiedzy w zakresie prozdrowotnego i biznesowego użycia konopi.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładowo-warsztatowej, z dużym naciskiem na aspekty praktyczne. Kadra zaangażowana w prowadzenie zajęć ma duże doświadczenie zarówno merytoryczne, jak i dydaktyczne. Słuchaczom umożliwiamy odbycie zajęć w profesjonalnym laboratorium ekstrakcyjnym, gdzie będzie możliwość poznania kluczowych procesów przetwórstwa konopi. Chętni absolwenci kierunku będą również mieli możliwość odbycia praktyk pod okiem doświadczonych terapeutów.

Adresaci

Studia dedykowane są osobom, które chcą zdobyć i usystematyzować wiedzę niezbędną na rozmaitych stanowiskach w przedsiębiorstwach branży konopnej. To także kierunek, który pomoże przygotować się do pracy osobom, które planują zyskać przewagę konkurencyjną w przedsiębiorstwach już istniejących.

Absolwent studiów podyplomowych Biznes konopny to osoba przygotowana do rozpoczęcia pracy w branży konopnej w Polsce, tj. jako doradca klienta, dystrybutor przetworów konopnych, analityk rynku konopnego, producent w branży konopnej i in.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 166 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Praktyczne zastosowanie konopi
1. Konopie jako roślina użytkowa - rys historyczny 4
2. Technologia uprawy konopi 4
3. Farmakologia i farmakognozja - aspekty wybrane 4
4. Endokannabinoidy, fitokannabinoidy, kannabinoidy syntetyczne 16
5. Fitokannabinoidy w immonologii i leczeniu bólu 8
6. Fitokannabinoidy w neurologii 12
7. Fitokannabinoidy w onkologii 8
8. Konopie w psychologii i psychatrii 4
9. Interakcje kannabinoidów z lekami 12
10. Układ endokannabinoidowy 8
Zarządzanie biznesem konopnym
11. Zarządzanie biznesem konopnym 16
12. Wybrane zagadnienia prawne 4
13. Warsztaty projektowe 8
14. Organizacja i zarządzanie gabinetem konopnym 8
Innowacje w biznesie konopnym
15. Potencjał rynkowy branży konopnej 4
16. Etyka w terapii konopnej 4
17. Innowacyjna żywność konopna 6
18. Trendy w badaniach naukowych nad konopiami i ich związkami aktywnymi 12
19. Kontrola jakości produktów konopnych 8
20. Praktyki laboratoryjne - konopne procesy technologiczne 16
RAZEM 166

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone stacjonarnie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • studia podyplomowe w trybie zaocznym weekendowym w godz. 9:00-16:00
 • warsztaty praktyczne w laboratorium mogą odbywać się w piątki — będzie to ustalone z odpowiednim wyprzedzeniem
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie
 • liczba zjazdów: 11
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • zajęcia wyjazdowe
 • dodatkowy certyfikat Praktyka Konopnego wystawiany przez Max Hemp

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

Daty zjazdów w I semestrze

 • 2-3.03.2024
 • 6-7.04.2024
 • 20-21.04.2024
 • 11-12.05.2024
 • 8-9.06.2024

Daty zjazdów w II semestrze

 • 12-13.10.2024
 • 26-27.10.2024
 • 16-17.11.2024
 • 30.11-01.12.2024
 • 14-15.12.2024
 • 11-12.01.2025
 • 22-23.02.2025

Harmonogram może ulec modyfikacjom, o czym słuchacze będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.


Kadra dydaktyczna

Słuchacze studiów podyplomowych będą odbywać zajęcia z doświadczoną kadrą z doświadczeniem zarówno praktycznym, jak i merytorycznym.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Krzysztof Ćwik
Katedra Zarządzania i Przedsiębiorczości
e-mail: krzysztof.cwik@ue.wroc.pl
pok. 810, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. inż. Mirosława Teleszko, prof. UEW
tel. 71 36 80 829
e-mail: miroslawa.teleszko@ue.wroc.pl
pok. 108, bud. H

Cena

7500 PLN

Cena promocyjna: 6 900 PLN — dla osób, które dokonają płatności jednorazowej.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Alina Sofińska
tel: 71 36 80 949
e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-02-22

Termin uruchomienia studiów: 2024-03-02

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów).

Dodatkowe informacje


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto